Konusunu Oylayın.: Yedi Kat Yerin Yaratılması Île İlgili Ayet Ve Hadisler

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Yedi Kat Yerin Yaratılması Île İlgili Ayet Ve Hadisler
 1. 03.Aralık.2011, 09:28
  1
  Misafir

  Yedi Kat Yerin Yaratılması Île İlgili Ayet Ve Hadisler

 2. 03.Aralık.2011, 09:28
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Yedi Kat Yerin Yaratılması Île İlgili Ayet Ve Hadisler

 3. 03.Aralık.2011, 09:34
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Yedi Kat Yerin Yaratılması Île İlgili Ayet Ve Hadisler
  Yedi Kat Yerin Yaratılması Île İlgili Ayet Ve Hadisler


  Yüce Allah buyurdu ki:

  «Yedi göğü ve yerden de bir o kadarım yaratan Allah'tır, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için Allah'ın buyruğu bunlar arasında iner durur.» (ct-Talâk, 12.)

  Buharı, Ebu Seleme b. Abdurrahman'dan şöyle bir rivayette bulun-muştur: Ebu Seleme ile birkaç kişi arasında bir arazi ihtilafı vardı. Bun-lar birbirleriyle çekiştiler. Ebu Seleme, Hz. Aişe'nin yanma gidip duru-mu anlattı. Hz. Aişe de ona şöyle dedi:

  Ey Ebu Seleme! Araziden uzaklaş. Zira Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu-yurmuştur:

  «Bir kimse, bir karış kadar yeri zulmen alırsa, bu zulmü yedi kat yerden onu kuşatır.»

  Buharî, Salim'in babasından rivayet etti ki, Peygamber (s.a.v.) şöy-le buyurmuştur:

  «Bir kimse, hakla olmaksızın biraz yer alırsa, o kimse kıyamet gü-nünde yedi kat yere batar.»

  Buharî, Ebu Bekir'den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu-yurmuştur:

  «Zaman, Allah'ın göklerle yeri yarattığı günkü gibi kendi asli heyeti ile dönmüştür, sene oniki aydır.»

  Allah, bilir ya bu hadis ile şu ayet-i kerime kastedilmiştir:

  «Yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah'tır.»

  Yani yerden de yedi kat gök sayısınca yedi kat yaratmıştır. Allah'ın ilk kitabında ayların sayısı nasıl oniki ise zamanımızda da bu aynıdır. Gökler de nasıl ki yedi kat ise, yerler de yedi kattır.

  Buharî, Said b. Amr b. Nüfeyl'in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

  Hakkını alıp Mervan'a verdiğimi iddia eden Erva benimle tartıştı. Ben de kendisine şöyle karşılık verdim:

  - Ben mi senin hakkım alıp Mervan'a vermişim? Ben, Rasûlullah (s.a.v.)'m şöyle buyurduğuna şahid oldum: «Bir kimse haksız yere bir karış yer alırsa bu, kıyamet gününde yedi kat yerden onu kuşatır.»

  İmam Ahmed b. Hanbel, İbn Mesud'un şöyle dediğini rivayet etmiş-tir:

  Dedim ki:

  «Ya Rasûlallah, hangi zulüm daha büyüktür?» Rasûlullah buyurdu ki: «Kişinin, kendi kardeşinin hakkından aldığı bir zira'lık yerdir. Aldığı.....(Bu Bölüm Ek------)  - Evet, demir vardır.

  - Ya Rab, yaratıkların arasında demirden daha kuvvetli birşey var mıdır?

  - Evet, ateş vardır.

  - Ya Rab, yaratıkların arasında ateşten daha kuvvetli birşey var mıdır?

  - Evet, rüzgar vardır.

  - Ya Rab, yaratıkların arasında rüzgardan daha kuvvetli birşey var mıdır?

  - Evet, ademoğlu vardır. O, sağ eliyle sadaka verir ve o sadakayı sol elinden gizler.»

  Jeoloji bilginleri, doğusundan batısına kadar yeryüzünün her tara-fındaki dağları sayıp anlatmışlar, bunların uzunluk, genişlik ve yük-sekliklerini kaydetmişler, bu konuda teferruatlı açıklamalar yapmış-lardır. Yüce Allah, dağlarla ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır:

  «Dağlarda da beyaz, kırmızı, siyah ve türlü renkte yollar var etmi-şizdir.» (el-Fâtır, 27.)

  Cenâb-ı Allah, kutsal kitabında isim vererek Cudi dağından söz et-miştir. Bu, îbn Ömer'in ceziresinin doğusunda ve Dicle'nin yan tarafın-da bulunan Musul'a yakın bir dağdır. Kuzeyden güneye uzunluğu, üç günlük yoldur, yüksekliği de yarım günlük yoldur. Üzerinde palamut ağaçları bulunduğundan yeşil bir renge bürünmüştür. Yanında Semânîn adlı bir köy vardır. Semânın, seksen demektir. Nuh peygam-berle birlikte boğulmaktan kurtulan gemideki seksen kişi orada yaşa-dıklarından, oraya bu ad verilmiştir. Tefsircilerin bir çoğu böyle demiş-lerdir. Doğrusunu Allah bilir. [12]


 4. 03.Aralık.2011, 09:34
  2
  Moderatör  Yedi Kat Yerin Yaratılması Île İlgili Ayet Ve Hadisler


  Yüce Allah buyurdu ki:

  «Yedi göğü ve yerden de bir o kadarım yaratan Allah'tır, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için Allah'ın buyruğu bunlar arasında iner durur.» (ct-Talâk, 12.)

  Buharı, Ebu Seleme b. Abdurrahman'dan şöyle bir rivayette bulun-muştur: Ebu Seleme ile birkaç kişi arasında bir arazi ihtilafı vardı. Bun-lar birbirleriyle çekiştiler. Ebu Seleme, Hz. Aişe'nin yanma gidip duru-mu anlattı. Hz. Aişe de ona şöyle dedi:

  Ey Ebu Seleme! Araziden uzaklaş. Zira Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu-yurmuştur:

  «Bir kimse, bir karış kadar yeri zulmen alırsa, bu zulmü yedi kat yerden onu kuşatır.»

  Buharî, Salim'in babasından rivayet etti ki, Peygamber (s.a.v.) şöy-le buyurmuştur:

  «Bir kimse, hakla olmaksızın biraz yer alırsa, o kimse kıyamet gü-nünde yedi kat yere batar.»

  Buharî, Ebu Bekir'den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu-yurmuştur:

  «Zaman, Allah'ın göklerle yeri yarattığı günkü gibi kendi asli heyeti ile dönmüştür, sene oniki aydır.»

  Allah, bilir ya bu hadis ile şu ayet-i kerime kastedilmiştir:

  «Yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah'tır.»

  Yani yerden de yedi kat gök sayısınca yedi kat yaratmıştır. Allah'ın ilk kitabında ayların sayısı nasıl oniki ise zamanımızda da bu aynıdır. Gökler de nasıl ki yedi kat ise, yerler de yedi kattır.

  Buharî, Said b. Amr b. Nüfeyl'in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

  Hakkını alıp Mervan'a verdiğimi iddia eden Erva benimle tartıştı. Ben de kendisine şöyle karşılık verdim:

  - Ben mi senin hakkım alıp Mervan'a vermişim? Ben, Rasûlullah (s.a.v.)'m şöyle buyurduğuna şahid oldum: «Bir kimse haksız yere bir karış yer alırsa bu, kıyamet gününde yedi kat yerden onu kuşatır.»

  İmam Ahmed b. Hanbel, İbn Mesud'un şöyle dediğini rivayet etmiş-tir:

  Dedim ki:

  «Ya Rasûlallah, hangi zulüm daha büyüktür?» Rasûlullah buyurdu ki: «Kişinin, kendi kardeşinin hakkından aldığı bir zira'lık yerdir. Aldığı.....(Bu Bölüm Ek------)  - Evet, demir vardır.

  - Ya Rab, yaratıkların arasında demirden daha kuvvetli birşey var mıdır?

  - Evet, ateş vardır.

  - Ya Rab, yaratıkların arasında ateşten daha kuvvetli birşey var mıdır?

  - Evet, rüzgar vardır.

  - Ya Rab, yaratıkların arasında rüzgardan daha kuvvetli birşey var mıdır?

  - Evet, ademoğlu vardır. O, sağ eliyle sadaka verir ve o sadakayı sol elinden gizler.»

  Jeoloji bilginleri, doğusundan batısına kadar yeryüzünün her tara-fındaki dağları sayıp anlatmışlar, bunların uzunluk, genişlik ve yük-sekliklerini kaydetmişler, bu konuda teferruatlı açıklamalar yapmış-lardır. Yüce Allah, dağlarla ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır:

  «Dağlarda da beyaz, kırmızı, siyah ve türlü renkte yollar var etmi-şizdir.» (el-Fâtır, 27.)

  Cenâb-ı Allah, kutsal kitabında isim vererek Cudi dağından söz et-miştir. Bu, îbn Ömer'in ceziresinin doğusunda ve Dicle'nin yan tarafın-da bulunan Musul'a yakın bir dağdır. Kuzeyden güneye uzunluğu, üç günlük yoldur, yüksekliği de yarım günlük yoldur. Üzerinde palamut ağaçları bulunduğundan yeşil bir renge bürünmüştür. Yanında Semânîn adlı bir köy vardır. Semânın, seksen demektir. Nuh peygam-berle birlikte boğulmaktan kurtulan gemideki seksen kişi orada yaşa-dıklarından, oraya bu ad verilmiştir. Tefsircilerin bir çoğu böyle demiş-lerdir. Doğrusunu Allah bilir. [12]
+ Yorum Gönder