+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Neden ettiğimiz dualar hemen kabul olmuyor ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Neden ettiğimiz dualar hemen kabul olmuyor ?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Neden ettiğimiz dualar hemen kabul olmuyor ?


  Reklam
 3. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm
  1 ) Ya müslüman için hayırlı br istek değildir onun için kabul olmaz.
  2 ) Duada istenilen şey için vakit gelmemiştir.
  3) Yada Allah (cc) dünyadaki bu isteğimize karşı ahirette daha hayırlısını ve fazlasını vermeyi dilemiştir.


 4. imam
  Üye
  Birçok defa duâ ediyoruz Dualarımız neden kabul olmuyor ?
  Eğer desen: "Birçok defa duâ ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki, âyet umumidir; her duâya cevap var," ifade ediyor.

  Elcevap: Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her duâ için cevap vermek var; fakat kabul etmek, hem ayn-ı matlûbu vermek Cenâb-ı Hakkın hikmetine tâbidir.

  Meselâ, hasta bir çocuk çağırır: "Yâ hekim, bana bak."

  Hekim "Lebbeyk," der. "Ne istersin?" Cevap verir.

  Çocuk "Şu ilâcı ver bana" der.

  Hekim ise, ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binâen ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez.

  İşte, Cenâb-ı Hak Hakîm-i Mutlak, hâzır, nâzır olduğu için, abdin duâsına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini, huzûruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat, insanın hevâperestâne ve heveskârâne tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbâniyenin iktizâsıyla, ya matlûbunu veya daha evlâsını verir veya hiç vermez.

  Hem, duâ bir ubûdiyettir; ubûdiyet ise, semerâtı uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o nevi duâ ve ibâdetin vakitleridir; o maksadlar, gâyeleri değil. Meselâ, yağmur namazı ve duâsı bir ibâdettir. Yağmursuzluk, o ibâdetin vaktidir; yoksa, o ibâdet ve o duâ, yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa, o duâ, o ibâdet hâlis olmadığından, kabule lâyık olmaz.

  Sözler | 23.Söz | 286

  Kaynak: Sözler | Yirmi Üçüncü Söz | 286+ Yorum Gönder