+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dinimizde temel ihtiyaçlar nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dinimizde temel ihtiyaçlar nelerdir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: Dinimizde temel ihtiyaçlar nelerdir?


  Reklam  Cevap: Temel ihtiyaçlar; kendisinin ve çoluk çocuğunun borçları, elbisesi, silahı, hizmetçisi, oturdukları evi, zaruri ev eşyaları, bineceği bineği (arabası), ailesinin bir aylık veya bir yıllık geçimidir.
  O halde asıl ihtiyacından sonra elinde nisap miktarı tarla veya bahçesi veya evi, dükkânı bulunan kimse bu konuda zengin sayılacağından hem fıtır sadakası vermesi, hem de Kurban Bayramında kurban kesmesi Hanefî mezhebine göre vaciptir.
  (Buradan anlaşılıyor ki; yukarıda sayılan temel ihtiyaçlar haricindeki bütün mal, eşya, para v.s hesaplanıp toplanır ve eğer kıymeti 80 gr. Altın kıymetine ulaşıyorsa o kişiye kurban kesmek ve fıtır sadakası vermek vacip olur. Böyle bir kimsenin başkasından zekât veya fıtır sadakasını alması da caiz değildir. Yine böyle bir kimsenin herhangi bir adak kurbanının etinden yemesi de caiz değildir)
  Faydalanılan Eserler:
  İbn-i Âbidîn, Kurban ve Fıtır Faslı.
  Fetevâyi Hindiyye, Fıtır Sadakası, Kurban Bahsi, Zengin Kime Denir?
  el-Hidâye, Fıtır Sadakası, Kurban Bahsi.
  el-İhtiyâr.
  İslam Fıkhı, Celal Yıldırım.


+ Yorum Gönder
islama göre temel ihtiyaçlar nelerdir,  dinen temel ihtiyaçlar nelerdir