+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Benim çok sıkıntıda olduğum bir konu var bu konu yardımızı istiyorum.Ben eşim 9 aydı ayrıym 9 ay önce tartışrık evi terk Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Benim çok sıkıntıda olduğum bir konu var bu konu yardımızı istiyorum.Ben eşim 9 aydı ayrıym 9 ay önce tartışrık evi terk

  Sual: Benim çok sıkıntıda olduğum bir konu var bu konu yardımızı istiyorum.Ben eşim 9 aydı ayrıym 9 ay önce tartışrık evi terk etti bende aramadım bir gün beni aradığında telefonla ben ona boşol boşol boşol dedim şimdi tabi pişmalık ve korku var bunu bu derece olduğunu bilmiyordum tekrar eşimle bir araya gelmek istiyoruz acaba nikahta bir sorun varmı.. ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Benim çok sıkıntıda olduğum bir konu var bu konu yardımızı istiyorum.Ben eşim 9 aydı ayrıym 9 ay önce tartışrık e


  Reklam  Cevap: İslâm hukukuna göre boşama için kullanılan sözler iki türlü olabilir. Bunlardan birisi boşanmadan başka bir anlama gelmesi mümkün olmayan sözlerdir. "Seni boşadım, boşsun" gibi. Bunlara açık sözler denir. Diğeri de boşanma anlamına gelebileceği gibi, başka anlamlara da gelebilen sözlerdir. Bu tür ifadelere de kinayeli sözler denir. Bu ayırımın önemi şuradadır ki açık sözlerle yapılan boşamalarda boşayan kimsenin gerçekten boşama niyetine sahip olup olmadığı araştırılmaz. Her hâlükârda boşama hukuken gerçekleşmiştir. Kinayeli sözlerle yapılan boşamalarda ise Hanefîler'e ya boşayanın buna niyet etmiş bulunması ya da halin boşama iradesine delâlet etmesi gerekir.
  Kocanın bir evlilik içinde sahip olduğu boşama hakkı üçtür. İlk ikisinde koca dilerse belirli şartlarla boşamış olduğu eşine geri dönebilir. Bu geri dönüş bâin talâkta yeni bir nikâhla olur, ric`î talâkta yeni bir nikâha gerek de yoktur. Üçüncü boşama hakkını da kullanan koca istese bile ne yeni bir nikâhla ne de nikâhsız eski eşine geri dönebilir. Bu şekilde kesin olarak ayrılmış eşlerin tekrar bir evlilikte birleşebilmeleri için kadının bir başkasıyla hileli olmayan bir evlilik yapması ve bu evliliğin de zifaf ile fiilen başlaması gerekmektedir. İşte bu ikinci evlilik ölümle veya boşanma ile sona ererse kadın isterse yeni bir nikâhla tekrar birinci eşine geri dönebilir. Bu tedbir tek taraflı irade beyanıyla hukuken kolaylaştırılan boşanmaların suistimal edilmesinin önüne geçilmesi düşüncesiyle getirilmiştir.
  İslam âlimlerinin bir kısmına göre aynı anda veya aynı temizlik süresi içinde verilen üç talâk bir talâk olarak kabul edilir. Bu durumda eşler isterlerse belirli şartlarla evlilik birliğine geri dönebileceklerdir. Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme imkânı veren boşama türüne dönülebilir boşama anlamında "ric`î talâk" denir. Bir ric`î talâktan bahsedebilmek için evliliğin zifafla fiilen başlamış bulunması ve Hanefîler'e göre boşamanın sarih sözlerle ve şiddet ve mübalağa ifade etmeyen bir tarzda yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bu boşamanın üçüncü boşama olmaması da şarttır. Bu durumda koca, iddet süresi içerisinde dilerse eşine geri dönebilir. Bunun için yeni bir nikâh yapmaya, yeni bir mehir ödemeye gerek yoktur. Esasen bu özelliğinden dolayı bu boşama türüne ric`î talâk denmiştir. Dönme kocanın açık bir beyanla karısına geri döndüğünü söylemesiyle olabileceği gibi, evlilik yaşamına fiilen geri dönmesiyle de olabilir. Bu özelliği dolayısıyla ric`î talâkta eşler derhal birbirlerinden ayrılmak zorunda değildirler. Ric`i talâkta evlilik iddet süresince de devam ediyor kabul edilir. Bu sebeple dönüş hakkının da bu süre içinde kullanılması gerekir. Bu süre dönüş yapılmadan geçirilirse iddetin bitimiyle ric`î talâk bâin talâka dönüşür. Bâin Talâk, Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı verir. Bu boşama kocanın eşini üçüncü boşaması ise yeni bir nikâh da tarafların bir araya gelmesi için yeterli değildir. (DİYANET İSLAM İLMİHALİ, C.2, S.229)Sizin kullandığınız “boş ol, boş ol boş ol” sözünün üzerinden 3 temizlik müddeti (3 ay) geçmiş ise, yeni bir nikahla eşinize dönebilirsiniz. Eğer 3 temizlik müddeti geçmemiş ise yeni bir nikâha, gerek olmadan dönebilirsiniz. Bundan sonrası için bir talak hakkı elinizden çıkmış olup dikkat etmeniz gerekir.
  Sakarya il mftlğ


+ Yorum Gönder