+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kurban kesmek yerine kurbanın parasını bir cemaata versek kurba kesmiş gibi olurmuyuz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kurban kesmek yerine kurbanın parasını bir cemaata versek kurba kesmiş gibi olurmuyuz?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kurban kesmek yerine kurbanın parasını bir cemaata versek kurba kesmiş gibi olurmuyuz?


  Reklam  Cevap: Kurban ibadeti; ancak kurban olacak hayvanı usulüne uygun
  keserek yerine getirilebilir. Bedelini infak etmek suretiyle,
  kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.
  Sakarya il mftlğ.


 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  kurban yerine sadaka verilirmi?

  Bir ibadetin sorumluluğundan, bir başka ibadet yapmak suretiyle kurtulmak mümkün değildir. Mesela
  namaz yerine oruç tutmak, hac yerine zekât vermek kesinlikle doğru olmaz.

  Kendi kararımızla bir ibadetin yerine başka bir ibadet yapma yetkimizin olmayışı, dinde bir takım kolaylıklar bulunmadığı anlamına gelmez.

  Konunun açıklığa kavuşması için dini sorumlulukları yerine getirmede tanınan kolaylıklara bazı örnekler verelim:

  *Düşkünlük derecesine varan yaşlılık ve iyileşmeyecek hastalık nedeniyle, fidye ödeyerek Ramazan orucunun borcundan kurtulmak için bir düzenleme yapılmıştır.

  *
  Hacda Hedy kurbanını kesemeyenler için de, üç günü hacda iken yedi günü de memlekete döndükten sonra toplam on gün oruç tutma şartı vardır.


  *Hata ile bir mü’mini öldüren kişiye, diyet vermenin dışında, bir köle azat etmek, gücü yetmezse peş peşe iki ay
  oruç tutmak şarttır.

  *Karısını, annesine benzettiği için zıhar kefareti ödemesi gereken kişi için de gücünün yetip yetmemesi durumuna göre sırayla şu üç cezadan birini ödemesi gerekir: Ya bir köle azat eder, ya altmış gün peş peşe
  oruç tutar veya altmış fakiri bir gün doyurur.

  *Yaptığı yemine riayet etmeyen kişi ise sırası ile gücünün yetmesine göre şu üç işten birini ceza olarak yerine getirir: Ya bir köle azat eder, ya on yoksulu bir gün doyurur veya üç gün peş peşe
  oruç tutar.

  Bütün bu kolaylıklara rağmen insanın kendi kendine karar verip bir ibadetin yerine başka bir ibadet yapması ve böylece sorumlu olduğu bir işten kurtulması mümkün değildir.

  Kurban kesmek bir ibadet olduğu gibi, sadaka vermek de başka bir ibadettir. Her ikisinden dolayı sevap kazanırız; her birini kendi yerine yaparız. Güzel bir iş yaparak zamanı, şekli ve kapsamı dinimizce belirlenmiş olan bir ibadeti ilga edemeyiz.

  Kurban kesmek yerine kasaptan bol miktarda et alıp fakirlere dağıtmak veya kurbanın değerinden daha çok parayı tasadduk etmek suretiyle kurban kesmiş gibi olamayız. İbadetlerin bazı hikmet ve faydalarına bakarak: “Bu faydaları şu işle de gerçekleştirebiliriz” demek, son derece yanlıştır. Her ibadetin bizim bilmediğimiz daha nice faydaları vardır. Esasen ibadetleri, Kur’an’ın bildirdiği ve Hz. Peygamber’in öğrettiği şekilde yapmalıyız.

  Hiç kimsenin dinde birtakım değişiklikler yapmaya hakkı ve yetkisi yoktur.

  Kurban kesme yerine parasal yardım yapmayı önerenlerden bir kısmı, hayvan haklarından ve hayvan sevgisinden yola çıkarak bu teklifi gündeme getirmektedir. Oysa İnsanlar arasındaki et tüketimi süreklidir. Kasaplar daima çalışmakta, mezbahaneler hiç kapanmamaktadır. Evlerde, lokantalarda her gün etli yemekler pişmektedir. Piknik alanlarında mangal dumanları hiç eksik olmamaktadır.

  “Bütün bunlar olmasın” anlamında yazmıyorum; şunu söylemek istiyorum:

  Bazı hayvanların eti helal bazılarınınki haram kılınmıştır. Et yemek bir ihtiyaçtır. Savurganlık ise her alanda yasaktır.

  Kurban bayramının ilk üç gününde çok sayıda hayvanın kurban edilmesi neticesinde, gerekli tedbirler alınmayarak, israfa yol açılmamalıdır. Şurası unutulmamalıdır ki, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, ilgili ve yetkili bütün Müslümanlar için önemli bir görevdir.

  Ali boz 4. Misafir
  Her Kurban Bayramı geldiğinde tartışılan “Bağış yapsak kurban kesmenin yerine geçer mi” sorusu bu yıl Van’da yaşanan deprem nedeniyle bir kez daha gündemde... Kurban kesmek yerine depremzedelere yardım etmek isteyenler, yapacakları bağışın kurban ibadetinin yerine geçip geçmeyeceği konusunda kararsız...

  Konuyu din uzmanlarına sorduk; hâlâ kararsızız zira “İbadet kuralları lokal şartlarla değişmez, kurban kesmeniz şart” diyenler de var, kan akıtmanın şart olmadığını depremzede yahut zorda birilerine bağışta bulunmanın çok daha doğru olduğunu düşünenler de... Farklı görüşlerle “kurban mı, bağış mı” sorusu bugünün polemiğinde...

  "İbadet kuralları sabittir, bağış kurbanın yerine geçmez"

  İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı:

  DİNİN ibadet kuralları sabittir. Onları bizim değiştirme yetkimiz yoktur. Din Allah’ındır. Dini görevleri bize yükleyen Allah’tır ve onun yüklediği her görevin de bizim dinimiz için ve dünyamız için sayılamayacak kadar yararları vardır. Allah’ın bize yüklediği her görevin yararı vardır. Dinin kurallarını özel şartlara göre, lokal şartlara göre, geçici durumlara göre değiştirmeye kalktık mı, dinin bütünü elden gider. Onun için dinin koruyucusu bu dinin kıyamete kadar kurallarıyla birlikte yaşamasını istemiştir. Allah’ın koyduğu kuralları kulların değiştirmesi mümkün değildir. Onun için biz namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, kurban gibi ibadetleri değiştirme yetkisine sahip değiliz. Kurbanın amacı zaten hayır yapmak olduğu için o yolla yardımı yaparız. Yani din kurban kesilecek diyorsa kurban keseceğiz. Kurban kesmek, zekat vermek hayır yapmanın asgari limitidir.

  Ben biliyorum ki halkımız sadece zekatla ya da sadece kurbanla yetinmiyor onun çok çok üzerinde hayırlar yapıyorlar. Kuran’da var olan “hayırda yarışınız’’ olayının somut örneğini Van depreminde gördük. Kurban kesmesi vacip olanlar yani üzerlerine dini bakımdan görev olarak düşenler kurbanlarını keserler. Ama üzerine vacip olmadığı halde pek çok insanımız ben de bu ibadetten geri kalmayayım diye gönüllü olarak kurban kesiyorlar, onlar gönüllü kurban kesmek yerine bu sene şartlar böyleyken kurbana vereceği parayı depremzedelere gönderebilirler.

  Marmara Üni. İlahiyat Fak. Öğr. Üy. Prof. Dr. Mehmet Erkal

  ‘İbadetlerde değişiklik yaparsak dinin özü ortadan kalkar’

  KURBAN da bağıştır. İnsanlarımızı kurban keserek afet bölgesine gönderebilir veya vekalet vererek orada kurban kestirebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın böyle bir tedbiri de var, orada kurban kesecekler. İslam dininde bağış, zekat, sadaka, gönüllü mali ödemeler çok fazla. Bugünler için var ve yapılıyor da. Ama kurban kesilecektir. Kesilmezse oradaki vacip yerine gelmiş olmaz. İbadetlerde herhangi bir değişiklik yapma hakkımız yoktur, yapamayız. Yaparsak dinin özü ortadan kalkar. “Onun yerine bu olsun” diyemeyiz dinde. Bana göre en güzeli vekalet verip orada kurban kestirip dağıtmaktır.

  İslami Yazar İsmail Nacar

  ‘Vekâlet verilmeli, kurbanlar Van’da kesilmeli’

  İSLAMİYETTE hiçbir ibadet başka bir ibadetin yerine geçmez. Hac, namazın; namaz orucun ve kurbanın yerine geçemez. Müslüman olarak hepsinden ayrı ayrı sorumluyuz. Yalnız Van bölgesinin önceliği var. Diyanet’in ve Kızılay’ın ortak organizasyonu ile birlikte mümkün olduğu kadar kurbanlarımızı bu bölgeye göndermeliyiz. Kurbanın orada kesilmesi lazım. Adaletli dağıtım da olması lazım ve mutlaka kurbanın kesilmesi lazım. Kızılay’ın imkânı var, köyde imamlar var. Vekalet verilmeli ve kurbanlar orada kesilmeli.

+ Yorum Gönder