+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bir pazarda çalıntı vb. haram mallar olduğu bilinirse ne yapılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir pazarda çalıntı vb. haram mallar olduğu bilinirse ne yapılır?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: bir pazarda çalıntı vb. haram mallar olduğu bilinirse ne yapılır?


  Reklam  Cevap: Maldaki sebeplerden kaynaklanan şüphe: Gasp, yağma, hırsızlık gibi gayr-ı meşru yollarla elde edilmiş yiyecek maddeleri pazara götürülüp satılırsa, satın alan kişiler, satıcıların satmakta oldukları malın çoğunun haram olduğunu bilirlerse, malın helalini seçmek için sormaları vacip olur. Malın çoğu haram olmazsa soruşturmak verâdandır. Hz. Ömer (r.a) Azerbaycan’daki Müslümanlara yazdığı bir mektupta: “Orada ölü hayvanları da boğazlar ve derilerini kullanırlar. Şer’î şekilde kesilenler ile murdar olarak ölenleri ayırın.” diyerek soruşturmayı emretmiştir. İbn-i Mes’ûd (r.a) da; “Siz bir memlekettesiniz ki, kasapların çoğu Mecûsî’dir. Temiz kesilenlerle pis kesilenleri ayırmaya dikkat edin!” demekle soruşturmayı tahsis etmiştir. Rasûlullah (s.a.v)’in, getirilen yiyeceğe “Sadaka mı, hediyemi mi?” diye sorması, Hz. Ebû Bekir’in kendisine süt getiren köleye -kölenin normalde bir malı olmadığı için- bu sütü nereden bulduğunu sorması, Hz. Ömer’in sütün tadını değişik bulduğu için getirilen sütten sorması, hep şüphe mevkiindendir. Bir kişinin malına haram karışmış ise onun yemeği yenir mi? Gasp veya yağma yollu aldığı malı dükkânına katıp satan, faiz işine karışmak suretiyle helal malına haram karıştıran vb. kişiler. Bu gibilerin servetine bakılır; eğer çoğu haram ise, böyle şahısların servetinden yemek caiz olmaz. Verdiği hediye ve sadakalarda inceleme yapılır; helal olan malından vermiş ise kabul edilir, haramdan verdiği anlaşılırsa terk edilir. Şayet servetinin azı haram ve verdiğinin helal veya haram olduğu şüpheli olursa bakılır; adamın malı az olur ve haram kısmının halen bu servet içerisinde olduğu kat’i olarak bilinirse, o maldan helal ile haram birbirinden ayırt edilmeden yemek haram olur. Adamın serveti çok olur da karışan haramın aradan çıkmış olma ihtimali de mevcut olursa o vakit bu maldan yemek her ne kadar caiz olsa da, bu malı almak veya yemek verâ’dan uzaklaşmak demektir

+ Yorum Gönder