+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Selam vermenin sevabı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Selam vermenin sevabı nedir?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: selam vermenin sevabı nedir?


  Reklam  Cevap: 2643. Bize Muhammed b. Kesir rivayet edip (dedi ki), bize Ca'fer b. Süleyman, Avf tan, (O) Ebu Reca'dan, (O da) İmran b. Husayn'dan (naklen) rivayet etti ki, O şöyle dedi: Bir adam Hz. Peygamber'e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gelip; "es-selâmu aleyküm!" dedi. O da selâmını aldı ve "On (sevap kazandı!)" buyurdu. Sonra başka bir adam gelip selâm verdi ve "es-selâmu aleyküm ve rah-nıetullah!" dedi. Onun da selâmını aldı ve 'Yirmi (sevap kazandı!)" buyurdu. Ardından başka bir adam gelip selâm verdi ve "es-selâmu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh!" dedi. O, bunun da selâmını aldı ve "Otuz (sevap kazandı!)" buyurdu.


 3. Hoca
  erimeye devam...
  esselamun aleykum
  selam vermenin sevabı nedir?
  ve aleykumusselam ve rahmetullah.

  Selam Vermenin ve Almanın Ecri:

  Nesâî'de İmran b. Husayn'dan şöyle dediği rivayet edilmektedir: Pey­gamber (sav)'ın yanında bulunuyordum. Bir adam geldi ve selâm vererek; es-selâmû aleykum dedi. Rasûlullah (sav) onun selâmını aldı ve: "On" diye bu­yurdu. Sonra adam oturdu. Daha sonra bir başka kişi geldi, o da: Esselâmu aleykum ve- rahmetullah dedi. Rasûlullah (sav) onun da selâmını aldı ve: 'Yir­mi" dedikten sonra adam oturdu. Bir diğeri daha geldi ve: Esseîâmu aleykum ve ralımetullahi ve berhakâtuhû dedi. Rasûlullah (sav.) onun da selâmını al­dı ve: "Otuz" dedi.


+ Yorum Gönder