+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dükkanım için bereket duası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dükkanım için bereket duası

  Sual: Dinimizde dükkanım için bereket duası var mı bana yardımcı olur musunuz ? ? 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: dükkanım için bereket duası


  Reklam  Cevap: Öncelikle şunu belirtmek isterim dükkana asacağınız dualar okunmadıktan sonra asmanızın bir anlamı olmaz siz günlük şekilde okuyun inşaallah yararı dokunur.

  Bereket için dualar

  Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua

  "Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es'elüke bismikel azîmil-a'zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi"

  Anlamı: Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir."

  Bu mübarek dua rızkımızı çoğaltmak ve bereketli olmasını sağlamak içindir. Rızkımız yerde, gökte, az ve çok her ne ise onu Mevla'dan istiyoruz. Rızkımızın bilhassa helâl olması için bu duayı ısrarla tekrar edersek, faydasını yakında inşallah görürüz.

  Rızkımızın Çoğalması İçin Okunacak Dua

  Allahummer'zuknâ, rızkan helâlen tayyiben bilâ keddin, vestecib duâ enâ bilâ reddin, ve neûzübike anilfazî hateyni el-fakri veddeyni, sübhanel müferrici an külli mahzûnin ve mağmûmin, sübhâne men ca'ale hazainehü bi kudretihi beynel kâfi ven-nûn, innemâ emrühü izâ erade şey'en en yekûle lehü kün fe ye'kün, fe sübhanellezî bî yedihi melekûtü külli şey'in ve ileyhi turce'ûn. Hüvel Evvelü minel evveli vel Ahiru ba'del âhiri vez-Zahirü vel Bâtinü ve hüve bi külli şey'in Alîm.

  Bu dua sabah akşam rızkın çoğalması ve bereketli olması için okunur. En az on ilâ yirmi defa arasında aynı niyet üzerine sabah akşam okunacaktır. Faydası çok fazla olduğuna şüphe yoktur. Alimler bunu böyle bildirmişler ve devamlı olarak bu duayı okumuşlardır.


 3. Misafir
  Allah sizden razı olsun duanın çok faydası oldu

 4. Misafir
  Okudum hepde okuyacağım inşallah rabbimden istemeye devam edeceğim

 5. Misafir
  Allahrazi olsun yeni gordum okumaya devam edecem

+ Yorum Gönder
dükkan için bereket duası,  ticarethanenin bereketli olması için dua,  dükkana müşteri gelmesi için dua,  dukkanin bereketi icin dua,  bereket duası,  dükkan bereketi için okunacak dua,  dükkanın bereketli olması için