+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sıla-i rahmin faydaları nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sıla-i rahmin faydaları nelerdir?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: sıla-i rahmin faydaları nelerdir?


  Reklam  Cevap: “Sıla” Arapça bir kelimedir. Ulaşmak-kavuşmak iki şeyin birbirine birleşmesidir. “Rahim” ise hısımlık-akrabâlık mânâsınadır. Bu iki kelimeden terekküp eden “sıla-i rahim” de ana-baba ve yakınları ziyâret etmek mânâsına gelmektedir.

  Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz anne ve babadan hangisine daha çok ikramda bulunayım diye soran birisine “Annene annene annene; sonra babana sonra sırası ile en yakınına.” buyurmuştur. Yani; annenin ihtiyacı babanın ihtiyacı üzerine babanın ihtiyacı da sâir yakınların üzerine takdim edilir. Akraba ile alâkalanmak ve onlara yardımda ise önce en yakın olanlar tercih edilir.
  Yakınlıkta müsâvî iseler en muhtaçlarını bu noktada da müsâvî iseler en müttakî olanını tercih etmelidir.

  Bu bakımdan bizlere düşen; ana-babalarımıza itaat etmek ziyâret edip hizmetlerinde bulunmak; vefâtlarından sonra da dostları ile münâsebeti devam ettirip akrabâlarımızla da alâkayı kesmemek gerekir.

  Sıla-i rahmi yerine getirmek bizzat ziyâret ile yapılabileceği gibi mâlî yardımda bulunmak veya mektup-telefon ve benzeri haberleşme vâsıtalarıyla görüşerek de yapılabilir.

  Sıla-i rahmi yapanların rızıklarının artacağı ömürlerinin uzayacağı hadîs-i şeriflerde bildirilmiştir.

  Nitekim Enes bin Mâlik (r.a.)’ten rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
  “Ömrünün uzun olmasını rızkının artmasını isteyen kimse; ana-babasına iyilik etsin yakınlarıyla alâka ve münâsebetini devam ettirsin.” (et-Tergîb ve’t-Terhîb Kitâbü’l-Birr 16)

  Ömrü ve rızkı veren de alan da uzatıp kısaltan da hiç şüphesiz Allah Teâlâ’dır. Onun hükmünü takdîr ve irâdesini kimse ne bozabilir ne de değiştirebilir. Ama Allah celle celâlühû dilediği kimse hakkında dilediği gibi hükmünü değiştirir. Buna da hiç kimse karışamaz engel olamaz.

  selam ve dua ile

+ Yorum Gönder
sıla i rahimin faydaları