+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Üçden dokuza şart olsun dendiginde üç talak mı olur Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Üçden dokuza şart olsun dendiginde üç talak mı olur


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: üçden dokuza şart olsun dendiginde üç talak mı olur


  Reklam  Cevap: Üçten dokuzâ şart olsun demek boşamak mıdır?

  Önce bir hususa önemle dikkat çekmek isterim Boşama kelimeleri son derece tehlikeli lâfızlardır Ne şakası, ne de ciddisi sevimli olmaz, tehlikeden çıkmaz Bu sebeple, boşama mânâsına yaklaşan kelime ve sözlerden dikkatle uzak kalınmalı, böyle cümle ve kelimelerle kadını korkutmak cihetine dahi gidilmemelidir Zira bu gibi kelimelerin korkutma veya sevindirme niyeti hükmü değiştirmez Hemen hepsi de âile bağını bir anda koparıp yok edebilir

  Bu ikaz ve ihtardan sonra (şart olsun) sözünün mânâsına geçiyorum:
  Şart olsun sözü, söylenen muhitte ne mânâya geliyor, bunu bilmek gerek Umumiyetle bununla (boş olsun) mânâsı kast edilir Bu mânâya gelen (şart olsun) sözü boşamaktan başka bir şey değildir Böyle olunca "üçten dokuza şart olsun" demek, kadını üç talâk ile birden boşamak demektir Yâni kadını kocaya bağlayan üç katlı bağın üçünü de bir anda koparıp atmaktır Sahabe zamanında da böyle fazla boşamalar olmuş, birisi karısını yüz talâk ile, biri de bin talâk ile boşamış, durum Resûlüllaha aksedince bunun üç talâk olduğunu, fazlasının ise günah olan bir lüzumsuzluk olduğunu ifade buyurmuştur

  Ehl-i sünnet âlimleri (üçten dokuza) veya daha fazlaya şâmil boşanmalarda üç talâkın üçünün de vaki olduğuna hükmetmişlerdir

  Ahmed Şahin


+ Yorum Gönder