+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kadınların araba kullanmasının hükmü nedir, caiz midir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kadınların araba kullanmasının hükmü nedir, caiz midir ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kadınların araba kullanmasının hükmü nedir, caiz midir ?


  Reklam  Cevap: KADININ ARABA KULLANMASI

  Bu konuyla ilgili olarak fıkıh kitaplarımızda öyle ya da böyle bir bilginin bulunmaması normaldırBilebildiğimiz kadarıyla bugünkü Suud Hükümeti bir iki hadîs-i şerife ve daha çok da kamu maslahatına (maslahat-i âmmeye) dayanarak kadınlara sürücü ehliyeti vermemekte ve onların araba kullanmalarını yasaklamaktadır Sözü edilen hadisler sunlardır:

  "Eğer üzerindeki dişilere Allah lanet etsin"

  "Rasûlullah kadınları eğere (ata) binmekten yasakladı" Önce, bu her iki hadis de, sahih hadis kaynaklarının hiçbirinde geçmez ve son derece zayıftırlar Yani bunlar üzerine fıkhı bir hüküm bina etmemiz mümkün değildir

  Ikinci olarak, sahih olacakları farzedilse bile, bunlardan kadının araba kullanamayacağı hükmünü çıkarmak zordur, zorlamadır Çünkü Rasûlullah zamanında at daha çok harp âletiydi, normal binek değildi Kadınlar da ata binmek ihtiyacından ötürü biniyor olamazlardı Olsa olsa fiyaka ve çalım satmak için binebilirlerdi Bu ise kadın onuru ve edebine yakışmadığı gibi, saf gönülleri ifsat edebilir ve başka duygu ve takiplere sebep olabilirdi Aynı gayeyle elbette erkeğin ata binmesi de caiz olmadığı gibi, hem erkeğin hem kadının araba kullanması da caiz değildir: Ne var ki, kadının caka satarak araba kullanması, aynı şekildeki erkekten daha ifsat edicidir Dolayısı ile hükmü de daha ağır olur Hele böyle gösteriş meraklısı bir kadının yalnız başına ve biraz da şehirden uzak yerlerde araba kullandığını düşünün Işte Suud Hükümeti bu ve benzeri muhtemel tehlikeleri önlemek maksadıyla kadınların araba kullanmalarını yasaklamış olmalıdır Ama tahrik edici hareket, çalım ve görünümlerde bulunmayan kadınların araba kullanmalarında dinen bir mahzur olmadığı gibi bu bazen lüzumlu da oluyor Mahzur ancak tesettür ve mahremiyet hükümlerine riayet edilmeyen şoförlük imtihanı ve imtihan öncesi muameleleri yüzünden olabilir

  İslam Fıkhı Ansiklopedisi


 3. rana
  Aciz Kul
  Allah c.c. razi olsun.. sorandan da cevap verenden de..

+ Yorum Gönder