+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İbni Abidin’in mukallid-i mahz olduğu söylenir. Bu müçtehidin bir çeşidi midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbni Abidin’in mukallid-i mahz olduğu söylenir. Bu müçtehidin bir çeşidi midir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: İbni Abidin’in mukallid-i mahz olduğu söylenir. Bu müçtehidin bir çeşidi midir?


  Reklam  Cevap: Değerli kardeşimiz;  “Mukallid-i mahz= el-mukalldiu’l-mahz” kavramı, sadece mukallid/sırf mukallid manasına gelir. Yani hiç bir meselede içtihat edecek güce sahip olmayan kimse demektir. Örneğin, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, İmam-ı azamı taklit ediyorlar, onun mezhebine tabidirler. Fakat onlar “Mukallid-i mahz/ mahza mukallid/sadece mukallid” değiller. Prensip olarak imamlarını taklit etmelerine rağmen yeri geldiğinde kendileri içtihat edip ona muhalif bir fetvaya imza atıyorlar.
  Bizim gibi içtihat yapmakta bir payı olmayan kimselerin yapacağı tek şey var, o da işin ehli olan alimleri -mahza- taklit etmektir.
  İbn Abidin’nin “Mahza mukallid olan bir kimse, mezhepte amel edilen ve fetva olan görüş doğrultusunda hüküm vermekten başka bir şey yapamaz”(İbn Abidin, 5/408) şeklindeki ifadesinden de bu husus kolaylıkla anlaşılabilir.
  Ancak unutmamak gerekir ki, Mukallid-i mahz olan bir kimse de müçtehittir. Çünkü içtihat mertebelerinden biridir.

  s.i.e

+ Yorum Gönder