Konusunu Oylayın.: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)
 1. 24.Kasım.2011, 21:23
  1
  Misafir

  Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

 2. 24.Kasım.2011, 21:23
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

  bu hadis gerçekten buharide geçiyormu?

 3. 24.Kasım.2011, 21:36
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,610
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)
  Tüm Köpeklerin Öldürülmesi ile ilgili benimde Sorum olacak.Neden özellikle siyah köpek öldürülsün deniliyor.O da Allahın yarattığı bir mahluk değil mi?Bir karıncayı dahi incitmemeyi isteyen dinimiz Köpekler konusunda özellikle siyah köpekleri öldürme konusunda ne diyor! Hadis belirmişsiniz ne kadar sahihtir bu hadisler. Allaha sığınarak söylüyorum Peygamberimizin ırkı cinsi ne olursa olsun köpekler için böyle bir söz söyleyeceğine vicdanım ve aklım inanmıyor, lütfen ayrıntılı bilgi...


  Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla, öldürme emri bildiğimiz köpekler için tahsis edilmiş bir emir değildir. Bütün yırtıcı hayvanlarla ilgilidir. Buharî ve Müslim'in sahihinde şöyle bir hadis vardır: "Beş tane hayvan "fasık"dır ki, Mekke'nin harem bölgesinde de öldürülebilir. Bunlar; fare, akrep, karga, çaylak ve yırtıcı köpektir" (bir rivayette: kişi ihramda da olsa bunları öldürebilir.) (Buhârî, Bedu'l-halk, 16; Müslim, Hac, 9: 66-72).

  Bazı rivayetlerde yılan da vardır. Hadiste geçen anahtar kelimeler şunlardır: Fasık: Bu kelimenin sözlük anlamı; yoldan sapmaktır. Fasık adam, Allah'ın emir ve yasaklarının belirlediği çizginin dışına çıkan kimse demektir. Bu hayvanlara "fasık" adının verilmesi, bunların insanlara, diğer canlılara v.s. ye zarar vermekle, hayvanlar aleminin büyük çoğunluğunun yolundan dışarı çıkmaları sebebiyledir. (krş. Nevevî, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi).

  El-Kelb el-Akur: Yırtıcı köpek demektir. Gördüğümüz kadarıyla bütün rivayetlerde köpek için bu vasıf kullanılmıştır. Bu da öldürme emrinin normal köpekler hakkında olmadığı, köpeğin köpek olduğu için böyle bir cezaya hedef olmadığını göstermektedir. Nitekim İmam Nevevî, bu hadisi açıklarken, şu görüşlere yer verir: Cmhura/âlimlerin büyük çoğunluğuna göre, hadiste geçen "el-Kelb el-Akur" (yırtıcı köpek) kelimesi, bütün yırtıcı hayvanlar için geçerlidir. Çünkü köpeğin vasfı olarak geçen "el-akur" kelimesi, yırtıcı anlamına gelir. Buna göre, hadiste geçen "yırtıcı köpek" tabiri, aslan, kaplan, kurt gibi genellikle yırtıcı hayvanlardan sayılanların hepsi için geçerlidir. (bk. Nevevî, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi).

  Hz. Peygamber(a.s.m)'in Ebu Leheb'in oğlu Utbe için ettiği beddua meşhurdur. "Allah'ım! Ona köpeklerinden bir köpeği musallat et!" diye beddua etmiş ve bir gece bir aslan gelip kervanın arasında bulunan Utbe'yi alıp parçalamıştı. (bk. İbn Battal, Şerhu'l-Buharî-el-Mektebetu'ş-Şamile, VIII/80).

  İmam Malik de şöyle der: İhram'da olan bir kimse, kendisine eziyet veren hayvanları/haşereleri öldürmesi caizdir. Eziyet etmeyenleri öldürmesi ise caiz değildir. (el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/252). İmam Malik'e göre, hadiste söz konusu edilen "yırtıcı köpek"ten maksat; aslan, kaplan, sırtlan kurt gibi insanlara saldıran, parçalayan her türlü yırtıcı hayvanlardır. (İbn Kudame, el-şerhu'l-Kebir, el-Mektebetu'ş-Şamile, III/302).

  Aslında Malikilere göre, yırtıcı kurt gibi insana saldıran, eziyet eden bütün hayvanlar "yırtıcı köpek" anlamındadır ve öldürülmeleri caizdir. Fakat eziyet etmeyenleri öldürmek asla caiz değildir. (İbn Kudame, a.g.e- el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/14). Ünlü âlimlerden İbnu Abdilber'e göre, zararlı olmadıkça hiçbir köpek öldürülmez. Çünkü Hz. Peygamber(a.s.m), canlıları silaha hedef yapmayı yasaklamıştır. Üstelik köpeğe su vermenin faziletiyle ilgili hadis mevcuttur.

  Hadiste "her ciğer sahibine su vermenin ecri vardır" buyurulmuştur. Ayrıca her tarafta bunca âlim dine aykırı fiillere işlere göz yummayan uyanık kimseler olduğu halde, köpekleri öldürme adeti yoktur. Ben, Müslümanların hiçbir fakihinin, köpek beslemeyi adaleti cerh eden, şahitliğe mani olan bir hal görmedim. Sadece Şafii mezhebi, ihtiyaç olmadığı halde köpek beslemeyi haram saymıştır" der. (Canan, Kütübü sitte,13/ 516)

  Söz konusu hadis şöyledir: Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: “Bir adam yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyuya rastladı. İçine girip su içti. Dışarı çıktığında susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine: ‘Bu köpek de benim gibi susamış’ deyip tekrar kuyuya indi, mestini su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeğe su verdi. Allah onun bu davranışından memnun kaldı ve kendisini affetti. Hz. Peygamber (a.s)‘in yanında bulunanlardan bazıları: ‘Ey Allah’ın resûlü! Yani hayvanlar(a yaptığımız iyilikler)için de bize bir ücret var mı?’ dediler. Allah’ın Resûlü: ‘Evet! Her yaş ciğer (sahibi olan canlılara yapılan iyilikler) için bir ücret vardır’ buyurdu."( Buhârî,Şirb, 9, Vudu, 33; Müslim, selam, 153; Ebu Dâvud, cihad, 47).

  Diğer bir rivayette ise Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kötü yolda olan bir kadın, sıcak bir günde, bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü, susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkarıp onunla onu suladı. Bu yüzden bağışlandı.”(Müslim, Tevbe, 155).

  Bu hadislerden de açıkça anlaşıldığı gibi, İslam'da Allah'ın yarattığı bütün canlılara karşı merhamet esastır. Hanefî mezhebinin meşhur fıkıh kaynağı el-Mebsut'ta şu görüşlere yer verilmiştir: " Hadiste ifade edilen yırtıcı köpek"ten maksat kurt, aslan gibi eziyet veren yırtıcı hayvanlardır. İmam Şafinin dediği gibi, hadiste anlatılan şey şudur: Zararlı, saldırgan olan yırtıcı hayvanlardan başkasını öldürmek caiz değildir" (el-Mebsut- el-Mektebetu'ş-Şamile V/159).

  Nitekim, Şafii mezhebenin ünlü bilgini İbn Hacer el-Heytemi, yırtıcı köpeğin öldürülmesi konusunda şunları söyler: Yırtıcı köpeği aç bırakarak ölüme terk etmek caiz değildir. Bilakis, öldürülecekse, mümkün olduğunca en güzel bir şekilde öldürmek gerekir" (bk. Tuhfetu'ı-Muhtac-(el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/252). El-Beycermî'nin ifadesi bu konuda daha açıktır: "Yalnız faydalı olan köpekler değil, zararı olmadığı, saldırgan ve yırtıcılığa soyunmadığı sürece bütün köpeklerin canı muhteremdir, dokunulamaz" (Haşyetu'l-Beycermî Ala'l-Menhec-el-Mektebetu'ş-Şamile, I/474). Buna göre Peygamber Efendimizin öldürülmelerine izin verdiği hayvanlar, vahşi, yırtıcı ve saldırgan hayvanlardır.

  Konuyla ilgili önemli bir hatırlatma:

  İslam dinine saygının ve imanın bir gereği olarak Kur'an ve Sünnete şöyle –üç kategori halinde- bakmak gerekir.

  Önce ayetlere bakış tarzımızı belirleyelim: a. Bu ayet Allah'ın kelamıdır. b. Allah bundan neyi kast etmişse onun o muradı haktır. c. Allah'ın muradı şu olabilir, şu da olabilir. İlk iki maddede tereddüt etmek din ve imanla bağdaşmaz. Son şıktaki düşünce ise, bir tefsir, bir yorum konusudur ve farklılık göstermesi, işin tabiatının gereğidir. Bu husus, aynı zamanda İslam'ın, insanın ilmî özgürlüğüne ve aklına verdiği değerin de bir ifadesidir. Hadis konusunda bir farklılık söz konusudur.

  Yukarıdaki (a) şıkkında Kur'an için söylediğimiz hüküm, burada az da olsa bir farklılık göstermektedir. Çünkü, bir çok hadisin sübutu Kur'an gibi kesin değildir. Onun için her hadis için "Bu söz kesin olarak Allah'ın Resulünün sözüdür" diyemeyiz.

  Fakat şuna dikkat etmek lazımdır ki, Hz. Peygamber(a.s.m)'in üslubuna ciddi aşinalık peyda eden, sözün altının bakırından ayıracak kadar uzmanlaşmış büyük hadis âlimlerinin "bu hadis kesin olarak sahihdir, doğrudur" dedikleri konularda tereddüt göstermek doğru olmaz. Hz. Peygamber'e ait olmayan bir sözü ona nispet etmek ne kadar çirkin ise, onun mübarek ağzından çıkan bir sözü -hikmetini araştırmadan, öğrenmeye çalışmadan- sırf kendi aklına uymadığı için, onun olmadığını veya olamayacağını söylemek de o kadar çirkindir. Ya bizim beğenmediğimiz o söz gerçekten Hz. Peygamber(a.s.m)'e ait ise… ( b) şıkkındaki hüküm hadis/sünnet için de aynen geçerlidir.

  "Hz. Peygamber(a.s.m)’in bu sözle maksadı neyse, onun muradı hak ve doğrudur" demek imanın gereğidir. (c ) şıkkı burada da aynen geçerlidir. Hadis veya sünnet farklı yorumlanabilir. Şüphesiz, farklı yorum veya tefsir dediğimiz şey, cehaletin, şeytanın veya nefsin keyfine göre değil, ilim, akıl, iman ve edebin arzusu doğrultusunda olmak zorundadır. Onun için bizim gibilere düşen, doğrudan Kur'an ve hadislerden hüküm çıkarmamak, işi ehline sormaktır.
  Sorularla İslamiyet


 4. 24.Kasım.2011, 21:36
  2
  Silent and lonely rains  Tüm Köpeklerin Öldürülmesi ile ilgili benimde Sorum olacak.Neden özellikle siyah köpek öldürülsün deniliyor.O da Allahın yarattığı bir mahluk değil mi?Bir karıncayı dahi incitmemeyi isteyen dinimiz Köpekler konusunda özellikle siyah köpekleri öldürme konusunda ne diyor! Hadis belirmişsiniz ne kadar sahihtir bu hadisler. Allaha sığınarak söylüyorum Peygamberimizin ırkı cinsi ne olursa olsun köpekler için böyle bir söz söyleyeceğine vicdanım ve aklım inanmıyor, lütfen ayrıntılı bilgi...


  Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla, öldürme emri bildiğimiz köpekler için tahsis edilmiş bir emir değildir. Bütün yırtıcı hayvanlarla ilgilidir. Buharî ve Müslim'in sahihinde şöyle bir hadis vardır: "Beş tane hayvan "fasık"dır ki, Mekke'nin harem bölgesinde de öldürülebilir. Bunlar; fare, akrep, karga, çaylak ve yırtıcı köpektir" (bir rivayette: kişi ihramda da olsa bunları öldürebilir.) (Buhârî, Bedu'l-halk, 16; Müslim, Hac, 9: 66-72).

  Bazı rivayetlerde yılan da vardır. Hadiste geçen anahtar kelimeler şunlardır: Fasık: Bu kelimenin sözlük anlamı; yoldan sapmaktır. Fasık adam, Allah'ın emir ve yasaklarının belirlediği çizginin dışına çıkan kimse demektir. Bu hayvanlara "fasık" adının verilmesi, bunların insanlara, diğer canlılara v.s. ye zarar vermekle, hayvanlar aleminin büyük çoğunluğunun yolundan dışarı çıkmaları sebebiyledir. (krş. Nevevî, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi).

  El-Kelb el-Akur: Yırtıcı köpek demektir. Gördüğümüz kadarıyla bütün rivayetlerde köpek için bu vasıf kullanılmıştır. Bu da öldürme emrinin normal köpekler hakkında olmadığı, köpeğin köpek olduğu için böyle bir cezaya hedef olmadığını göstermektedir. Nitekim İmam Nevevî, bu hadisi açıklarken, şu görüşlere yer verir: Cmhura/âlimlerin büyük çoğunluğuna göre, hadiste geçen "el-Kelb el-Akur" (yırtıcı köpek) kelimesi, bütün yırtıcı hayvanlar için geçerlidir. Çünkü köpeğin vasfı olarak geçen "el-akur" kelimesi, yırtıcı anlamına gelir. Buna göre, hadiste geçen "yırtıcı köpek" tabiri, aslan, kaplan, kurt gibi genellikle yırtıcı hayvanlardan sayılanların hepsi için geçerlidir. (bk. Nevevî, Şerhu Müslim, ilgili hadisin şerhi).

  Hz. Peygamber(a.s.m)'in Ebu Leheb'in oğlu Utbe için ettiği beddua meşhurdur. "Allah'ım! Ona köpeklerinden bir köpeği musallat et!" diye beddua etmiş ve bir gece bir aslan gelip kervanın arasında bulunan Utbe'yi alıp parçalamıştı. (bk. İbn Battal, Şerhu'l-Buharî-el-Mektebetu'ş-Şamile, VIII/80).

  İmam Malik de şöyle der: İhram'da olan bir kimse, kendisine eziyet veren hayvanları/haşereleri öldürmesi caizdir. Eziyet etmeyenleri öldürmesi ise caiz değildir. (el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/252). İmam Malik'e göre, hadiste söz konusu edilen "yırtıcı köpek"ten maksat; aslan, kaplan, sırtlan kurt gibi insanlara saldıran, parçalayan her türlü yırtıcı hayvanlardır. (İbn Kudame, el-şerhu'l-Kebir, el-Mektebetu'ş-Şamile, III/302).

  Aslında Malikilere göre, yırtıcı kurt gibi insana saldıran, eziyet eden bütün hayvanlar "yırtıcı köpek" anlamındadır ve öldürülmeleri caizdir. Fakat eziyet etmeyenleri öldürmek asla caiz değildir. (İbn Kudame, a.g.e- el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/14). Ünlü âlimlerden İbnu Abdilber'e göre, zararlı olmadıkça hiçbir köpek öldürülmez. Çünkü Hz. Peygamber(a.s.m), canlıları silaha hedef yapmayı yasaklamıştır. Üstelik köpeğe su vermenin faziletiyle ilgili hadis mevcuttur.

  Hadiste "her ciğer sahibine su vermenin ecri vardır" buyurulmuştur. Ayrıca her tarafta bunca âlim dine aykırı fiillere işlere göz yummayan uyanık kimseler olduğu halde, köpekleri öldürme adeti yoktur. Ben, Müslümanların hiçbir fakihinin, köpek beslemeyi adaleti cerh eden, şahitliğe mani olan bir hal görmedim. Sadece Şafii mezhebi, ihtiyaç olmadığı halde köpek beslemeyi haram saymıştır" der. (Canan, Kütübü sitte,13/ 516)

  Söz konusu hadis şöyledir: Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: “Bir adam yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyuya rastladı. İçine girip su içti. Dışarı çıktığında susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine: ‘Bu köpek de benim gibi susamış’ deyip tekrar kuyuya indi, mestini su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeğe su verdi. Allah onun bu davranışından memnun kaldı ve kendisini affetti. Hz. Peygamber (a.s)‘in yanında bulunanlardan bazıları: ‘Ey Allah’ın resûlü! Yani hayvanlar(a yaptığımız iyilikler)için de bize bir ücret var mı?’ dediler. Allah’ın Resûlü: ‘Evet! Her yaş ciğer (sahibi olan canlılara yapılan iyilikler) için bir ücret vardır’ buyurdu."( Buhârî,Şirb, 9, Vudu, 33; Müslim, selam, 153; Ebu Dâvud, cihad, 47).

  Diğer bir rivayette ise Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kötü yolda olan bir kadın, sıcak bir günde, bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü, susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkarıp onunla onu suladı. Bu yüzden bağışlandı.”(Müslim, Tevbe, 155).

  Bu hadislerden de açıkça anlaşıldığı gibi, İslam'da Allah'ın yarattığı bütün canlılara karşı merhamet esastır. Hanefî mezhebinin meşhur fıkıh kaynağı el-Mebsut'ta şu görüşlere yer verilmiştir: " Hadiste ifade edilen yırtıcı köpek"ten maksat kurt, aslan gibi eziyet veren yırtıcı hayvanlardır. İmam Şafinin dediği gibi, hadiste anlatılan şey şudur: Zararlı, saldırgan olan yırtıcı hayvanlardan başkasını öldürmek caiz değildir" (el-Mebsut- el-Mektebetu'ş-Şamile V/159).

  Nitekim, Şafii mezhebenin ünlü bilgini İbn Hacer el-Heytemi, yırtıcı köpeğin öldürülmesi konusunda şunları söyler: Yırtıcı köpeği aç bırakarak ölüme terk etmek caiz değildir. Bilakis, öldürülecekse, mümkün olduğunca en güzel bir şekilde öldürmek gerekir" (bk. Tuhfetu'ı-Muhtac-(el-Mektebetu'ş-Şamile, IV/252). El-Beycermî'nin ifadesi bu konuda daha açıktır: "Yalnız faydalı olan köpekler değil, zararı olmadığı, saldırgan ve yırtıcılığa soyunmadığı sürece bütün köpeklerin canı muhteremdir, dokunulamaz" (Haşyetu'l-Beycermî Ala'l-Menhec-el-Mektebetu'ş-Şamile, I/474). Buna göre Peygamber Efendimizin öldürülmelerine izin verdiği hayvanlar, vahşi, yırtıcı ve saldırgan hayvanlardır.

  Konuyla ilgili önemli bir hatırlatma:

  İslam dinine saygının ve imanın bir gereği olarak Kur'an ve Sünnete şöyle –üç kategori halinde- bakmak gerekir.

  Önce ayetlere bakış tarzımızı belirleyelim: a. Bu ayet Allah'ın kelamıdır. b. Allah bundan neyi kast etmişse onun o muradı haktır. c. Allah'ın muradı şu olabilir, şu da olabilir. İlk iki maddede tereddüt etmek din ve imanla bağdaşmaz. Son şıktaki düşünce ise, bir tefsir, bir yorum konusudur ve farklılık göstermesi, işin tabiatının gereğidir. Bu husus, aynı zamanda İslam'ın, insanın ilmî özgürlüğüne ve aklına verdiği değerin de bir ifadesidir. Hadis konusunda bir farklılık söz konusudur.

  Yukarıdaki (a) şıkkında Kur'an için söylediğimiz hüküm, burada az da olsa bir farklılık göstermektedir. Çünkü, bir çok hadisin sübutu Kur'an gibi kesin değildir. Onun için her hadis için "Bu söz kesin olarak Allah'ın Resulünün sözüdür" diyemeyiz.

  Fakat şuna dikkat etmek lazımdır ki, Hz. Peygamber(a.s.m)'in üslubuna ciddi aşinalık peyda eden, sözün altının bakırından ayıracak kadar uzmanlaşmış büyük hadis âlimlerinin "bu hadis kesin olarak sahihdir, doğrudur" dedikleri konularda tereddüt göstermek doğru olmaz. Hz. Peygamber'e ait olmayan bir sözü ona nispet etmek ne kadar çirkin ise, onun mübarek ağzından çıkan bir sözü -hikmetini araştırmadan, öğrenmeye çalışmadan- sırf kendi aklına uymadığı için, onun olmadığını veya olamayacağını söylemek de o kadar çirkindir. Ya bizim beğenmediğimiz o söz gerçekten Hz. Peygamber(a.s.m)'e ait ise… ( b) şıkkındaki hüküm hadis/sünnet için de aynen geçerlidir.

  "Hz. Peygamber(a.s.m)’in bu sözle maksadı neyse, onun muradı hak ve doğrudur" demek imanın gereğidir. (c ) şıkkı burada da aynen geçerlidir. Hadis veya sünnet farklı yorumlanabilir. Şüphesiz, farklı yorum veya tefsir dediğimiz şey, cehaletin, şeytanın veya nefsin keyfine göre değil, ilim, akıl, iman ve edebin arzusu doğrultusunda olmak zorundadır. Onun için bizim gibilere düşen, doğrudan Kur'an ve hadislerden hüküm çıkarmamak, işi ehline sormaktır.
  Sorularla İslamiyet

 5. 05.Kasım.2013, 06:32
  3
  Misafir

  Cevap: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

  Bu konu hakkında açıklayıcı bilgiler verdiniz Allah razı olsun


 6. 05.Kasım.2013, 06:32
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bu konu hakkında açıklayıcı bilgiler verdiniz Allah razı olsun

 7. 28.Mart.2016, 13:11
  4
  Bilgin Birey
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Mart.2016
  Üye No: 108048
  Mesaj Sayısı: 65
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: Ankara

  Cevap: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

  Renginden ötürü bir köpeğe şeytan demek doğru değildir. şeytan bir cin türüdür. Hadis kur'an ile çelişmektedir.

  ''İblis ise cinlerdendi''_Kehf50.ayet


 8. 28.Mart.2016, 13:11
  4
  Renginden ötürü bir köpeğe şeytan demek doğru değildir. şeytan bir cin türüdür. Hadis kur'an ile çelişmektedir.

  ''İblis ise cinlerdendi''_Kehf50.ayet

 9. 28.Mart.2016, 18:15
  5
  Molla_Efdal
  ملا افدال

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Temmuz.2015
  Üye No: 106610
  Mesaj Sayısı: 741
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 8
  Bulunduğu yer: tabiki ev :)

  Cevap: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

  Bilgin Birey kafana göre "Bu hadis Kur'an ile çelişiyor" diyemezsin. Bak kardeşimiz konu hakkında detaylı bir bilgi vermiş. Sen okumadıysan ben bir daha özet geçeyim. Hadis'te geçen "el-Kelb el-Akur (yırtıcı köpek)" bizim bildiğimiz normal köpek değil insanlara saldıran manasındadır. Burada "el-Kelb el-Akur" sadece köpek değil aslan, kaplan, kurt gibi yırtıcı hayvanlarıda kapdmaktadır. Şu halde Hz. Peygamber (s.a.v.) bu Hadis-i şerifte insanlara zarar veren hayvanların öldürülmesini kast etmiştir. Bu Hadis-i Şerifi yalan yanlıış tercüme edip sonra "Bak bu hadis şöyle Kur'ana aykırı" diyip insanları kandırmak İLİM KÜSTAĞLIĞIDIR!!


 10. 28.Mart.2016, 18:15
  5
  ملا افدال
  Bilgin Birey kafana göre "Bu hadis Kur'an ile çelişiyor" diyemezsin. Bak kardeşimiz konu hakkında detaylı bir bilgi vermiş. Sen okumadıysan ben bir daha özet geçeyim. Hadis'te geçen "el-Kelb el-Akur (yırtıcı köpek)" bizim bildiğimiz normal köpek değil insanlara saldıran manasındadır. Burada "el-Kelb el-Akur" sadece köpek değil aslan, kaplan, kurt gibi yırtıcı hayvanlarıda kapdmaktadır. Şu halde Hz. Peygamber (s.a.v.) bu Hadis-i şerifte insanlara zarar veren hayvanların öldürülmesini kast etmiştir. Bu Hadis-i Şerifi yalan yanlıış tercüme edip sonra "Bak bu hadis şöyle Kur'ana aykırı" diyip insanları kandırmak İLİM KÜSTAĞLIĞIDIR!!

 11. 28.Mart.2016, 18:29
  6
  Bilgin Birey
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Mart.2016
  Üye No: 108048
  Mesaj Sayısı: 65
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: Ankara

  Cevap: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

  Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır.
  Hadis bu şekilde. Çevirenler yırtıcı köpek olduğunu belirtmemiş. hem aslan ve kurt siyah değildir. Onlarıda kapsadığını nerden çıkarıyorsunuz?

  ''Çünkü onlar şeytandır'' bu ifade ise şeytanın köpek kılığına girdiğini söylüyor. İnsanlar böyle anlıyor.


 12. 28.Mart.2016, 18:29
  6
  Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır.
  Hadis bu şekilde. Çevirenler yırtıcı köpek olduğunu belirtmemiş. hem aslan ve kurt siyah değildir. Onlarıda kapsadığını nerden çıkarıyorsunuz?

  ''Çünkü onlar şeytandır'' bu ifade ise şeytanın köpek kılığına girdiğini söylüyor. İnsanlar böyle anlıyor.

 13. 28.Mart.2016, 18:48
  7
  Molla_Efdal
  ملا افدال

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Temmuz.2015
  Üye No: 106610
  Mesaj Sayısı: 741
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 8
  Bulunduğu yer: tabiki ev :)

  Cevap: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

  Benim senin ne anladığımız değil anlatılmak istenen esastır. Burada Arapça'nın Türkçe ile farklılıklarını görüyoruz. O zamanki Araplarda "el-Kelb el-Akur" bizim bildiğimiz köpekler değil yabani hayvanları kast etmektedir. Örneğin önceden Türkçede "Davar" kelimesi "Koyun-Keçi küçükbaş" hayvanlar için kullanılırdı. Bugün Anadolunun birçok yöresinde bu kelime artık "Keçi" için kullanılmaktadır. Uzun lafın kısası birşeyleri hemen görünüşüne bakarak yargılamak yanlıştır. Bu yüzden "Ben bundan bunu anlıyorum " demek bilinki bazı kimselerin akıl oyunlarıdır. Hem Hadis-i şeriflerde bir köpeğe su verdiği için cennete giren bir kadından bahsedilmektedir. Şimdi buradan herkesi uyaralım. Hadis-i şerifleri yargılamak kimsenin haddi değildir.


 14. 28.Mart.2016, 18:48
  7
  ملا افدال
  Benim senin ne anladığımız değil anlatılmak istenen esastır. Burada Arapça'nın Türkçe ile farklılıklarını görüyoruz. O zamanki Araplarda "el-Kelb el-Akur" bizim bildiğimiz köpekler değil yabani hayvanları kast etmektedir. Örneğin önceden Türkçede "Davar" kelimesi "Koyun-Keçi küçükbaş" hayvanlar için kullanılırdı. Bugün Anadolunun birçok yöresinde bu kelime artık "Keçi" için kullanılmaktadır. Uzun lafın kısası birşeyleri hemen görünüşüne bakarak yargılamak yanlıştır. Bu yüzden "Ben bundan bunu anlıyorum " demek bilinki bazı kimselerin akıl oyunlarıdır. Hem Hadis-i şeriflerde bir köpeğe su verdiği için cennete giren bir kadından bahsedilmektedir. Şimdi buradan herkesi uyaralım. Hadis-i şerifleri yargılamak kimsenin haddi değildir.

 15. 28.Mart.2016, 19:45
  8
  Bilgin Birey
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Mart.2016
  Üye No: 108048
  Mesaj Sayısı: 65
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: Ankara

  Cevap: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

  köpeğe su veren kadın ne zaman cennete gitti? cennet'e gitmek için önce kıyametin kopması gerekir. sonra dirilip Allah'a hesap vermek gerekir. Bunlar ne zaman oldu da bu kadın cennete gitti?


 16. 28.Mart.2016, 19:45
  8
  köpeğe su veren kadın ne zaman cennete gitti? cennet'e gitmek için önce kıyametin kopması gerekir. sonra dirilip Allah'a hesap vermek gerekir. Bunlar ne zaman oldu da bu kadın cennete gitti?

 17. 28.Mart.2016, 19:47
  9
  Misafir

  Cevap: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

  Bence ona bakılırsa kara kedile niye deyilde köpek


 18. 28.Mart.2016, 19:47
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bence ona bakılırsa kara kedile niye deyilde köpek

 19. 28.Mart.2016, 19:49
  10
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,307
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

  Bitgin Birey
  Bu sözü ettiğin Peygamber sözüdür uslubuna dikkat et.
  Cenneti hakketti anlamındadır hadis konusunda ilerigidersen atılırsın 20. 28.Mart.2016, 19:49
  10
  Moderatör
  Bitgin Birey
  Bu sözü ettiğin Peygamber sözüdür uslubuna dikkat et.
  Cenneti hakketti anlamındadır hadis konusunda ilerigidersen atılırsın


 21. 28.Mart.2016, 20:14
  11
  Bilgin Birey
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Mart.2016
  Üye No: 108048
  Mesaj Sayısı: 65
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: Ankara

  Cevap: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

  hmm. cennet ile müjdelendi yazmadığı için o konuyu anlayamamıştım. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu konuda aklıma takılan 3 soru daha var.

  Bu hadise göre peygamberimiz fahişe kadını görüp izlemeye almıştır. kuyudan ayakkabısıyla su çıkarıp köpeği sulayan kadın cennet ile müjdelenmiştir.

  a- kadın Allah'a inanıyor muydu? Allah'a inanmayanların iyilikleri boşa gider.
  b- O esnada hz. muhammed'e cebrail mi geldi? kadının cennet ile müjdelendiğini kim söyledi?
  c- Günahları bağışlanan kadın fahişeliğe devam mı ediyordu? Eğer devam ediyor ise tekrar günaha girmiş olmuyor mu?

  bunlarıda aydınlatırsanız çok makbule geçer.


 22. 28.Mart.2016, 20:14
  11
  hmm. cennet ile müjdelendi yazmadığı için o konuyu anlayamamıştım. Çok teşekkür ediyorum. Ama bu konuda aklıma takılan 3 soru daha var.

  Bu hadise göre peygamberimiz fahişe kadını görüp izlemeye almıştır. kuyudan ayakkabısıyla su çıkarıp köpeği sulayan kadın cennet ile müjdelenmiştir.

  a- kadın Allah'a inanıyor muydu? Allah'a inanmayanların iyilikleri boşa gider.
  b- O esnada hz. muhammed'e cebrail mi geldi? kadının cennet ile müjdelendiğini kim söyledi?
  c- Günahları bağışlanan kadın fahişeliğe devam mı ediyordu? Eğer devam ediyor ise tekrar günaha girmiş olmuyor mu?

  bunlarıda aydınlatırsanız çok makbule geçer.

 23. 28.Mart.2016, 20:22
  12
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,307
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Tüm kara köpekleri öldürünüz. çünkü onlar Şeytandır. ... (Buhari, Vudu 66)

  Kadın Allaha iman ediyordu.
  Peygambere vahiy geldiğini de bilmen gerekir
  Günahları affeden Allahtır belki hidayet verdi belki de devam etse de affedeceğini müjdeledi onun bileceği iş

  Alıntı
  peygamberimiz fahişe kadını görüp izlemeye almıştır
  Bu açıkça terbiyesizliktir!!!


 24. 28.Mart.2016, 20:22
  12
  Moderatör
  Kadın Allaha iman ediyordu.
  Peygambere vahiy geldiğini de bilmen gerekir
  Günahları affeden Allahtır belki hidayet verdi belki de devam etse de affedeceğini müjdeledi onun bileceği iş

  Alıntı
  peygamberimiz fahişe kadını görüp izlemeye almıştır
  Bu açıkça terbiyesizliktir!!!
+ Yorum Gönder
Git 12 Son