+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kasaplık günah mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kasaplık günah mıdır?


  Reklam  Cevap: Hayvan kesme işini devamlı yapan, bunu meslek edinen kimseye kasap denir. Vahye dayanan dinlerde hayvanların hangilerinin yenileceği ve bunların nasıl kesilip yüzüleceği hakkında bir takım esaslar belirlenmiştir. Hz. Peygamber’in ashabı içerisinde Halid b. Esid b. Ebu’l- İs el- Ümevi, Kiram, Zübeyr, Amr b. As ve Amir b. Küreyz’in kasaplık yaptıkları rivayet edilir. Tarihi kaynaklarda kasaplık konusu saha çok hisbe ile birlikte geçer. Osmanlılar döneminde muhtesib veya bir adamı, hayvan kesilirken orada bulunurdu. Allah’ın adının anılması, hayvanın eziyet etmeden yatırılıp bağlanması, bıçağın keskin ve kesim yerinin temiz olması,

  Hz. Peygamber’in Allah’ın her işte iyiliği, güzelliği farz kıldığı, öldürürken dahi bunun göz önünde tutulması gerektiği yolundaki hadisine (Müslim, “Şayd”, 57) uyulup uyulmadığı ve bir hayvan kesilirken diğerlerinin onu görmemesi için tedbir alınıp alınmadığı hususlarına dikkat eder, sünnete uygun bir kesim yapmayanlar cezalandırılırdı. Hayvanın canı çıkmadan parçalarının kesilmesi ve yüzmeye başlanması hoş görülmezdi. Kasaplar, dükkan ve çevresinin temizliğine dikkat etmelidir.Kasaplık diğer meşru meslekler gibi meşru bir meslektir. Günah değildir.
  Sakarya il mftlğ.


+ Yorum Gönder
kasaplık mesleği islamda kaç yıl ,  kasap olmak gunah mi,  Hayvan kasapl,  dinimizde kasaplık