+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Darul harp nedir? Darul harbın şartları nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Darul harp nedir? Darul harbın şartları nelerdir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Darul harp nedir? Darul harbın şartları nelerdir?


  Reklam  Cevap: Müslüman olmayan bir devletin hâkimiyeti altındaki topraklar için kullanılan fıkıh terimi.

  İslâm hukukunda ise "İslâmîveya İslâm dışı bir yönetimin hâkimiyeti altındaki ülke" anlamında kullanılır. Buna göre bir ülkenin İslâm veya küfre nisbet bakımından niteliğinin tayin ve tesbitinde temel ölçü yönetim ve hâkimiyettir. Dârülharp, klasik İslâm hukuku kaynaklarında "küfür yönetiminin hâkim olduğu ülke" "kâfir liderin emir ve idaresinin yürürlükte olduğu ülke" şeklinde tarif edilmiştir. Buna göre dârülharp, İslâm dışı devlet ve yönetimlerin hâkimiyet alanını, faaliyet ve hukuk düzenlerinin uygulama sahasını ifade eder. Başka bir deyişle İslâm siyasî hâkimiyetinin sınırları dışında kalan, yönetim ve hukuk düzeni İslâm esaslarına uymayan her ülke dârülharptir. İslâm hukukçuları devletin ülkesini tarif ve tesbit ederken dünyayı iki kısma ayırmışlar, devletin siyasî, iktisadî, idari ve hukukî düzeninin İslâm esaslarına dayandığı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin İslâmî otoritenin elinde bulunduğu ülkelere dârülislâm, İslâm düzeninin hâkim olmadığı ve bu yetkilerin müslüman otoritenin elinde bulunmadığı ülkelere de dârülharp adını vermişlerdir.

  "Dârü'1harp" terkibi her ne kadar İlk bakışta "kendisiyle dârülislâm arasında savaş halinin mevcut olduğu ülke" mânasını ifade ediyorsa da İslâm hukuku kaynaklarında "dârülislâm dışındaki ülkeler" anlamında ve bugünkü "yabancı ülke" tabirinin karşılığı olarak kullanılmıştır. İslâm hukukçularının ülkeleri bu şekilde ikiye ayırmaları ve yabancı ülkeleri dârülharp şeklinde adlandırmaları konusunda bazı Batılı müelliflerin ileri sürdüğü[1][88], müslümanların gayri müslimlere karşı sürekli savaş hali içinde bulundukları ve dolayısıyla dârülislâmın diğer ülkelerle münasebetinin savaş esasına dayandığı, söz konusu ayırım ve adlandırmanın da bundan kaynaklandığı şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. İslâm hukukundaki hâkim telakkiye göre gayri müslim milletlerle savaşın meşruiyet sebebi onların müslümanlara savaş açmalarıdır; yabancı ülkelerin dârülharp şeklinde adlandırılmasında da Ortaçağ boyunca milletlerarası münasebetlere hâkim olan tarihî ve siyasî şartlar etkili olmuştur. Zira İslâm hukukçularının müslüman devletle gayri müslim devletler arasındaki ilişkilere dair görüşleri ne olursa olsun, tarihî bir vakıa olarak müslümanlarla müslüman olmayanlar arasındaki münasebetler başlangıçtan beri umumiyetle savaş halinde sürüp gelmiştir. Ortaçağ'ın hıristiyan devletlerindeki hâkim telakki, sadece müslümanlara karşı değil kendi dindaşlarına karşı da savaş halinin sürekliliği şeklindeydi.

  İlk dârülislâmın Medine olması ve dârülislâm kavramının ancak hicret sonrası dönemle ilgili bulunmasına karşılık dârülharp kavramı müslümanlara savaş izninin verilmediği hicret öncesi için de kullanılmıştır. Bazı fıkıh âlimleri, çeşitli konularla ilgili görüşlerine delil getirirken hicretten önceki Mekke'ye atıfta bulunarak oranın İslâm otoritesinin hâkim bulunmadığı dârülharp olduğunu açıkça belirtmişlerdir.

  Dârülharp, halkının müslüman olması veya ülkenin müslümanlar tarafından fethinden sonra orada İslâm hükümlerinin uygulanmasıyla dârülislâm haline gelir. Ancak bir ülke sadece fethedilmekle değil o ülkenin yurt edinilmesine karar verilip hukuk düzeninin uygulanmasıyla dârülislâma dönüşür. (Diyanet Vakfı ansiklopedisi, c.8, s.537)

  Sakarya il müftülüğü


 3. Misafir
  değildir. şayet darül harb olsaydı sen o düzeni yıkman için cihad etmen gerekirdi. ayrıca 3 kural var. komşu ülkelerden biri bile müslüman olmayacak. islmai yaşam engellenecek ( tam anlamıyla. misal ezan okunamaması gibi ) , müslüman kurallarının uygulanamaması

 4. Misafir
  Biz şu anda darulharptamiyiz darulharpta bankadan çekilen para haram değil deniliyor

 5. Selam2
  Devamlı Üye
  Darulharpta falan değilsin. Bak bir üstteki ziyaretçi darulharpta olsaydın cihat halinde olman gerekirdi diyor. En son aklına gelecek olan şey faiz olsun.

 6. Misafir
  Türkiye darul harptır!!!! Bu kadar yazıyı okuyupta nasıl olmadığı kanaatine vardınız anlamadım..alahın kanunlarıyla yönetilmiyor ,tağut düzeni var ,muhakeme olunan kanunlar islam değil,devlet tüm alanlarında laikliği kabul ediyor ve kendisiyle çalışacaklarada bunu dayatıyor.(yemin metinleri).veee ne yazıkki bu diyanet içinde geçerlidir.burada kaynak olarak göstermelerine rağmen allahın düzeni hakkında,ahkam ayetleri hakkında, tağut hakkında ,bu sisteme ortak olmak hakkında islamın hükümlerini asla anlatmamaları tamda tagutun istediği şeydir.

 7. Misafir
  İnsanlara zulmedenlerin yönettiği hiçbir ülkede islam yoktur. Buna göre tüm islam alemi darül harptır.

 8. Misafir
  Türkiye Cumhuriyetine darul harp diyenler gafil ve aptal takımıdır, aynı zamanda sapıktırlar. Şu an işledikleri günahları darul harb i bahane göstererek örtmeye çalışmaktadırlar. İnsanımızın dini duygularını kullanarak devletimize karşı kışkırtmakta ve şer odaklarına hizmetlerini esirgememektedirler. Hilafetin Son sancaktarı olan Türklere, peygamberimiz (S.A.V) türkler hakkında ;
  Türkler dünyaya iki kere hükmedecektir..."Türkler size dokunmadığı,harb etmediği sürece ,sakın siz de Türklere dokunmayınız!"(en-Nesei,Sünen en-Nesei,4,s:44)

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti halen nerede bir mazlum görse halkıyla beraber yardımına manen ve madden koşmakta ve yaralarını sarmaktadır. sapıklık ve taassub içerisinde bulunan bu sahtekarlara itibar etmeyiniz. her konuda dünyayı etkilemeyi başarmış bu millet "yaradılanı sev yaradandan ötürü" ilkesiyle, Kur'an-ı kerim' in emirlerinden şaşmayarak yaşamına ve gelişimine devam etmektedir. Hiçkimse gördüğü günahları bir millet işliyormuş gibi hüküm veremez. %99 u müslüman ülkemizde velev ki herkes kafir olsa idi ve 1 müslüman yaşasa idi siz yine millete kafir diyemezsiniz. Başta belirttiğim gibi bu bahanelerle günahlarını örtmek isteyen ve bunları meşrulaştırmaya çalışanlar birşeyi mutlaka bilmelidirler ;
  Sonra da gerçek Mevlâlarına döndürülürler. Dikkatli olun, hüküm ancak O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir. (EN'AM/62)

 9. Misafir
  Bu kadar mı doğru anlatılır! Helal olsun!

+ Yorum Gönder
darül harp nedir,  darul harp nedir,  darul harb nedir,  darul harp nedir şartları nelerdir,  darül harp ne demek,  darul harp ne demek,  darül harp