+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İnsanların geçmişteki büyük evliyalardan üveysi olarak ders aldığı doğru mu? Üveysi olarak o zatlardan nasıl ders alınır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İnsanların geçmişteki büyük evliyalardan üveysi olarak ders aldığı doğru mu? Üveysi olarak o zatlardan nasıl ders alınır

  Sual: İnsanların geçmişteki büyük evliyalardan üveysi olarak ders aldığı doğru mu? Üveysi olarak o zatlardan nasıl ders alınır? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: İnsanların geçmişteki büyük evliyalardan üveysi olarak ders aldığı doğru mu? Üveysi olarak o zatlardan nasıl ders


  Reklam  Cevap: Bazı evliyalar üveysi tarzda, yani mana aleminden diğer veli zatlardan ilim nevinden bilgiler almıştır. Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin de ifadesi şöyledir:

  "Ben üveysî bir tarzda bir kısım ilm-i hakikatı Hüccetü'l-İslâm olan İmam-ı Gazali'den (k.s.) almıştım. Şimdi anlıyorum ki, İmam-ı Gazali (k.s.) aynı dersi üveysî bir tarzda İmam-ı Ali'den (r.a.) almıştır." (Sikke-i Tasdiki Gaybi)

  Üveysi tarzda evliyalarla görüşmek için manevi makam olarak terakki etmek gerekir.

  Üveysilik: Üveys -el Karani Peygamber Efendimizi (asm) görmeden Ondan feyz almıştır.

  Sahabe olmadan Peygamber Efendimizin (asm) velayet cephesinden feyz almaya "Üveysilik" denilir.

  Bir de üveysi olarak irşad olma hali vardır ki, o da şöyledir:

  Bir mürşid-i kamil vefat ettikten sonra da istediği bir kimseyi irşad edebilir. Kendi ruhaniyetinden medet dileyen birine yardımlarda bulunur ve onu manen terbiye eder.

  Silsile-i Sadat-ı Nakşıbendiyye içinde büyüklerin kabirlerine giderek irşad olmuş, nice manevi derece ve makamlar elde etmiş zatlar mevcuttur. Bunların en meşhuru Ebül-Hasen Harkani Hazretleridir ki, tam on iki sene Ebu Yezid Tayfurul Bestami Hazretlerinin kabr-i saadetlerine devam ederek, onun ruhaniyetinden velilik hırkasını giymiş ve pek çok manevi bereketlerin sahibi olmuştur.
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder