Konusunu Oylayın.: Kadere inanmak lazım mıdır?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Kadere inanmak lazım mıdır?
 1. 29.Kasım.2011, 16:23
  1
  Misafir

  Kadere inanmak lazım mıdır?

 2. 29.Kasım.2011, 16:23
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  kadere inanmak lazım mıdır?

 3. 29.Kasım.2011, 19:53
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: kadere inanmak lazım mıdır?
  Kadere iman etmek lazım

  Kader; kulların hayır ve şer bütün fiillerini Allah’ın yarattığına, bunları yaratmazdan önce Levh-i Mahfuz’da yazdığına, her şeyin onun kazası ve kaderiyle, irade ve meşietiyle (dilemesiyle) olduğuna, ancak iman ve itaate razı olduğuna ve bunlara sevap vaat ettiğine, küfre ve masiyete (günah ve isyana) razı olmadığına ve bunlar için ikab (ceza) vaat ettiğine inanmaktır. (Bagavî, Şerhü’s-sünne) Kadere inanmanın hükmü: Kadere inanmak farzdır. Kader Kur’an ve Sünnetle sabittir. Kaderin bilinmesi akıl ve kıyasla değil, Kitap ve Sünnetledir. Kaderi inkâr etmek: Huzeyfe (r.a.)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her ümmetin Mecûsîleri vardır. Bu ümmetin Mecûsîleri de ‘Kader yoktur!’ diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal’a ilhak etmek Allah üzerine bir haktır.” (Ebû Dâvûd, Sünnet) Kader hakkında konuşmak: Ebû Hureyre (r.a.) anlatıyor: “Biz kader hususunda münakaşa ederken Rasûlullah (s.a.v.) çıkageldi. Öylesine kızdı ki, kızgınlıktan hâsıl olan kızıllıktan, sanki yüzünden nar taneleri ortaya çıkmıştı. Bize şöyle çıkıştı:“Bununla mı emredildiniz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri, dini meselelerdeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiştir.” Diğer bir rivayette ise şu ziyade vardır: “Kader hususunda münakaşa etmemeniz için yemin verdim.” (Tirmizî, Kader; İbn-i Mâce, Mukaddime) Ebû Müleyke oğlu Abdullah’ın rivayetine göre; o, Hz. Âişe (r.anhâ)’nın yanına girip ona kaderle ilgili bir şeyler söylemiş, o da kendisine şöyle cevap vermişti: “Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olursa, âhiret günü kaderden hesaba çekilir. Kim de bu mevzuda bir şey konuşmazsa, âhirette kaderden hesaba çekilmez.” (İbn-i Mâce, 84, 6002) Kader hakkında konuşanlara karşı takınılacak tavır: İbn-i Ömer (r.a.) Rasûlullah (s.a.v.)’den şöyle rivayet etmiştir:“Kader ehli ile oturmayın, düşüp kalkmayın, onlara sözü mevzuyu açmayın (itikat ile ilgili meselelerde onlarla münakaşa başlatmayın).” (Ebû Dâvûd, Sünnet) Her şey kader midir? Her şey kader ise bizim irademiz ne oluyor? Sebeplerin rolü var mıdır? Günahlar da kader midir? Dua etmek fayda verir mi? Hayrı da şerri de yaratan Hz. Allah’tır. Fakat onu kazanan kuldur. Kul, hayra yönelir ise Allah Teâlâ onun elinde hayrı yaratır, şerre yönelir ise şerri yaratır. Şerri yaratmak şer değil, şerri yapmak şerdir. Kul kendi irade sınırları içerisinde dilediğini yapabilmesi bakımından muhayyerdir (serbesttir). Allah (c.c.)’nun yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bilmesi, bizi, o işleri yapmaya zorladığı anlamına gelmez. Cennet’e girme de, Cehennem’e girme de kişinin yaptıkları sonucudur. Bir Müslüman “Takdir-i ilâhî böyledir.” diyerek bir günah işleyemeyeceği gibi, bir günahı işledikten sonra da; “Ne yapayım, takdir-i ilâhî böyle imiş!” diye kendini mazur gösteremez. Gerçek şudur ki; takdir-i ilâhînin o şekilde tecellisine sebep olan şey; bizim kendi irade ve ihtiyarımızla o işe yönelmemizdir. Bu sebeple, yaptığımız işlerden sorumluyuz. Hz Ömer (r.a.)’ın karşısına hırsızın biri getirildiğinde, ona niçin hırsızlık yaptığını sorar. Hırsız; “Allah böyle takdir etti, kaderimde hırsızlık yapmak varmış, ne yapayım!” deyince, Hz. Ömer; “Buna 30 kamçı vurun ve elini kesin!” diye emir verir. Sebebi sorulduğunda ise şöyle cevap verir: “Hırsızlık yaptığı için eli kesilir, Allah’a iftira attığı için de kamçı vurulur.” Kaza ve kadere dayanarak sebeplere sarılmayı terk etmek de asla caiz değildir. Çünkü sünnet-i ilâhî şudur: Belirli bir sonuca ulaşabilmek için, o sonucu doğuran sebepleri bilmek, tedbirleri alarak gerekeni yapmak lazımdır. Müslüman’ın takdir-i ilâhîye rıza göstermesi, Allah’a tevekkül ve itimat etmesi, sebeplere sarılmaya engel değildir. İlk önce sebeplere sarılmalı, tedbirde kusur etmemeli, elinden geleni yapmalı, bundan sonrasını Allah’a bırakıp tevekkül etmelidir. Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de; “Bir şeye azmettin mi Allah’a tevekkül et!” (Âl-i İmrân, 3/159) buyuruyor. Rasûlullah (s.a.v.) de kendisine gelip de; "Hayvanımı bağlayarak mı, yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevekkül edeyim?" diye soran kimseye;"Bağla ve tevekkül et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Kıyamet 61, 2519) Sevbân (r.a.)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v.); “Ömrü, ancak birr (hayır ve iyilikler) uzatır; kaderi de ancak dua geri çevirir. Kişi, işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum kalır.” (İbn-i Mâce, 90, 6007) Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.); “Allah tarafından kendisine takdir edilene razı olması, âdemoğlunun mutluluğundandır. Allah’tan hayır dilemeyi terk etmesi âdemoğlunun bedbahtlığından ve Allah tarafından kendisine takdir edilene karşı kızgın(kırgın) olması da âdemoğlunun bedbahtlığındandır.” buyurmuştur. (Tirmizî, Kader)
  rehber dergisi 4. 29.Kasım.2011, 19:53
  2
  Silent and lonely rains  Kadere iman etmek lazım

  Kader; kulların hayır ve şer bütün fiillerini Allah’ın yarattığına, bunları yaratmazdan önce Levh-i Mahfuz’da yazdığına, her şeyin onun kazası ve kaderiyle, irade ve meşietiyle (dilemesiyle) olduğuna, ancak iman ve itaate razı olduğuna ve bunlara sevap vaat ettiğine, küfre ve masiyete (günah ve isyana) razı olmadığına ve bunlar için ikab (ceza) vaat ettiğine inanmaktır. (Bagavî, Şerhü’s-sünne) Kadere inanmanın hükmü: Kadere inanmak farzdır. Kader Kur’an ve Sünnetle sabittir. Kaderin bilinmesi akıl ve kıyasla değil, Kitap ve Sünnetledir. Kaderi inkâr etmek: Huzeyfe (r.a.)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her ümmetin Mecûsîleri vardır. Bu ümmetin Mecûsîleri de ‘Kader yoktur!’ diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal’a ilhak etmek Allah üzerine bir haktır.” (Ebû Dâvûd, Sünnet) Kader hakkında konuşmak: Ebû Hureyre (r.a.) anlatıyor: “Biz kader hususunda münakaşa ederken Rasûlullah (s.a.v.) çıkageldi. Öylesine kızdı ki, kızgınlıktan hâsıl olan kızıllıktan, sanki yüzünden nar taneleri ortaya çıkmıştı. Bize şöyle çıkıştı:“Bununla mı emredildiniz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri, dini meselelerdeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiştir.” Diğer bir rivayette ise şu ziyade vardır: “Kader hususunda münakaşa etmemeniz için yemin verdim.” (Tirmizî, Kader; İbn-i Mâce, Mukaddime) Ebû Müleyke oğlu Abdullah’ın rivayetine göre; o, Hz. Âişe (r.anhâ)’nın yanına girip ona kaderle ilgili bir şeyler söylemiş, o da kendisine şöyle cevap vermişti: “Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olursa, âhiret günü kaderden hesaba çekilir. Kim de bu mevzuda bir şey konuşmazsa, âhirette kaderden hesaba çekilmez.” (İbn-i Mâce, 84, 6002) Kader hakkında konuşanlara karşı takınılacak tavır: İbn-i Ömer (r.a.) Rasûlullah (s.a.v.)’den şöyle rivayet etmiştir:“Kader ehli ile oturmayın, düşüp kalkmayın, onlara sözü mevzuyu açmayın (itikat ile ilgili meselelerde onlarla münakaşa başlatmayın).” (Ebû Dâvûd, Sünnet) Her şey kader midir? Her şey kader ise bizim irademiz ne oluyor? Sebeplerin rolü var mıdır? Günahlar da kader midir? Dua etmek fayda verir mi? Hayrı da şerri de yaratan Hz. Allah’tır. Fakat onu kazanan kuldur. Kul, hayra yönelir ise Allah Teâlâ onun elinde hayrı yaratır, şerre yönelir ise şerri yaratır. Şerri yaratmak şer değil, şerri yapmak şerdir. Kul kendi irade sınırları içerisinde dilediğini yapabilmesi bakımından muhayyerdir (serbesttir). Allah (c.c.)’nun yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bilmesi, bizi, o işleri yapmaya zorladığı anlamına gelmez. Cennet’e girme de, Cehennem’e girme de kişinin yaptıkları sonucudur. Bir Müslüman “Takdir-i ilâhî böyledir.” diyerek bir günah işleyemeyeceği gibi, bir günahı işledikten sonra da; “Ne yapayım, takdir-i ilâhî böyle imiş!” diye kendini mazur gösteremez. Gerçek şudur ki; takdir-i ilâhînin o şekilde tecellisine sebep olan şey; bizim kendi irade ve ihtiyarımızla o işe yönelmemizdir. Bu sebeple, yaptığımız işlerden sorumluyuz. Hz Ömer (r.a.)’ın karşısına hırsızın biri getirildiğinde, ona niçin hırsızlık yaptığını sorar. Hırsız; “Allah böyle takdir etti, kaderimde hırsızlık yapmak varmış, ne yapayım!” deyince, Hz. Ömer; “Buna 30 kamçı vurun ve elini kesin!” diye emir verir. Sebebi sorulduğunda ise şöyle cevap verir: “Hırsızlık yaptığı için eli kesilir, Allah’a iftira attığı için de kamçı vurulur.” Kaza ve kadere dayanarak sebeplere sarılmayı terk etmek de asla caiz değildir. Çünkü sünnet-i ilâhî şudur: Belirli bir sonuca ulaşabilmek için, o sonucu doğuran sebepleri bilmek, tedbirleri alarak gerekeni yapmak lazımdır. Müslüman’ın takdir-i ilâhîye rıza göstermesi, Allah’a tevekkül ve itimat etmesi, sebeplere sarılmaya engel değildir. İlk önce sebeplere sarılmalı, tedbirde kusur etmemeli, elinden geleni yapmalı, bundan sonrasını Allah’a bırakıp tevekkül etmelidir. Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de; “Bir şeye azmettin mi Allah’a tevekkül et!” (Âl-i İmrân, 3/159) buyuruyor. Rasûlullah (s.a.v.) de kendisine gelip de; "Hayvanımı bağlayarak mı, yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevekkül edeyim?" diye soran kimseye;"Bağla ve tevekkül et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Kıyamet 61, 2519) Sevbân (r.a.)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v.); “Ömrü, ancak birr (hayır ve iyilikler) uzatır; kaderi de ancak dua geri çevirir. Kişi, işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum kalır.” (İbn-i Mâce, 90, 6007) Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.); “Allah tarafından kendisine takdir edilene razı olması, âdemoğlunun mutluluğundandır. Allah’tan hayır dilemeyi terk etmesi âdemoğlunun bedbahtlığından ve Allah tarafından kendisine takdir edilene karşı kızgın(kırgın) olması da âdemoğlunun bedbahtlığındandır.” buyurmuştur. (Tirmizî, Kader)
  rehber dergisi


 5. 28.Ağustos.2015, 22:46
  3
  İslam
  Kur'an Hadimi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Nisan.2009
  Üye No: 47685
  Mesaj Sayısı: 782
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 8
  Bulunduğu yer: evim

  Cevap: kadere inanmak lazım mıdır?

  Kısaca Kadere İnanmak:
  (Hayır ve Şer; her şeyin Allah’ın takdiri ve yaratmasıyla olduğuna) inanmak. Kader, Allah Teâlânın, ezelden ebede kadar olacak her şeyi en ince ayrıntılarıyla bilip takdir etmesidir.Allah kullarına hayrı da şerri de serbestçe seçebileceği bir irade vermiştir. İnsan iyiliği veya kötülüğü kendi seçer. Onun seçtiğini de Allah yaratır. Ancak, Allah Teâlâ, kulun kötülüğü seçmesine razı değildir. Bu yüzden kullar kendi seçimlerine göre karşılık göreceklerdir. İste, hayır ve şer her şeyin Allah’ın yaratmasıyla meydana gelmesinin anlamı budur. Buna da inanmak iman esaslarındandır.


 6. 28.Ağustos.2015, 22:46
  3
  Kur'an Hadimi
  Kısaca Kadere İnanmak:
  (Hayır ve Şer; her şeyin Allah’ın takdiri ve yaratmasıyla olduğuna) inanmak. Kader, Allah Teâlânın, ezelden ebede kadar olacak her şeyi en ince ayrıntılarıyla bilip takdir etmesidir.Allah kullarına hayrı da şerri de serbestçe seçebileceği bir irade vermiştir. İnsan iyiliği veya kötülüğü kendi seçer. Onun seçtiğini de Allah yaratır. Ancak, Allah Teâlâ, kulun kötülüğü seçmesine razı değildir. Bu yüzden kullar kendi seçimlerine göre karşılık göreceklerdir. İste, hayır ve şer her şeyin Allah’ın yaratmasıyla meydana gelmesinin anlamı budur. Buna da inanmak iman esaslarındandır.
+ Yorum Gönder