+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamber Efendimizin ve dört halifenin yüzüklerinde ne yazıyordu, anlamları nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamber Efendimizin ve dört halifenin yüzüklerinde ne yazıyordu, anlamları nedir?


 2. hafsa021
  Devamlı Üye

  Cevap: Peygamber Efendimizin ve dört halifenin yüzüklerinde ne yazıyordu, anlamları nedir?


  Reklam  Cevap: peygamberimizin mühüründe altta "Muhammed" adı, ortada "resul" ve üstte "Allah" lafza-i celâli bulunacak şekilde istif edilmiş "Muhammed resûlullah" ibaresi yer alıyordu. (Buhârî, Li-bâs, 55; Tirmizî, eş-Şemâ'il, s. 46)

  Hulefâyi Râşidîn, Hz. Peygamber'in mührünü kullanmakla beraber kendileri de şahsî mühür yaptırmıştı. Mes'ûdî, bunlardan Hz. Ebû Bekir'in mühründe "ni'me'I-kâdiru Allah - Allah ne güzel kudret sahibidir.", Hz. Ömer'inkinde "kefâ bi'l-mev-ti vâizen - Ya Ömer nasihatçı olarak ölüm yeter", Hz. Osman'ınkinde "âmentü bil-lâhi'l-azîm – Azîm olan Allah’a iman ettim" ve Hz. Ali'ninkinde "el-mülkü lillâhi - Mülk Allahü tealaya mahsustur" ibarelerinin yazılı olduğunu bildirmektedir.

  Yine Mes'ûdî'nin eserinde Ömer b. Abdülazîz'in mühründe "li-külii amelin sevâb - her amelin sevabı vardır" veya "Ömer yü'minü billahi muhlisan – Ömer Allah’a samimi olarak iman eder" ibaresinin bulunduğu kayıtlıdır. (Mes'ûdî, et-Tenbih, s. 286, 289, 293, 297, 320)
  Ayrıca, Hz. Hasan’ninkinde “el-İzzetü lillah - İzzet, şan, şeref Allahü tealaya mahsustur", Hz. Muaviye'ninkinde “Rabbiğfir-li - Ey Rabbim, beni mağfiret eyle”, İmam-ı A'zam Ebu Hanife’ninkinde, “Kul-il-hayr ve illa fes küt - Ya hayır konuş yoksa sus!”, İmam-ı Şafii’ninkinde “el-bereketü fil-kanaati - Bereket kanaattadır”, İmam-ı Yusuf’unkinde, “Men amile bi-re'yihi, Nedime - Kendi görüşüne göre iş yapan pişman olur”, İmam-ı Muhammed’inkinde “Men sabere zafera - Sabreden, zafere kavuşur”,yazılıydı.

+ Yorum Gönder