Konusunu Oylayın.: Neler farzdır? konu başlığı altında maddeler halinde cevaplar

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 10 kişi
Neler farzdır? konu başlığı altında maddeler halinde cevaplar
 1. 22.Kasım.2011, 21:40
  1
  Misafir

  Neler farzdır? konu başlığı altında maddeler halinde cevaplar


  Neler farzdır? konu başlığı altında maddeler halinde cevaplar Mumsema neler farzdır?konu başlığı altında maddeler halinde cevaplar arıyorum


 2. 22.Kasım.2011, 21:40
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  neler farzdır?konu başlığı altında maddeler halinde cevaplar arıyorum

 3. 22.Kasım.2011, 22:06
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,610
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: neler farzdır? konu başlığı altında maddeler halinde cevaplar
  Yapılması dinin bir emri olan, kesin olarak gerekli olan herhangi bir göreve farz denir. Allah Teâlâ, “Namazı dosdoğru kılınız, zekatı veriniz.” (Bakara 43) diye emrettiği için şartlarına uygun olarak namaz kılmak ve zekât vermek bütün Müslümanlara farzdır. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem “Namazı benden gördüğünüz gibi kılınız.” (Buharî, Ezan 18) “Mallarının kırkta birini, her kırk dirhemden bir dirhemi zekât olarak getiriniz.” (İbn Mâce, Zekat 4) diye emretmiştir. Bu sebeple namazı Peygamberimizden gördüğümüz gibi kılmamız ve mallarımızın kırkta birini zekât olarak vermemiz bizim için farz-dır.

  Hanefî mezhebi dışındaki mezheplerde ayrıca bir “vacib” kav-ramı yoktur, farz ile vacib aynı anlamdadır. Hanefî mezhebi, kesinlik derecesine ulaşmamış bir delil ile sabit olan şeyi vacip kapsamına sokar. Diğer mezhepler ise Hanefî mezhebinin vacip saydığı şeylerin bir kısmını farz, bir kısmını da sünnet sayarlar. Mesela namazda ta’dil-i erkan yani kıyam, rükû, sücûd gibi her rüknünü rahat bir şekilde ye-rine getirmek, bu esnada organların hareketsiz ve sakin kalmasını sağlamak Ebu Hanife’ye göre vacib, diğer mezheplere göre farzdır. Di-ğer taraftan Hanefî mezhebinde vacib olan vitir ve bayram namazları Şafiî mezhebinde sünnettir.

  Farzlar, farz-ı ayn ve farz-ı kifâye kısımlarına ayrıldığı gibi farz-ı kat’î (ya da farz-ı itikadî ve amelî) ve farz-ı zannî (ya da farz-ı amelî) kısımlarına da ayrılır.

  Farz-ı ayn, mükelleflerden her birinin yapması gerekli olan farzdır. Beş vakitte namaz kılmak, oruç tutmak, şeriata uygun olarak yapıl-mış sözleşmelere bağlı kalmak gibi.

  Farz-ı kifâye, mükelleflerden bir kısmının yapmasıyla diğerlerin-den sorumluluğun kalktığı farzdır. Bunlar, İslâm’ın topluma yüklediği görevlerdir. Farz-ı kifaye olan bir görev, mükelleflerden bir kısmı ta-rafından yerine getirildikten sonra diğerleri sorumluluktan kurtu-lurlar. Bu görevi hiç kimse yapmazsa mükelleflerden her biri bundan sorumlu olurlar. Cenaze namazının kılınması, cihad, yargı (kaza) ve fetva işlerinin yerine getirilmesi, dini ilimlerde ve toplu-mun ihtiyaç duyduğu diğer bilim dallarında yetişmiş elemanların bir kısım sanat ve meslek erbabının bulunması ve düşmana karşı hazır-lıklı olma gibi görevler birer farz-ı kifayedir. Bu görevleri yerine geti-renler bunun sevabını alırlar.

  Farz-ı kat’î, şer’i bir delilin açık ve kesin ifadesiyle sabit olan, yani ya Kur’an-ı Kerim’in ya da Peygamberimize ait olduğu kesin olarak sabit olmuş bir hadis-i şerifin açık ifadesiyle belirlenmiş olan farzdır. Namaz, zekât ve cihad gibi. Farzın bu çeşidini inkâr etmek kişinin dinden çıkıp kâfir olmasına sebep olur. Hem itikad yani inanma ba-kımından hem de amel, yani işlenmesi bakımından farz olduğu için buna farz-ı itikadî ve farz-ı amelî de denir.

  Farz-ı zannî, müçtehitlerce kat’î bir delile yakın derecede kuv-vetli görülen zannî bir delil ile sabit olan farzdır. Bu, itikad yani inanma bakımından farz-ı kat’î gibi değildir. İnkâr eden kâfir olmaz. Fakat amel yani işlenmesi bakımından farz-ı kat’î gibidir, bu sebeple farz-ı amelî adını alır. Bir ictihad sonucu ortaya çıkması bakımından farz-ı ictihadî adını da alır. Farz-ı kat’îde mezhepler arasında hiç bir ihtilaf görülemez. Ama farz-ı zannî mezheplerin ihtilaf ettikleri sa-hadadır. Mesela, abdestle ilgili ayet-i kerimde “… ve başınızı meshe-diniz.” (Maide 5/6) buyrulduğundan abdest alırken başın meshe-dilmesi bir farz-ı kat’îdir. Bu konuda mezheplerden hiç birinin ihti-lafı yoktur. Çünkü abdest alırken başın mesh edilmesi ayet-i kerime-nin açık ifadesiyle emredilmiştir. Ancak ayette başın ne kadarının mesh edilmesi gerektiği belirtilmemiştir. Bu sebeple müçtehidler, yap-tıkları araştırma ve incelemeler sonucu kendilerince kat’î bir delile yakın derecede kuvvetli olan zannî bir delil ile başın ne kadarını mesh etmenin farz olduğuna dair içtihatlar yapmışlardır. Malikî mezhebine mensup hukukçulardan Ebubekr İbnü’l-Arabî (468/543 h. /1076/1148 m.) Ahkâm’ül-Kur’an adlı eserinde (Darü İhyâ’il-Kütübi’l-Arabiyye, 1376/1957, C. II, s.568 vd.) konuyla ilgili 11 ayrı görüş tespit etmiş ve bunların tartışmasını yapmıştır. Şafiî mezhebine göre saçın bir tek teli veya başın küçücük bir kısmı da olsa adına mesh denebile-cek herhangi bir işlemle başın mesh edilmesi yeterlidir. Malikî ve Hanbelîlere göre başın tamamının mesh edilmesi farzdır. Hanefî mezhebine göre ise farz olan, başın dörtte birinin mesh edilmesidir. Tamamının mesh edilmesi ise sünnettir.


  52 Farz

  1. Allah Tealayı zikretmek
  2. Helalinden kaznıp, yemek içmek
  3. Abdest almak
  4. Beş vakit namaz kılmak
  5. Cünüplükten yıkanmak
  6. Kişinin rızkına Allah'ın kefil olduğunu bilmek
  7. Helalden temiz elbise giymek
  8. Allah'a tevekkül etmek
  9. Kanaat etmek
  10. Nimete karşı şükretmek
  11. Allah'tan gelen kazaya razı olmak
  12. Allah'tan gelen belaya sabretmek
  13. Günahlardan tövbe etmek
  14. İhlasla Allah'a ibadet etmek
  15. Şeytanı düşman bilmek
  16. Ku'an-ı Kerimi kesin delil kabul etmek
  17. Ölümü hak bilmek
  18. Allah'ın sevdiğini sevip, sevmediğinden uzak durmak
  19. Ana-babaya iyilik etmek
  20. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak
  21. Akrabayı ziyaret etmek
  22. Emanete hiyanet etmemek
  23. Gücü yetenler için hacca gitmek
  24. Allah'a ve Peygamberine itaat etmek
  25. Günahlardan kaçıp Allah'a sığınmak
  26. Müslüman idarecilere itaat etmek
  27. Aleme ibret gözü ile bakmak
  28. Tefekkür etmek, düşünmek
  29. Dili kötü sözlerden korumak
  30. Oruç tutmak
  31. Kimse ile alay etmemek
  32. Harama bakmamak
  33. Sözünde doğru olmak
  34. Kulağı, yasak şeyleri dinlemekten alıkoymak
  35. İlim öğrenmek
  36. Ölçü ve tartıyı doğru yapmak
  37. Allah'ın azabından korkmak
  38. Allah uğrunda cihad etmek
  39. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek
  40. Nefsin arzularına uymamak
  41. Allah yolunda yemek yedirmek
  42. Yetecek kadar rızık kazanmak
  43. Zekatı vermek ve fakirlere yardım etmek
  44. Hayız ve nifas hallerinde zevceye yaklaşmamak
  45. Bütün günahlardan kalbi arındırmak
  46. Kendini büyük görmemek
  47. Büluğa ermemiş yetimin malını korumak
  48. Livatadan (cinsi sapıklıktan) sakınmak
  49. Beş vakit namaza devam etmek
  50. Haksız yere kimsenin malını yememek
  51. Allah'a eş koşmamak
  52. Zinadan sakınmak
  53. İçki içmemek
  54. Yalan yere yemin etmemek ve yalan konuşmamak. 4. 22.Kasım.2011, 22:06
  2
  Silent and lonely rains  Yapılması dinin bir emri olan, kesin olarak gerekli olan herhangi bir göreve farz denir. Allah Teâlâ, “Namazı dosdoğru kılınız, zekatı veriniz.” (Bakara 43) diye emrettiği için şartlarına uygun olarak namaz kılmak ve zekât vermek bütün Müslümanlara farzdır. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem “Namazı benden gördüğünüz gibi kılınız.” (Buharî, Ezan 18) “Mallarının kırkta birini, her kırk dirhemden bir dirhemi zekât olarak getiriniz.” (İbn Mâce, Zekat 4) diye emretmiştir. Bu sebeple namazı Peygamberimizden gördüğümüz gibi kılmamız ve mallarımızın kırkta birini zekât olarak vermemiz bizim için farz-dır.

  Hanefî mezhebi dışındaki mezheplerde ayrıca bir “vacib” kav-ramı yoktur, farz ile vacib aynı anlamdadır. Hanefî mezhebi, kesinlik derecesine ulaşmamış bir delil ile sabit olan şeyi vacip kapsamına sokar. Diğer mezhepler ise Hanefî mezhebinin vacip saydığı şeylerin bir kısmını farz, bir kısmını da sünnet sayarlar. Mesela namazda ta’dil-i erkan yani kıyam, rükû, sücûd gibi her rüknünü rahat bir şekilde ye-rine getirmek, bu esnada organların hareketsiz ve sakin kalmasını sağlamak Ebu Hanife’ye göre vacib, diğer mezheplere göre farzdır. Di-ğer taraftan Hanefî mezhebinde vacib olan vitir ve bayram namazları Şafiî mezhebinde sünnettir.

  Farzlar, farz-ı ayn ve farz-ı kifâye kısımlarına ayrıldığı gibi farz-ı kat’î (ya da farz-ı itikadî ve amelî) ve farz-ı zannî (ya da farz-ı amelî) kısımlarına da ayrılır.

  Farz-ı ayn, mükelleflerden her birinin yapması gerekli olan farzdır. Beş vakitte namaz kılmak, oruç tutmak, şeriata uygun olarak yapıl-mış sözleşmelere bağlı kalmak gibi.

  Farz-ı kifâye, mükelleflerden bir kısmının yapmasıyla diğerlerin-den sorumluluğun kalktığı farzdır. Bunlar, İslâm’ın topluma yüklediği görevlerdir. Farz-ı kifaye olan bir görev, mükelleflerden bir kısmı ta-rafından yerine getirildikten sonra diğerleri sorumluluktan kurtu-lurlar. Bu görevi hiç kimse yapmazsa mükelleflerden her biri bundan sorumlu olurlar. Cenaze namazının kılınması, cihad, yargı (kaza) ve fetva işlerinin yerine getirilmesi, dini ilimlerde ve toplu-mun ihtiyaç duyduğu diğer bilim dallarında yetişmiş elemanların bir kısım sanat ve meslek erbabının bulunması ve düşmana karşı hazır-lıklı olma gibi görevler birer farz-ı kifayedir. Bu görevleri yerine geti-renler bunun sevabını alırlar.

  Farz-ı kat’î, şer’i bir delilin açık ve kesin ifadesiyle sabit olan, yani ya Kur’an-ı Kerim’in ya da Peygamberimize ait olduğu kesin olarak sabit olmuş bir hadis-i şerifin açık ifadesiyle belirlenmiş olan farzdır. Namaz, zekât ve cihad gibi. Farzın bu çeşidini inkâr etmek kişinin dinden çıkıp kâfir olmasına sebep olur. Hem itikad yani inanma ba-kımından hem de amel, yani işlenmesi bakımından farz olduğu için buna farz-ı itikadî ve farz-ı amelî de denir.

  Farz-ı zannî, müçtehitlerce kat’î bir delile yakın derecede kuv-vetli görülen zannî bir delil ile sabit olan farzdır. Bu, itikad yani inanma bakımından farz-ı kat’î gibi değildir. İnkâr eden kâfir olmaz. Fakat amel yani işlenmesi bakımından farz-ı kat’î gibidir, bu sebeple farz-ı amelî adını alır. Bir ictihad sonucu ortaya çıkması bakımından farz-ı ictihadî adını da alır. Farz-ı kat’îde mezhepler arasında hiç bir ihtilaf görülemez. Ama farz-ı zannî mezheplerin ihtilaf ettikleri sa-hadadır. Mesela, abdestle ilgili ayet-i kerimde “… ve başınızı meshe-diniz.” (Maide 5/6) buyrulduğundan abdest alırken başın meshe-dilmesi bir farz-ı kat’îdir. Bu konuda mezheplerden hiç birinin ihti-lafı yoktur. Çünkü abdest alırken başın mesh edilmesi ayet-i kerime-nin açık ifadesiyle emredilmiştir. Ancak ayette başın ne kadarının mesh edilmesi gerektiği belirtilmemiştir. Bu sebeple müçtehidler, yap-tıkları araştırma ve incelemeler sonucu kendilerince kat’î bir delile yakın derecede kuvvetli olan zannî bir delil ile başın ne kadarını mesh etmenin farz olduğuna dair içtihatlar yapmışlardır. Malikî mezhebine mensup hukukçulardan Ebubekr İbnü’l-Arabî (468/543 h. /1076/1148 m.) Ahkâm’ül-Kur’an adlı eserinde (Darü İhyâ’il-Kütübi’l-Arabiyye, 1376/1957, C. II, s.568 vd.) konuyla ilgili 11 ayrı görüş tespit etmiş ve bunların tartışmasını yapmıştır. Şafiî mezhebine göre saçın bir tek teli veya başın küçücük bir kısmı da olsa adına mesh denebile-cek herhangi bir işlemle başın mesh edilmesi yeterlidir. Malikî ve Hanbelîlere göre başın tamamının mesh edilmesi farzdır. Hanefî mezhebine göre ise farz olan, başın dörtte birinin mesh edilmesidir. Tamamının mesh edilmesi ise sünnettir.


  52 Farz

  1. Allah Tealayı zikretmek
  2. Helalinden kaznıp, yemek içmek
  3. Abdest almak
  4. Beş vakit namaz kılmak
  5. Cünüplükten yıkanmak
  6. Kişinin rızkına Allah'ın kefil olduğunu bilmek
  7. Helalden temiz elbise giymek
  8. Allah'a tevekkül etmek
  9. Kanaat etmek
  10. Nimete karşı şükretmek
  11. Allah'tan gelen kazaya razı olmak
  12. Allah'tan gelen belaya sabretmek
  13. Günahlardan tövbe etmek
  14. İhlasla Allah'a ibadet etmek
  15. Şeytanı düşman bilmek
  16. Ku'an-ı Kerimi kesin delil kabul etmek
  17. Ölümü hak bilmek
  18. Allah'ın sevdiğini sevip, sevmediğinden uzak durmak
  19. Ana-babaya iyilik etmek
  20. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak
  21. Akrabayı ziyaret etmek
  22. Emanete hiyanet etmemek
  23. Gücü yetenler için hacca gitmek
  24. Allah'a ve Peygamberine itaat etmek
  25. Günahlardan kaçıp Allah'a sığınmak
  26. Müslüman idarecilere itaat etmek
  27. Aleme ibret gözü ile bakmak
  28. Tefekkür etmek, düşünmek
  29. Dili kötü sözlerden korumak
  30. Oruç tutmak
  31. Kimse ile alay etmemek
  32. Harama bakmamak
  33. Sözünde doğru olmak
  34. Kulağı, yasak şeyleri dinlemekten alıkoymak
  35. İlim öğrenmek
  36. Ölçü ve tartıyı doğru yapmak
  37. Allah'ın azabından korkmak
  38. Allah uğrunda cihad etmek
  39. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek
  40. Nefsin arzularına uymamak
  41. Allah yolunda yemek yedirmek
  42. Yetecek kadar rızık kazanmak
  43. Zekatı vermek ve fakirlere yardım etmek
  44. Hayız ve nifas hallerinde zevceye yaklaşmamak
  45. Bütün günahlardan kalbi arındırmak
  46. Kendini büyük görmemek
  47. Büluğa ermemiş yetimin malını korumak
  48. Livatadan (cinsi sapıklıktan) sakınmak
  49. Beş vakit namaza devam etmek
  50. Haksız yere kimsenin malını yememek
  51. Allah'a eş koşmamak
  52. Zinadan sakınmak
  53. İçki içmemek
  54. Yalan yere yemin etmemek ve yalan konuşmamak.


 5. 08.Ocak.2014, 00:56
  3
  Misafir

  Cevap: neler farzdır? konu başlığı altında maddeler halinde cevaplar

  Allah razı olsun maddelerle güzel açıkladınız


 6. 08.Ocak.2014, 00:56
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Allah razı olsun maddelerle güzel açıkladınız
+ Yorum Gönder