+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kocalarından ayrılmak, ve muhalea yapmak isteyen kadınlar münafıklardır (Hadis) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kocalarından ayrılmak, ve muhalea yapmak isteyen kadınlar münafıklardır (Hadis)

  Sual: 3407- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Kocalarından ayrılmak, ve muhalea yapmak isteyen kadınlar münafıklardır. (Müsned: 8990) Bu hadise göre sebepsiz yere kocasından kendisini boşamasını isteyen kadın dinden çıkarmı? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Kocalarından ayrılmak, ve muhalea yapmak isteyen kadınlar münafıklardır (Hadis)


  Reklam  Cevap: sebebsiz yere boşanmayı isteyen kadınlar münafıktır
  1186- Sevbân (r.a.)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sebebsiz yere hul’ yoluyla boşanma isteyen kadınlar münafıklardır.” (Ebû Dâvûd, Talak: 18; Nesâî, Talak: 34)
  ž Tirmîzî: Bu hadis bu yönüyle garibtir. Senedi de pek sağlam değildir. Peygamber (s.a.v.)’den şöyle buyurduğu da rivâyet edildi. Herhangi bir kadın geçerli bir sebeb olmaksızın kocasından hul’ yoluyla ayrılmayı isterse Cennetin kokusunu koklayamaz.
  1187- Sevbân (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Herhangi bir kadın geçerli bir sebep olmaksızın kocasından boşanmak isterse Cennetin kokusu o kadına haramdır.” (Ebû Dâvûd, Talak: 18; İbn Mâce, Talak: 21)
  ž Tirmîzî: Bu hadis hasendir. Bu hadis aynı zamanda Eyyûb, Ebû Kılâbe, Ebû Esma ve Sevbân’dan da rivâyet edilmiştir.
  Bir kısım hadisçiler Eyyûb’tan bu senedle rivâyet etmişler olup merfu olarak rivâyet edilmemiştir.

+ Yorum Gönder