+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Hüseyin'e Eziyet Eden Kişilerden Bazılarının Başına Birtakım Musibetlerin Gelmesi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Hüseyin'e Eziyet Eden Kişilerden Bazılarının Başına Birtakım Musibetlerin Gelmesi


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Hz. Hüseyin'e Eziyet Eden Kişilerden Bazılarının Başına Birtakım Musibetlerin Gelmesi


  Reklam  Cevap: Hz. Hüseyin'e Eziyet Eden Kişilerden Bazılarının Başına Birtakım Musibetlerin Gelmesi
  Hz. Hüseyin’e Eziyet Eden Kişilerden Bazılarının Başına Birtakım Musibetlerin Gelmesi

  - İbn Vâil -veya Vâil- b. Alkame şöyle anlatıyor : Kerbelâ hadisesinde bulundum. Karşı taraftan biri kalkarak
  “Hüseyin içinizde midir?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Hüseyin’in etrafındakiler
  “Evet!” dediler. O kişi
  “Ey Hüseyin! Seni ateşle (cehennemle) müjdeliyorum” dedi. Hz. Hüseyin de
  “Beni Rahim olan bir Rabb ve şefaati kabul olunan bir şefaatçı müjdelemiştir” karşılığını verdi. Karşıdaki adama kim olduğu sorulduğunda
  “Ben Cüveyre (veya Cüveyze) oğluyum!” dedi. O zaman Hz. Hüseyin
  “Rabb’im! Onu ateşe doğru sürükle” diye beddua etti. Sözlerini henüz bitirmişti ki adamın devesi ürkerek onu yere fırlattı ve koşmaya başladı. Allah’a yemin ederim ki üzengide asılı kalan ayağından başka vücudundan geriye hiç birşey kalmadı.”[1]
  - Hz. Hüseyin bir yerde su içerken Adamın biri ok atarak onu yüzünden yaraladı. Bunun üzerine Hz. Hüseyin adama
  “Allah Teâlâ susuzluğunu gidermesin!” diye beddua etti. Bu bedduadan sonra adam suya kanmaz oldu. Durmaksızın su içiyordu ve niyet karnı patlayarak ölüp gitti.
  - Hâcib şöyle anlatıyor : Hz. Hüseyin’in şehadeti esnasında ben Ubeydullah b. Ziyad’ın kasrına gitmiştim. Kasr alevler içerisindeydi ve Ubeydullah kollarıyla korunmaya çalışıyordu. Hatta bana da böyle korunmamı söyledi.
  - Cu’fe oğulları kabilesinden iki adam Hz. Hüseyin’in şehit edildiği hadisede bulunmuştu. Daha sonra bunlardan birinin tenasul uzvu o kadar uzadı ki ayaklarına dolaştığı için katlamak zorunda kaldı. Diğeri ise bir kova suyu içtiği halde yine de kanmazdı. Süfyan şöyle diyor: “Bu iki kişiden birisinin çocuğunu gördüm. Akli dengesi deli denilecek kadar bozuktu.”[2]
  - Adamın bir edepsizlik yaparak Hz. Hüseyin’in kabri üzerinde abdest bozdu. Bu adamın ailesi akli dengesizlik, cüzzam, alaca hastalık ve fakirlikten asla kurtulamadı.”[3]


  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Heysemi IX/193 (Taberani).
  [2] Bu ve bundan önceki ikisi: Heysemi IX/196 (Taberani, Süfyan’dan).
  [3] Heysemi IX/196 (Taberani, A’meş’ten).
  Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 4/424-425.

+ Yorum Gönder