+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sahibi Yahudi olan bir iş yerinde çalışmak caiz mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sahibi Yahudi olan bir iş yerinde çalışmak caiz mi?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: Sahibi Yahudi olan bir iş yerinde çalışmak caiz mi?


  Reklam  Cevap: Bir Müslüman bir kâfirin hizmetinde bulunsa, yani bizzat kendi şahsına hizmet ederse, mutemede göre tenzihen mektuhtur. Fakat şahsına değil, tarla, fabrika, ziraat ve ticaret gibi işlerinde çalışırsa mekruh sayılmaz (1).
  Yani bir Müslümanın gayri müslimin şahsına hizmet etmesi tavsiye edilmese de haram değildir. Ancak gayri müslimin iş yerinde çalışmak caizdir.
  (1) el-Fıkıh 'ala'l-Mezâhib el-Erbâa, III/125.

+ Yorum Gönder