+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Umre ile hac arasındaki farklar nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Umre ile hac arasındaki farklar nelerdir?


 2. imam
  Üye

  Cevap: umre ile hac arasındaki farklar nelerdir?


  Reklam  Cevap: Hac ile Umre Arasındaki Fark
  Hac, zamanı ve bazı hükümleriyle umre'den ayrılır Çünkü hac, sa-dece belirli aylarda yapılır Bu aylar ise Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk on günüdür Umre ise hac zamanı dışında senenin tüm aylarında yapılabilir Haccın ahkâm bakımından umre'den ayrılmasına gelince, hac'da Arafat'ta vakfeye durmak, geceleyin Müzdelife ve Mina'da bulun-mak, Mina'da cemrelere taş atmak bulunmaktadır Umre'de ise bunlar yoktur Bunları daha ilerde açıklayacağız Umre'de yapılması gereken şeyler-, niyet, tavaf, saçın tamamını veya birazını kesmektir Ayrıca hac, bütün âlimlere göre farzdır Umre'nin ise vacib olup olmadığında ihtilaf vardır Umre, Şafii mezhebine göre vacibdir

+ Yorum Gönder
hac ve umre arasındaki farklar,  umre ile hac arasındaki fark