+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kader nedir? İnkâr edilirse ne olur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kader nedir? İnkâr edilirse ne olur?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: kader nedir? İnkâr edilirse ne olur?


  Reklam  Cevap: Kader nedir?
  Kader; kulların hayır ve şer bütün fiillerini Allah’ın yarattığına, bunları yaratmazdan önce Levh-i Mahfuz’da yazdığına, her şeyin onun kazası ve kaderiyle, irade ve meşietiyle (dilemesiyle) olduğuna, ancak iman ve itaate razı olduğuna ve bunlara sevap vaat ettiğine, küfre ve masiyete (günah ve isyana) razı olmadığına ve bunlar için ikab (ceza) vaat ettiğine inanmaktır. (Bagavî, Şerhü’s-sünne)
  Kadere inanmanın hükmü: Kadere inanmak farzdır. Kader Kur’an ve Sünnetle sabittir. Kaderin bilinmesi akıl ve kıyasla değil, Kitap ve Sünnetledir. Kaderi inkâr etmek: Huzeyfe (r.a.)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her ümmetin Mecûsîleri vardır. Bu ümmetin Mecûsîleri de ‘Kader yoktur!’ diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal’a ilhak etmek Allah üzerine bir haktır.” (Ebû Dâvûd, Sünnet)


+ Yorum Gönder