+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kıyamete yakın felsefelerin artacağı yönünde bir hadis var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kıyamete yakın felsefelerin artacağı yönünde bir hadis var mıdır?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kıyamete yakın felsefelerin artacağı yönünde bir hadis var mıdır?


  Reklam  Cevap: Hz. Adem (as)’den beri, insanlık aleminde özellikle üç cereyan yarışarak, takışarak gelmişlerdir. Bunlar: Peygamberlerin takip ettiği gerçek insanlık / fazilet cereyanı, peygamberlerin yolundan ayrılıp doğru yoldan sapan şaşkınların fikir cereyanı, bu şaşkınlık yanında insanlara zulmetmeyi prensip edinen despotların zulüm cereyanları. Bunlar Fatiha’nın son ayetinde özetlenmiştir.

  - Bu şaşkın ehlidalalet ve zalim despotların düşünceleri, iki asırdan beri, materyalist felsefe akımında birleşmişlerdir. Onun için şu anda, genel olarak Kur’an’ın temsil ettiği peygamberler yolu ve pozitif bilimlerin yanlış yorumuna dayanan materyalist felsefe akımı olarak iki büyük cereyandan söz edilebilir.

  - Aşağıdaki hadis rivayetleri, kişilerin şahsî düşüncesini aksettiren felsefeye işaret etmiş olabilir:

  “Ümmetim için en fazla korktuğum şu üç şeydir: Boyun eğilen hırs, peşine takılan heves, her fikir sahibinin kendi fikrini beğenmesi.”(Kenzu’l-Ummal, h. No: 43863).

  Aclunî, “bu hadisi destekleyen şahitler / başka rivayetler vardır” diyerek, hadisin doğruluğuna işaret etmiştir.(bk. Aclunî, 2/289).

  “İnsanı helak eden şu üç şeydir: Kişinin kendini beğenmesi, boyun eğilen hırs, peşine takılan heves.”(Kenzu’l-Ummal, h. No: 43866).

  Bu ümmetin ahirinde / son zamanlarında gurur hâkim olur.”(Irakî, Tahricu ahadisi’l-İhya, 3/255-Şamile).

  Genellikle, materyalist felsefe insanlara gurur veriyor, Allah’ın vahyini dinlemeye engel oluyor. Bu felsefe yüzündendir ki, çağımız “Teslimiyeti kırılmış” asır unvanını almıştır.

  - Aşağıdaki ayetlerde -geleceğe yönelik- büyük bir müjdeyi haber vermektedir:

  “Allah’ı ve Resulünü karşısına alanlar, onlara düşmanlık edenler, en zelil / alçak bir konumda olacaktır. Çünkü Allah, ‘Ben ve Resullerim elbette galip geleceğiz’ diye hükmetmiştir. Şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.”(Mücadele, 58/20-21).
  S.İslamiyet


+ Yorum Gönder