+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Nisap miktarı malı olmayıp, fakat kışlık ve yazlık evi olan kimseye evi veya eşyaları sebebiyle kurban gerekir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nisap miktarı malı olmayıp, fakat kışlık ve yazlık evi olan kimseye evi veya eşyaları sebebiyle kurban gerekir mi?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: nisap miktarı malı olmayıp, fakat kışlık ve yazlık evi olan kimseye evi veya eşyaları sebebiyle kurban gerekir mi


  Reklam  Cevap: Bir kimsenin nisap miktarı malı olmayıp, lakin biri kışlık biri de yazlık olmak üzere iki evi ve ona göre de ev eşyası olursa, o şahıs bu yüzden zengin sayılmaz ve dolayısıyla kurban gerekmez. Eğer, üçüncü bir evi bulunur ve onun da kıymeti iki yüz dirhem (80,18 gr. altın kıymetinde) olursa, bu şahsa kurban vacip olur. Üçüncü evin eşyası da aynı şekilde nisap miktarına dâhil edilip hesaplanır.
  Faydalanılan Eserler:
  İbn-i Âbidîn, Kurban ve Fıtır Faslı.
  Fetevâyi Hindiyye, Fıtır Sadakası, Kurban Bahsi, Zengin Kime Denir?
  el-Hidâye, Fıtır Sadakası, Kurban Bahsi.
  el-İhtiyâr.
  İslam Fıkhı, Celal Yıldırım.


+ Yorum Gönder