+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Zekâtı vacip kılan mal ile kurbanı vacip kılan mal arasındaki fark nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Zekâtı vacip kılan mal ile kurbanı vacip kılan mal arasındaki fark nelerdir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: zekâtı vacip kılan mal ile kurbanı vacip kılan mal arasındaki fark nelerdir?


  Reklam  Cevap: 1. Zekât malı, manen veya madden artıcı, üreyici, çoğalıcı olmalıdır. Kurbanı vacip kılan malın ise artıcı olması şart değildir.
  2. Zekât malının üzerinden bir yıl geçmelidir. Kurbanı vacip kılan malda ise malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekmez.
  3. Kurbanı ve fıtır sadakasını vacip kılan malın, zekâtı gerektiren malların türünden olması şart değildir. Kişi, herhangi bir maldan nisap miktarına malik olduktan sonra, malik olduğu bu mal zekâtı gerektiren malların türünden olmasa bile kurban kesmek ve fıtır sadakası vermek vacip olur.
  Faydalanılan Eserler:
  İbn-i Âbidîn, Kurban ve Fıtır Faslı.
  Fetevâyi Hindiyye, Fıtır Sadakası, Kurban Bahsi, Zengin Kime Denir?
  el-Hidâye, Fıtır Sadakası, Kurban Bahsi.
  el-İhtiyâr.
  İslam Fıkhı, Celal Yıldırım.


+ Yorum Gönder