+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Başa kakmak hakkında hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Başa kakmak hakkında hadisler


 2. imam
  Üye

  Cevap: Başa kakmak hakkında hadisler


  Reklam  Cevap: BAŞA KAKMAK HADİSLERİ

  Yapılan bir iyiliği yüze vurup ondan sözetmek.
  Dinimizin yasakladığı kötü davranışlardan biri de "başa kakmak"dır. Yapılan yardım ve iyilik hiç bir zaman başa kakılmamalıdır. Başa kakılarak yapılan sevabın yararı yoktur. İyilik yerine fenalık yapmamak gerekir. Hiç şüphe yok ki, başa kakmanın vereceği üzüntü, maddî yardımın sevincinden çok daha fazla olur.

  Peygamber Efendimiz hadislerinde şöyle buyurmaktadır:

  "Üç sınıf insan vardır ki Allah Teâlâ kıyamet gününde bunlara iltifat buyurmaz, yüzlerine bakmaz, onları tezkiye etmez, korumaz. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bunlar: Elbiselerini kibirlenerek yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve satılık eşyasını yalan yeminle kıymetlendirmeye çalışan kimselerdir. " (Müslim, İman, 171; Ebû Davûd, Libas, 25; Nesâî, Buyû, 5; İbn Hanbel, V, 148, 158)
  Yine Peygamberimiz (s.a.s.):
  "Düzenbaz, cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse Cennet'e giremeyecektir (ilk girenlerden olmayacaktır). " buyurmakta ve böylece başa kakmanın ne kadar kötü bir davranış olduğunu, ahirette insanı ne büyük felâketlere sürükleyeceğini anlatmaktadır.


+ Yorum Gönder
yapılan iyiliği başa kakmak ile ilgili hadisler,  yapılan iyiliği başa kakmak hadis,  basa kakma ole ilgili so,  iyiliği başa kakmak ile ilgili sözler,  yapılan hatayı başa kakmak,  yaptığı iyiliği başa kakmak ile ilgili sozler,  yapılan iyiliği başa kakmak ile ilgili sözler