+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şia'nın Ehl-i Sünnet'e en yakın mezhebi Caferilik midir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şia'nın Ehl-i Sünnet'e en yakın mezhebi Caferilik midir ?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Şia'nın Ehl-i Sünnet'e en yakın mezhebi Caferilik midir ?


  Reklam  Cevap: Şianın ehli sünnete en yakın mezhebi caferiliktir

 3. Araştırmacı_
  Emekli
  Hayır.Şia'nın Ehli Sünnete en yakın mezhebi Zeydiliktir ondan sonra Caferiliktir

 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Şiilik akımı değişik fikirler barındırmaktadır Şiilerin ortak noktası, HzMuhammed'in vefatından sonra, halifeliğin (İmamet) sırf onun soyundan (Ali ile başlamak üzere) gelen insanlara ait olduğunu kabul etmektir
  Şiiler arasında, İmamet hakkında farklı görüşler vardır,
  ve bu yüzden
  Şiilik genel olarak üç kategoriye sınıflandırılıyor:
  Beşçiler veya Zeydiler

  Zeydiler, Muhammed'den sonra İmamların sıralamasını şu şekilde olduğuna inanırlar: İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin ve İmam Zeyd
  Deyleman ve Teberistan bölgesinde 864 yılında kurulup, 928 yılına kadar süren Devlet ilk Zeydi devletidir Tarihte değişik Zeydi inançları ortaya çıkmış, fakat günümüzde Zeydilerden sırf bir inanç grubu varlığını sürdürüp, en yoğun olarak Yemen'de yaşarlar
  Yediciler veya İsmaililer
  İsmaililere göre, İmamet sıralaması şöyledir: İmam Ali, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Ismail
  İsmaililerin bir çok kolu ve inanç grubu vardır Bunlar İmamet hakkında çok değisik fikirleri savunmaktadır Kimilerde, İsmail'in son İmam olduğuna inanılırken, başka İsmaili grupları, İmamlığın İsmail'in soyundan gelen kişiler ile günümüze kadar devam ettiğine inanırlar Tarihte Fatımiler İsmaili devletidir İsmaililer, Safeviler dönemine kadar, dünya Şiiliğin çoğunluğunu oluşturmaktaydı Günümüzde İsmaililer özellikle Hindistan, Pakistan, Afganistan, Tacikistan coğrafyalarında ve Suriye'de yaşamaktadırlar
  Onikiciler veya İsnaaşeriyyeciler
  Oturanlar: Hasan, Ali ve Hüseyin, sağı ve solunda ayakta kalan ise Kerbela Hadisesi'nde ölen Abbas bin Ali (Kaçar dönemi hat sanatı eseri, 19 yüzyıl)
  On ikicilere göre İmamet sıralaması şöyledir: İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali el Naki, İmam Hasan Askeri, İmam Muhammed Mehdi On ikiciler, Safevi döneminden beri ve günümüzde de dünya Şii gruplarında çoğunluktadırlar On ikici olan birçok inanç bulunmaktadır Bunların en yaygını olan Caferilik olarak tanınan mezheptirBunun dışında Nusayrilik, Bektaşilik, Ehl-i'Hak, Malang, Nurbakşi tarikatı vs gibi inanışlar da On ikicidir Ama Caferiler, Caferilik mezhebinden başka hiç bir mezhebin Şii olduğunu kabul etmez
  Diğer on ikici inanışların İslam dışı olduğuna inanır
  Şii mezhebi olan Zeydi mezhebini müslüman saymakla beraber
  hak bir mezhep olmadığına inanır
  vikipedi özgür ansiklopedi


 5. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Hayır.Şia'nın Ehli Sünnete en yakın mezhebi Zeydiliktir ondan sonra Caferiliktir
  Temelde Ehl-i Sünnet'e yakın olan Câ'fer-i Sâdık'a ölümünden sonra birtakım iftiracılar birçok şeyi isnat etmişler ve bunları halk arasında yaymışlardır. İmâm Câ'fer, daha hayatta iken mezhep içinde bazı sapık görüşler ortaya atılmış ve bunları bizzat kendisi reddetmiştir. Bu sapıkların başında Ebû'l Hattâb Muhammed b. Ebî Zeyneb gelir. Ebû'l Hattâb, küfre düşmüş, peygamberlik davasında bulunmuş ve Câ'fer-i Sâdık'ın tanrı olduğunu öne sürmüştür. Haramları helâl saymış ve imamı tanıyan herkesin haramlardan muaf sayılacağını söylemiştir. Üstelik bu görüşleri Câ'fer-i Sâdık adına çıkarmıştır. Bunu haber alan Câ'fer, Ebû'l Hattab'a lânet etmiş, onunla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, bütün talebe ve arkadaşlarına bildirmiş, İslâm ülkelerine mektuplar yazarak bu durumu her tarafa duyurmuştur. (İbnu'l-Esir, el-Kâmil fi't-Tarih, VIII, 9).

 6. Araştırmacı_
  Emekli
  Temelde Ehl-i Sünnet'e yakın olan Câ'fer-i Sâdık'a ölümünden sonra birtakım iftiracılar birçok şeyi isnat etmişler ve bunları halk arasında yaymışlardır İmâm Câ'fer, daha hayatta iken mezhep içinde bazı sapık görüşler ortaya atılmış ve bunları bizzat kendisi reddetmiştir Bu sapıkların başında Ebû'l Hattâb Muhammed bEbî Zeyneb gelir Ebû'l Hattâb, küfre düşmüş, peygamberlik davasında bulunmuş ve Câ'fer-i Sâdık'ın tanrı olduğunu öne sürmüştür Haramları helâl saymış ve imamı tanıyan herkesin haramlardan muaf sayılacağını söylemiştir Üstelik bu görüşleri Câ'fer-i Sâdık adına çıkarmıştır Bunu haber alan Câ'fer, Ebû'l Hattab'a lânet etmiş, onunla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, bütün talebe ve arkadaşlarına bildirmiş, İslâm ülkelerine mektuplar yazarak bu durumu her tarafa duyurmuştur (İbnu'l-Esir, el-Kâmil fi't-Tarih, VIII, 9)
  Alakası ne benim cevabımla anlamadım ?
  EhliSünnete en yakın şii mezhebi Zeydiliktir,Caferilikte ilk 3 halifenin halifeliği kabul edilmez zeydilikte edilir,caferide takiyye vardır zeydilikte yoktur,Muta nikahı caferilikte caiz,zeydilikte caiz değildir,sahabeye tekfir yoktur,fıkhı Hanefiye çok benzer v.b v.b

 7. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Alakası ne benim cevabımla anlamadım ?
  EhliSünnete en yakın şii mezhebi Zeydiliktir,Caferilikte ilk 3 halifenin halifeliği kabul edilmez zeydilikte edilir,caferide takiyye vardır zeydilikte yoktur,Muta nikahı caferilikte caiz,zeydilikte caiz değildir,sahabeye tekfir yoktur,fıkhı Hanefiye çok benzer vb vb
  Caferilerde Zeydiliği hak meshebi olarak görmüyor
  yani burada kendi aralarında bir misilleme var,
  ehli-sünnet alimlerin görüşüne göre amelide ehli-sünnete en
  yakın olan Caferilik olduğunu belirtmişlerdir.
  diğer meseleler kendi aralarında imam meseleleridir.


+ Yorum Gönder
sii yuzde kaci ehli sunnete yakindir