+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ayakta idrar yapmanın günahı var mı? İnsan öldükten sonra kabir azabının ayakta idrar yapmakla başlayacağı doğru mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ayakta idrar yapmanın günahı var mı? İnsan öldükten sonra kabir azabının ayakta idrar yapmakla başlayacağı doğru mu?

  Sual: Ayakta idrar yapmanın günahı var mı? İnsan öldükten sonra kabir azabının ayakta idrar yapmakla başlayacağı doğru mu? ? 2. Yakut
  mumine.com

  Cevap: Ayakta idrar yapmanın günahı var mı? İnsan öldükten sonra kabir azabının ayakta idrar yapmakla başlayacağı doğru


  Reklam  Cevap: İdrarı ayakta yapmak günah değildir. Ancak ayakta idrar yapan kimselerin üzerlerine necasetin sıçraması ve bulaşması ihtimali yüksektir. Bu durum da ibadetlerine zarar verebilir. Peygamber Efendimiz (asm) bu konuya dikkat çekmek için ikaz ve uyarıda bulunmuştur. Yoksa necaset bulaşmadan ayakta idrar yapmak günah olmaz. Bununla beraber oturarak tuvalet ihtiyacını gidermek hem adaba uygundur hem de sağlık açısından daha faydalıdır.

  Buhari ve Müslim, Abdullah b. Abbas (r. a)’ın şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir: Rasulullah (asm) iki kabrin yanından geçti ve şöyle buyurdu: “Bu kabirlerde yatanlar azap görmektedirler. Ama büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar.” Rasulullah (asm) daha sonra sözüne şöyle devam etti: “Evet bunlardan birisi, insanlar arasında söz taşırdı. Diğeri ise bevlinden (idrarını üzerine sıçratmaktan) sakınmazdı." (Buhari, Vudu, 56; Müslim, Taharet, 34; Nesai, Cenaiz, 166; Diğer rivayetler için bk. Beyhaki, Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyin, “İsbatü Azabi’l-Kabr ve Suali’l-Melekeyn”, Mektebetü’t-Turas, Kahire trs s. 115)

+ Yorum Gönder