+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Haram mal ile helal mal birbirine karışmış ise ne yapılır, karışma oranları önemli midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Haram mal ile helal mal birbirine karışmış ise ne yapılır, karışma oranları önemli midir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: haram mal ile helal mal birbirine karışmış ise ne yapılır, karışma oranları önemli midir?


  Reklam  Cevap: Haram mal ile helal mal birbirine karışmış ise ne yapılır, karışma oranları önemli midir?
  Karışıklıktan doğan şüphe ve hükmü:
  a) Murdar olan bir koyunun, on koyun içine karışarak hangisinin murdar olduğunun bilinmemesi veya bir kişinin sütannesinin on kadının arasına karışarak hangisi olduğunun bilinmemesi. Bu durumda koyunlardan hiç birini yemek caiz olmadığı gibi kadınlardan hiç biri ile evlenmek de caiz olmaz. Çünkü burada belirli sayılarda helal ile belirli sayılarda haramın birbirine karışması vardır.
  b) Bir kimsenin on tane sütannesi olsa ve bir şehrin kadınları arasına karışsa, bu kimsenin o şehrin kadınlarından herhangi biriyle evlenmesi caizdir. Burada illet helalin sayısının çok olması ve ihtiyaçtır. Böyle birine evlenme kapılarını kapatmak mümkün değildir.
  Rasûlullah (s.a.v) zamanında bir kalkan ve bir aba çalınmıştı, buna rağmen kimse bu cins malları alıp satmaktan geri durmamıştı. Zamanımızdaki haram ve helal mallar birbirine karışmış olup nasıl davranılır? Sayısız haramlar sayısız helallere karıştığı zaman -ki bu zamanımızda durum böyledir- bunlardan haram ve helal olma ihtimalini taşıyan herhangi birini almak caizdir, haram değildir. Ancak haram olmasına delalet edecek bir delil bulunursa o zaman almak haram olur.
  Faydalanılan Eserler: İhyâ Ulûmi’d-dîn, c.2, s.255-318.


+ Yorum Gönder