+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Resim yapmanın ve resimli kumaş kullanmanın hükmü nedir? bunların bulunduğu eve melek girer mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Resim yapmanın ve resimli kumaş kullanmanın hükmü nedir? bunların bulunduğu eve melek girer mi?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: resim yapmanın ve resimli kumaş kullanmanın hükmü nedir? bunların bulunduğu eve melek girer mi?


  Reklam  Cevap: Resimli kumaş kullanmak:
  Hz. Âişe (r.anhâ) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) bir seferden dönmüştü. Ben, (o yokken) yüklüğün önüne, üzerinde resimler bulunan bir bez çekmiştim. Rasûlullah (s.a.v.) perdeyi görünce çekip attı. Yüzü (öfkeden) renklenmişti. Ve dedi ki: “Ey Âişe! Bil ki, kıyamet günü insanların en çok azab görecek olanı, Allah’ın yarattıklarını taklit edenlerdir.” Hz. Âişe devamında de dedi ki: “Biz o bezi kestik, bir veya iki minder yaptık.” (Buhârî, Libâs)
  İbn-i Hibbân ile Nesâî'nin rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: “Cibril (a.s.) Peygamber (s.a.v.)'in yanına girmek için izin istedi. O da “gir” emrini verdi. Cibril: “Nasıl gireyim, senin evinde resimli perde var. Şayet bunu kullanmadan olmayacaksa bari başını kes yahut o perdeyi parçalayarak yastık veya yaygı yap!” dedi.
  Hz Ali (r.a.)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İçerisinde resim, cünüp ve köpek bulunan eve rahmet (melekleri) girmez.” (Ebû Dâvût, Taharet)
  • Cumhura (Ebû Hanife, Şâfiî, Malik, Servî vs.) göre üzerinde, gölgesi olmayan resimlerin bulunduğu, (dayalı olmayıp döşeli olan) yastık, minder gibi yere atılıp, üzerine basılan, ayaklar altında olan veya üzerine oturulan eşyayı kullanmak caizdir.
  • Resim; duvar, elbise gibi dayalı olan şeylerde bulunuyor ise haramdır.

+ Yorum Gönder