+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah'ıma hamdolsun, demek ile Tanrımıza hamolsun demek arasında bir fark varmıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah'ıma hamdolsun, demek ile Tanrımıza hamolsun demek arasında bir fark varmıdır?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Allah'ıma hamdolsun, demek ile Tanrımıza hamolsun demek arasında bir fark varmıdır?


  Reklam  Cevap: “Allah” lafzı, Yüce Yaratıcının özel ismidir. Bu isim, O’nun kemal, cemal ve celal sıfatlarının ifade ettiği anlamların tamamını kapsar. Allah’ın diğer isimleri Allah’ı tasvir ederler.
  “Allah” özel isminin hiçbir dilde tam karşılığı yoktur. İlah, tanrı ve benzeri isimler, hem gerçek ve hem de gerçek olmayan tanrılar için müşterek olarak kullanılırlar. Bu kelimeler “Allah” özel isminin tam karşılığı değildirler. Tanrı kelimesi ise köken itibariyle Türkçe bir kelimedir.
  Bazıları Tanrı kelimesinin, “gökyüzü” ve “şafak” manalarına gelen “tan” dan türediğini belirtmektedir. Kaşgarlı Mahmud, Tanrı kelimesini şöyle açıklamıştır: “Tengri, yüce Tanrı manasına gelir. Kâfirler göğe Tengri derler. Yine bu adamlar büyük bir dağ, ulu bir ağaç gibi gözlerine ulu görünen her şeye Tengri, hakîm kişiye de Tengriken derler” (Divan-ı Lügâti't-Türk, Çev. Besim Atalay, Ankara 1941, s. 111, 376).
  Tanrı, aslında mabud demektir ve bir çok muhakkık ilim adamının da ifade ettiği gibi Arapçadaki “İlâh”ın, Fransızcadaki “Dieu”nun, Farsçadaki “Hudâ”nın, İngilizcedeki “God”un karşılığı olan bir kelimedir. Ama hiçbir zaman, Cenab-ı Hakk’ın bütün Esmâ-i Hüsnâsını (Allah'ın güzel isimlerini) içeren, İsm-i Zât olan “Allah” kelimesinin karşılığı değildir. Bu bakımdan birçok ilim adamı “Tanrı” kelimesinin “Allah” kelimesinin yani Lafza-i celâlin yerini tutamayacağını ifade etmektedirler.
  Buna göre Tanrı kelimesi, ilâh kelimesi yerinde kullanılabilir. Tıpkı Huda, Yezdan, Çalap, Diyo ve God kelimelerinin ilah yerinde kullanılabildiği gibi. Fakat Allah yerinde kullanılamaz. Allah, Cenâb-ı Hakk’ın Zâtının has ismidir. Onun için “La ilahe illallah” diyoruz; fakat “La Allah’a illallah” demiyoruz. Evvelâ ilâhlar, tanrılar ne varsa hepsi nefyediliyor, sonra da isbatta, Mutlak Mabud getiriliyor ve sadece Allah vardır, deniliyor.
  Dolayısıyla Allah’ıma hamdolsun demek yerine Tanrıma hamdolsun demek aynı şey değildir. İkisi farklı şeylerdir. Doğru olan Allah’a hamdolsun demektir.
  Sakarya il mftlğ.


 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  Tanrı ilah veya gök ilahî anlamındadır.
  Allah ise özeldir ve tüm sıfatları içinde toplar.

  Müslümanlar Allaha Hamdolsun demelidirler.

 4. Misafir
  Bu yazımı askerlikteki tecrübeme dayanarak yazıyorum. "Tanrımıza hamd olsun, milletimiz var olsun" duası askerin yemek duasıdır. Askerde çoğu arkadaşım bu duayı "Neden Allah demiyoruz da tanrı diyoruz" diye eleştiriyordu. Halbuki demokrasi, çoğulculuk ve laiklik ilkeleri gereği devlet himayesinde yapılan bir şey tüm dinlere eşit mesafede olmalıdır. Bu duayı söyleyen Mecusi ise tanrısı ateştir, Müslüman ise Allah-u Teala'dır, Budist ise Buda'dır. Askerlik ocağında da pek tabii ilahi olmayan dinlere mensup olan insanlar var olabilir. Bu nedenle Allah demek, onların dua ihtiyacını karşılamayacaktır. Müslüman olan Tanrı dendiğinde içinden Allah diyebilir. Bunun yanında yine arkadaşlarım bana "Türkiye'de yaşayanların yüzde 99'u müslüman olmasına rağmen neden hala tanrı diyoruz" diye çıkışıyorlardı. Bence müslüman olmayan birine zorla Allah diyerek dua ettirirseniz bu çoğulculuk olmaz. Çoğunluk baskısı olur. Müslümandan Yahudiye, Hristiyandan Mecusiye, Budistten Sataniste tüm ilahi ya da ilahi olmayan dinlere mensup insanların ortak deyimidir bu dua. Yoksa ben de bir Müslüman olarak her zaman Allah demeyi tercih ederim.

+ Yorum Gönder