+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Canlı bir kimsenin bir uzvunu yine aynı kimsenin vücudunun başka bir yerine nakletmek caiz midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Canlı bir kimsenin bir uzvunu yine aynı kimsenin vücudunun başka bir yerine nakletmek caiz midir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: canlı bir kimsenin bir uzvunu yine aynı kimsenin vücudunun başka bir yerine nakletmek caiz midir?


  Reklam  Cevap: Cevap : CANLI BİR KİMSENİN BİR UZVUNU YİNE AYNI KİMSENİN VÜCUDUNUN BAŞKA BİR YERİNE NAKLETMEK CAİZ MİDİR?
  Hayatta olan kimsenin vücudunun bir parçasını aynı kişinin vücudunun başka bir yerine nakletmek şartlar yerine geldiği takdirde caizdir.
  Bu hususta bulunması gereken şartlar şunlardır:
  1- Yapılacak nakil ile elde edilecek maslahat, verilecek zarardan daha büyük olmalıdır. Çünkü, “Mevcut olan zarar, aynı miktarda veya daha büyük bir zarar vererek giderilmez.” Mevcut olan zarar, kendisinden daha hafif bir zararla izale edilebilecek ise o halde caizdir.
  2- Uzman ve güvenilir bir doktorun ameliyatın başarılı olacağı hususunda zann-ı galibi bulunmalıdır.
  3- Böyle bir nakil, ancak zaruret halinde yapılmalıdır.
  4- Bu tür nakillerin, güzelleşme veya estetik amaçlı yapılması caiz değildir. Ancak vücutta kötü ve çirkin bir görüntü meydana gelir ve bu çirkinlik de kişiye psikolojik olarak eziyet verir, strese, sıkıntıya sokarsa, bu takdirde estetik maksatlı bir nakil yapılması caizdir. Bu husustaki delil:
  a) Yiyecek bir şey bulamayan ve bir şey yemediği takdirde ölecek olan kimsenin vücudundan bir parçayı kesip yemesinin caiz olmasıdır. Çünkü bir uzuv vererek kendi canını kurtarmıştır. Bir cüzü vererek küllü ihya etmiştir. Bu hüküm Şafiilerden nakledilmiştir. (Muğni’l-Muhtâc, el-Mecmû’)
  b) Kangren olan bir eli, bütün vücudu kurtarmak için kesmek caizdir.
  Sonuç:
  Tüm bedeni kurtarmak için vücuttaki bir uzvu yemek veya kesmek caiz olunca, aynı şekilde, bütün bedene eziyet veren bir durumu ortadan kaldırmak için aynı bedendeki bir uzvun, yine aynı bedendeki diğer bir yere nakledilmesi de caiz olur.

+ Yorum Gönder