+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tahrimen Mekruh ne demektir ? Haram dan farkı nedir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tahrimen Mekruh ne demektir ? Haram dan farkı nedir ?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Tahrimen Mekruh ne demektir ? Haram dan farkı nedir ?


  Reklam  Cevap: Linke tıklayın kardeşim.

  http://www.mumsema.com/islami-kavram...-demektir.html

 3. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm
  Haramdan farkı ceza almayı gerektirmez.

 4. Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  Amel bakımından aynı haram gibi, işlerse günahkar olur. Ancak itikad bakımından farklı. Harama helal derse kafir olur. Tahrimen mekruha helal derse kafir olmaz.

 5. Galus
  Devamlı Üye
  mekruh ne demektir?

  Mekruh; yapılması dinen doğru bulunmayan, terk edilmesi istenen, yapılmaması yapılmasından daha uygun olan davranışlardır.
  Hanefi mezhebine göre mekruh; tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh olmak üzere iki kısma ayrılır.
  Tahrimen mekruh; harama yakın olan mekruhtur. Vacip olan bir şeyi terketmek gibi. Tahrimen mekruh olan bir şeyi işlememek sevaptır, işleyenin ise azaba uğrama ihtimali vardır.
  Tenzihen mekruh; helâle yakın olan mekruhtur. Namazın sünnet ve adabını terk etmek gibi. Tenzihen mekruh olan bir şeyi terkedene sevap, yapana da azab yoktur, kınama vardır.
  Şafii mezhebine göre, mekruh tek çeşittir. Şer'in terkedilmesini kesin ve bağlayıcı olmadan istediği şeydir. Bunu terkeden medhedilir, sevap alır, yapan da zemmedilmez, cezalandırılmaz.

  Tahrimen mekruh

  Şâriin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiil olmakla beraber, bu talep haber-i vâhid gibi zannî bir delil ile sabit olmuştur. Başkasının alış-verişi sırasında alış-veriş teklifinde bulunmak, başkasının evlenme teklifi üzerine aynı teklifte bulunmak tahrimen mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamber, "Kişi kardeşinin alış-verişi üzerine alış-veriş teklifinde bulunmasın " ve "Kardeşinin evlilik teklifi üzerine aynı teklifte bulunmasın" (Buharî, Nikâh 45; Müslim, Büyü, 8, Nikâh, 38, 49, 52, 54, 56) buyurmuştur. Bu fiillerden sakınılması kesin ve bağlayıcı tarzda istenmiştir. Fakat bu talep haber-i vâhid ile yani zannî bir delil ile sabit olmuştur.

  Tahrîmen mekruhun haramdan ayrıldığı cihet şudur. Haram, Şari`in Kur`an ayetleri, mütevatir veya meşhur sünnet gibi kat`î bir delille kesin olarak bir fiilin yapılmamasını istemesidir. Hırsızlık, zina, faiz alıp-verme, içki içme vb. gibi haramı inkar eden kişi kafir olur. Haram ve tahrimen mekruh cezayı gerektirme konusunda birleşmektedirler.

  Hükmü: Bu nev`iye giren fiilleri işlemek haram bir fiili işlemek gibi cezayı gerektirir, fakat haramdan farklı olarak, bu fiilin hükmünü inkar eden kişi kâfir sayılmaz (Zekyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, trc. İ. Kâf Dönmez, Ankara 1990, s. 219; Vehbe ez-Zühaylî, Usûlü`l fıkhi`l-Aslâmî, Dımaşk 1406/1986,1, 85-86; Abdülkerim Zeydan, el-Vecîz Bağdad 1405/1985, S. 47).

  s. islamiyet

+ Yorum Gönder
tahrimen mekruh