+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İnsanların soyu neden baba tarafından olur ve devam eder? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İnsanların soyu neden baba tarafından olur ve devam eder?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: İnsanların soyu neden baba tarafından olur ve devam eder?


  Reklam  Cevap: Evvela, çocukların bakımı, geçimi, ailenin koruması, savunması gibi işler tarih boyunca insanlık ailesinde erkeklere aittir.

  Kur’an’daki “erkeklerin kavvam” (Nisa, 4/34) ifadesi, onların aileye en çok ve en güzel hizmet eden aile resi manasınadır. Çünkü, “Bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir.” (Deylemî, Müsned, II, 324) hadisinin hükmü gereğince erkekler evin reisi olmak durumundadır.

  Konuya bu açıdan bakıldığında soyun babaya nispet edilmesi daha uygun görülmektedir.

  İnsanların yaratılmasında annenin rolü çok büyük olmakla beraber, çocuğun asıl harcı erkeğin suyuna bağlıdır. Buna göre soyun babaya isnat edilmesi, -biyolojik inşa açısından- daha uygundur.

  Kur’an’da ifade edildiği üzere (Bakara, 2/223), çocukların üretilmesi için anneler tarladır, erkekler ise tohumun kaynağıdır. Bir ekinde asıl üretim kaynağı tohumdur. Tohum erkeğe ait olduğuna göre, bu ürünün de ona nispet edilmesi daha uygundur.

  Buna başka noktalardan da bakılabilir.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder