+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Birisi konusmasına selamsız baslarsa cevap vermeyın, bırakın kendı kendıne konussun Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Birisi konusmasına selamsız baslarsa cevap vermeyın, bırakın kendı kendıne konussun

  Sual: Birisi konuşmasına selamsız başlarsa cevap vermeyin, bırakın kendi kendine konuşsun

  hadisin kaynağı ve açıklaması ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Birisi konusmasına selamsız baslarsa cevap vermeyın, bırakın kendı kendıne konussun


  Reklam  Cevap:
  Birisi konuşmasına selamsız başlarsa cevap vermeyin, bırakın kendi kendine konuşsun
  hadisin kaynağı ve açıklaması

  "Selam vermeden söze başlayan kimseye selam verinceye kadar cevap vermeyin.”
  (Hadisin Kaynağı: Taberani).

  Fetthu'l-Bari (Sahih-i Buhari Şerhi) » 2. BOLUM ÎMÂN »


  37. Cebrail'in Hz. Peygamber E İman, İslâm, İhsan Ve Kıyametin Bilgisi Hakkında Soru Sorması Ve Hz. Peygamberin Bunları Ona Açık cevap vermesi
  Cebrail'in Selam Vermeden Konuşmaya Başlaması


  Şu sorulabilir: Cebrail niçin selam vermeden önce konuşmaya başlamıştır? Buna şu şekilde cevap verilmiştir:

  a. Durumunu gizlemede mübalağa için bunu yapmış olabilir.

  b. Bunun farz olmadığını göstermek için bunu yapmıştır.

  c. Selam verdiği halde hadisi rivayet eden ravi bunu aktarmamıştır.

  Bana göre muteber olan üçüncü görüştür. Ebu Ferve'nin rivayetinde Cebra-il'in selam verdiği de yer almaktadır. Rivayet şöyledir: "Adamın elbisesine hiç kir bulaşmamıştı. Mescit sergisinin başladığı yerden Hz. Peygamber'e Selam sana ey Muhammedi" diye selam verdi. Peygamberimiz onun selamını aldı. Adam sordu: "Yanına geleyim mi ey Muhammed?", Peygamberimiz gel" buyurdu. Yaklaşayım mı diye sordukça Hz. Peygamber yaklaş dedi." Ata'nm Abdullah b. Ömer'den rivayetine göre de adam "Selam sana ey Allah'ın elçisi!" diyerek selam vermiştir. Kurtubî'deki rivayete göre "Selam sana ey Muhammed!" şeklinde selam vermiş-tir. Kurtubî bu rivayetten bir yere giren kişinin önce genel selam verip sonra bir şahsa özel selam vermesinin müstehap olduğu sonucunu çıkarmıştır.

  İman asıl olduğu için öncelikle onu sorduğu söylenmiştir. İkinci olarak da İs-lâm'ı sormuştur. Çünkü bu iman iddiasının doğru olup olmadığını gösteren bir ölçüdür. Üçüncü olarak ihsanı sormuştur, çünkü ihsan iman ve İslam'a bağlıdır. Ammare b. el-Ka'kâ'ın rivayetinde ise önce İslâm'ı sormuştur. Çünkü İslâm zahir olan şeydir. İkinci olarak imanı sormuştur. Çünkü iman batın olan şeydir. Tîbî de, öncelikli olan imandan başlayarak aşağıdan yukarıya yükselmeyi barındıran bir özellik taşıdığı için bu görüşü tercih etmiştir.


+ Yorum Gönder