+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Karı koca aile arasını düzeltmek için dualar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Karı koca aile arasını düzeltmek için dualar


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: karı koca aile arasını düzeltmek için dualar


  Reklam  Cevap: Karı koca arasını düzeltmek için okunacak dua hakkında aşağıdaki duayı bula bildim.Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum.

  Allah küs olan karı ve kocaların arasını düzeltsin ve aralarına sevgi muhabbet versin Amin.

  Karı koca arasını düzeltmek için dua burada bulunmaktadır. Eşlerin aralarında anlaşmazlık, küslük, dargınlık vb münasebetler olduğu zaman karı koca arasını düzeltmek için dua olarak Bakara Suresi'nin son ayetleri olan "Amenerrasülü" tavsiye edilir. Karı koca arasını düzeltmek için dua budur;


  Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.


  Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.  Anlamı:
  Rasûl, rabbinden kendisine inzâl olana iman etti. Hepsi de (mü’minlerin), iman ettiler Allâh ile, Allâh’a; meleklerine; kitaplarına; resûllerine. Rasûllerim arasında fark görmediler; işittik ve itâat ettik, mağfiretini isteriz rabbimiz, dönüşümüz sanadır dediler.


  Allâh kimseye teklif etmez kapasitesi dışındakini. Yaptığınızın kazancı da sizedir, kaybı da!.. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi bundan mesûl tutma. Rabbimiz, bizden evvelkilere yüklemiş olduğun ağır yükleri bize yükleme. Rabbimiz güç yetiremiyeceğimiz görevlerle görevlendirme. Bizleri affeyle, bağışla, merhamet buyur. Bizim mevlâmızsın, gerçeği örtenlere karşı bize zafer ihsan et!..

+ Yorum Gönder
karı-kocanın arasını düzeltmek,  kari-koca arasini düzeltme duasi,  karı koca arasını düzeltmek için dua,  kari koca arasini duzeltmek icin dua,  karı koca arasını düzelten dua,  aile arasını düzeltme duası,  karı koca arasını düzelten dualar