+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hava parasının alınmasının caiz olması için bulunması gereken şartlar nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hava parasının alınmasının caiz olması için bulunması gereken şartlar nelerdir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: hava parasının alınmasının caiz olması için bulunması gereken şartlar nelerdir?


  Reklam  Cevap: 1- Eski kiracının yeni kiracıdan hava parası alabilmesi için mal sahibi ile kiracı arasındaki kira akdi devam ediyor olmalıdır.
  2- Hava parası alınacak memlekette bu uygulama yaygın olarak yapılır olup örf haline gelmiş olmalıdır. Hava parası uygulamasının örf haline gelmediği bir yerde hava parası caiz değildir.
  Hava parasının cevazının kaynağı örf olduğundan dolayı, hava parasının örf olduğu bir yerde ileriki zamanlarda bu uygulama örften kalkarsa hava parasının cevazı da kalkar.
  3- Eski kiracı, dükkânı yeni kiracıya hava parası alarak devretmesi halinde mal sahibinin buna rızası olması gerekmektedir.
  4- Hava parası muamelesinden mal sahibi herhangi bir zarar görmemelidir.
  5- Hava parası uygulaması haksız kazanç elde etme noktasında suiistimal edilirse o takdirde alınan para haram olur. Unutulmamalıdır ki bizi aldatan bizden değildir.

  Sonuç:
  - Hava parasını mal sahibinin alması durumunda alınan bu para kiranın bir cüzü olarak kabul edilir.
  - Hava parasını kiracının başka bir kiracıdan alması durumunda ise alınan bu para kiracının oturma hakkından vazgeçmesinin karşılığı olarak kabul edilir.
  - Yukarıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde hava parası alınıp verilebilir; ancak şartlardan herhangi biri bulunmadığı veya ihlal edildiği takdirde hava parası almakta vermekte haram olur.

  Bu Hususta Daha Önce Verilen Fetvalar:
  - Tunus’ta hicrî 1200 yıllarında zamanın Tunus Müftüsü İbrahim er-Reyâhî, Tunus Mâlikî mezhebi Müftüsü Şeyh Şâzelî b. Salih Bas, Tunus Kadısı Şeyh Muhammed es-Sunûsî gibi Malikî âlimler, Tunus’ta bulunan örf ve âdet ile amel ederek, kiracının bir yeri boşaltması karşılığında ivaz (karşılık) almasının caiz olduğunu kabul etmektedirler. Ayrıca Faslılardan da buna benzer cevaz fetvaları nakledilmiştir. (Vehbi Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, c.6, s.39, İcar Bahsi)
  - Vakıf bırakan kişi veya vakıf mütevellisi ya da mal sahibi, dükkâna muayyen bir meblağ takdir edip bu parayı orada oturandan alır. O meblağ karşılığında da kanunî bir belge verir. İşte bundan sonra dükkân sahibi, hulûv (boşaltma) hakkı sabit olan kişiyi (kiracıyı) dükkândan çıkartamadığı gibi onu (dükkânı) başka birine de kiraya veremez. Ancak dükkânı kiralayandan alınan parayı (kiracıya) iade ederse o zaman bir başkasına kiraya verebilir. Sonra gelen âlimlerin faizden çıkış olarak, örf haline getirdikleri “bey’u bi’l-vefa”ya kıyasla böyle bir muamelenin de caiz olduğuna fetva verilir. (İbn-i Âbidîn)

+ Yorum Gönder