+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Müşrik ne demektir açıklamasını verirmisiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Müşrik ne demektir açıklamasını verirmisiniz?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Müşrik ne demektir açıklamasını verirmisiniz?


  Reklam  Cevap: MÜŞRİK NEDİR?

  Bir şeyde ortak olmak anlamındaki şirk kökünden türeyen müşrik, sözlükte, ortak koşan, ortak yapan demektirIstılahta ise; Allah'a, ilâh, rab, ma'bûd oluşunda, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı bulunduğunu kabul eden kimseye denir Başka bir deyişle müşrik, ulûhiyet özelliklerinden birini, bir başkasına veren kimsedir Müşrik kâfirdir, ancak her kâfir müşrik değildir Örneğin, mecûsîlikte olduğu gibi iki ilâhın varlığını kabul etmek hem şirktir, hem de küfürdürHalbuki âhiret gününe inanmamak sadece küfürdür, şirk değildir Nitekim Kur'ân'da da müşriklerle ehl-i kitap, kâfirlerin iki ayrı zümresi olarak açıklanmıştır; "Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar, ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi" (Beyyine, 98/1) Allah'a şirk koşmak en büyük günahlardandır Hatta şirkin Allah tarafından bağışlanmayacağı ve onun en büyük bir zulüm ve haksızlık olduğu bildirilmiştir (Nisâ, 4/48; Lokman, 31/13)Şirk beş kısma ayrılır; a- Şirk-i İstiklâl: birden fazla ilâhın varlığını kabul etmek Mecûsîlerin ve Müşriklerin şirkleri ile Seneviyye (dualistler) buna örnek gösterilebilir b- Şirk-i Teb'iz: Hristiyanların teslis inancında olduğu gibi, Allah'ın bir olduğunu söylemekle birlikte, O'nun ilâhlardan meydana geldiğine inanmak c- Şirk-i Takrib: Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmekle birlikte, O'na yaklaştırır veya şefaatçı olur ümidiyle başka varlıklara tapmak Mekke müşriklerinin putlara tapmaları gibi d- Şirk-i Taklid: Başka birini taklid ederek, Allah'tan başkasına, putlara ibadet etmek ve onları ilâh olarak tanımak e- Şirk-i Esbâb: Eşyanın ve tabiatın hakikî müessir olduğuna inanmak, tabiatı yaratıcı olarak kabul etmek Ancak meydana gelen şeylerin sebep sonuç ilişkisine bağlı olduğunu söylemekle birlikte, bunları yaratanın Allah oluduğunu kabul etmek şirk değildir (FK)arşivden...


+ Yorum Gönder