+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Müşrit ne demektir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Müşrit ne demektir ?


  Reklam  Cevap: Tasavvufta tabi olunan kâmil insan örneğine mürşit denir. İslam tasavvuf ekollerinin hemen hemen tamamında müritlerini (tabiilerini ya da intisaplılarını) terbiye eden Kur'an-ı Kerim ve Sünneti Seniyyeye ait ölçüleri hayata geçirerek bu ölçüleri nefsinde bizzat yaşayan ve bağlılarını Dinin esasları, Dini hayat, Tevhit, Marifetullah, konusunda terbiye ederek onları fenafillaha (Allahta Fani olmaya) eriştirmek için önderlik eden öğretmen (Kelime anlamı: irşad eden.)
  alıntı..


+ Yorum Gönder