+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mesih ile ilgili ayet var mı ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Mesih ile ilgili ayet var mı ?


  Reklam  Cevap: ''Mesih' Kelimesi ile İlgili Ayetler
  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

  Hani melekler, dediler ki: "Meryem, doğrusu Allah Kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir O, dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, saygındır' ve (Allah'a) yakın kılınanlardandır" (Ali İmran Suresi, 45)

  Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar Ama onlara (onun) benzeri gösterildi Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur Onu kesin olarak öldürmediler (Nisa Suresi, 157)

  Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir Onu (‘OL’ kelimesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız; "üçtür" demeyiniz (Bundan) kaçının, sizin için hayırlıdır Allah, ancak bir tek İlah'tır O, çocuk sahibi olmaktan Yücedir Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur Vekil olarak Allah yeter (Nisa Suresi, 171)

  Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar Kim O'na ibadet etmeye 'karşı çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır (Nisa Suresi, 172)

  Andolsun, "Şüphesiz, Allah Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küfre düşmüştür De ki: "O, eğer Meryem oğlu Mesih'i, onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse, Allah'tan (bunu önlemeye) kim bir şeye malik olabilir? Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır; dilediğini yaratır Allah herşeye güç yetirendir (Maide Suresi, 17)

  Andolsun, "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küfre düşmüştür Oysa Mesih'in dediği (şudur "Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin Çünkü O, Kendisi'ne ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir Zulmedenlere yardımcı yoktur" (Maide Suresi, 72)

  Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir Ondan önce de elçiler gelip geçti Onun annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi Bir bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nasıl da çevriliyorlar? (Maide Suresi, 75)

  Yahudiler: "Üzeyir Allah'ın oğludur" dediler; Hıristiyanlar da: "Mesih Allah'ın oğludur" dediler Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar, bundan önceki inkar edenlerin sözlerini taklid ediyorlar Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar? (Tevbe Suresi, 30)

  Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de Oysa onlar, tek olan bir İlah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar O'ndan başka İlah yoktur O, bunların şirk koştukları şeylerden Yücedir (Tevbe Suresi, 31)

 3. merhaba
  Devamlı Üye
  Hz Mesih ile ilgili çok ayet var

+ Yorum Gönder