+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bir evlat ana babasının yanlışlarını yüzlerine karşı söyleyebilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir evlat ana babasının yanlışlarını yüzlerine karşı söyleyebilir mi?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: Bir evlat ana babasının yanlışlarını yüzlerine karşı söyleyebilir mi?


  Reklam  Cevap: Ana babaya iyilik edip onları incitmekten kaçınmanın önemine dair pek çok âyet ve hadisin yanında, ahlâk kitaplarında da konuya büyük önem verilmiş; onların, birer insan olarak tabii haklarının yanında; evlâtların onlara karşı yerine getirmeleri gereken birçok görevden söz edilmiş olup bunların başlıcalarını şöyle sıralamak mümkündür: Maddî ve mânevî ihtiyaçlarını karşılamaya, huzurlu bir yaşama ortamı sağlamaya çalışmak, istetmeden vermek, kendilerinden aşırı fedakârlıklar beklememek, haklarında şikâyetçi olmamak, kusurlarını saklayıp iyiliklerinden söz ederek itibarlarını korumak, uyarılmaları zorunlu olan durumlarda ise uyarıları incitmeden yapmak, hayatta iken ve öldükten sonra haklarında duacı olmak, haram olmayan konularda isteklerini yerine getirmek, hayır ve ibadetlerine yardımcı olmak, öldüklerinde vasiyetlerini yerine getirmek ve arkalarından hayır hasenatta bulunmak, hâtıralarını yaşatmak üzere dostlarıyla ve sevdikleriyle ilişkiyi devam ettirmek, nihayet dinin ve örfün gerekli veya güzel bulduğu diğer hususlarda lâzım geleni yapmak(Diyanet İlmihali c:II s: 530)

+ Yorum Gönder