+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İnsan dua ederek ömrünü uzatabilir mi? insanın eceli kendi elinde midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İnsan dua ederek ömrünü uzatabilir mi? insanın eceli kendi elinde midir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: insan dua ederek ömrünü uzatabilir mi? insanın eceli kendi elinde midir?


  Reklam  Cevap: Ecel tek olup Allah'ın kazâ ve kaderiyledir. İnsanları dirilten, rızıklandıran ve öldüren Allah olduğundan, eceli belirleyen de O'dur. "Aranızda ölümü takdir eden biziz..." (el-Vâkıa 56/60) âyeti bu hususu ortaya koymaktadır. Kur’an ayetlerinden anlaşıldığına göre, ecel ne vaktinden önce gelebilir ne de geciktirilebilir: "Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar, ne de bir an ileri gidebilirler" (el-A`râf 7/34; Yûnus 10/49), "Allah eceli geldiğinde hiçbir kimse için erteleme yapmaz..." (Münâfikun 63/11).
  Ecel hiçbir sebeple değişmez. Bazı ibadet ve güzel davranışların ömrü artıracağına dair hadisler (bk. Süyûtî, el-Câmiu's-sag¢r, II, 44) insanları hayırlı ve güzel işlere teşvik etmeyi amaçlayan hadisler olup, genellikle şu anlamda yorumlanmışlardır: Ömrün artmasından maksat, elem ve kederden uzak, huzur ve mutluluk içinde, sağlıklı, güçlü ve kuvvetli yaşamaktır.
  Sakarya il müftülüğü


+ Yorum Gönder
insan ömrünü uzatabilir mi