+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kirada gayrı menkulü olan kimseye fıtır sadakası ve kurban gerekir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kirada gayrı menkulü olan kimseye fıtır sadakası ve kurban gerekir mi?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: kirada gayrı menkulü olan kimseye fıtır sadakası ve kurban gerekir mi?


  Reklam  Cevap: Ulema gelir getiren bir akarı (gayrimenkulü) bulunan şahsın durumu hakkında ihtilaf etmişlerdir:
  - Bir kimsenin gelir getiren bir akarı olsa, bazı âlimler tarafından eğer onun kıymeti iki yüz dirhem (80,18 gr. altın) ise, onun da kurban kesmesi lazımdır denilmiştir.
  - Bazı âlimler tarafından da, eğer o akarın geliri bir yıllık yiyeceğini karşılıyorsa lazım gelir denmiştir.
  - Bazı âlimler tarafından da bir aylık yiyeceğini karşılıyor ve ayrıca iki yüz dirhem miktarında malı varsa kurban gerekir demişlerdir.

  Faydalanılan Eserler:
  İbn-i Âbidîn, Kurban ve Fıtır Faslı.
  Fetevâyi Hindiyye, Fıtır Sadakası, Kurban Bahsi, Zengin Kime Denir?
  el-Hidâye, Fıtır Sadakası, Kurban Bahsi.
  el-İhtiyâr.
  İslam Fıkhı, Celal Yıldırım.


+ Yorum Gönder