Konusunu Oylayın.: Arap dilinde hidayet-dalalet, salat ve selam kelimelerine semantik yaklaşım

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Arap dilinde hidayet-dalalet, salat ve selam kelimelerine semantik yaklaşım
 1. 13.Kasım.2011, 03:55
  1
  Misafir

  Arap dilinde hidayet-dalalet, salat ve selam kelimelerine semantik yaklaşım


  Arap dilinde hidayet-dalalet, salat ve selam kelimelerine semantik yaklaşım Mumsema Arap dilinde hidayet-dalalet, salat ve selam kelimelerine semantik yaklaşım


 2. 13.Kasım.2011, 03:55
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Arap dilinde hidayet-dalalet, salat ve selam kelimelerine semantik yaklaşım

 3. 13.Kasım.2011, 08:22
  2
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,809
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Arap dilinde hidayet-dalalet, salat ve selam kelimelerine semantik yaklaşım
  “HĐDAYET” KELĐMESĐNĐN KUR’AN’IN NÜZULÜNDEN ÖNCEKĐ
  ANLAMLARI
  “$% ا( هِ َ ” kelimesi “ ى(Y% ى- َ ( هَ َ ” fiilinden mastardır. Bu bolumde sozlukler ve
  cahiliye siirinden verdiğimiz cesitli ornekler vasıtasıyla “ ى( ه” koku ve turevlerinin
  Kuran’ın nuzulunden once hangi anlamlarda kullanıldığını ortaya koymaya calısacağız.
  Đbn Faris (o.395) Mu’cem’ul-Makayıs’ta “ ى( ه” kelimesinin iki farklı manayı ifade
  ettiğini belirtmistir. Bu iki manadan biri “yol gostermek icin one gecmek” diğeri ise
  “hediye sunmak”tır.41
  “$% ا( هِ َ ” kelimesi “ ى(ِ Yْ % ى- َ ( هَ َ ” fiilinin mastarıdır. “ ى( هَ َ ” fiili sozluklerde “yol
  gostermek, rehberlik etmek” anlamına gelmektedir.42 Đbn Faris Mucmelu’l-Luga isimli
  eserinde “ ى( هَ َ ” fiilinin asıl anlamının “ م(\ ]َ ^َ = one gecmek” olduğunu soylemistir.43
  Tehzibu’l-Luga’da Ezheri “$% دَِ ` هَ” kelimesi icin “her seyin ilki ve onde olanı”
  anlamını vermistir.44 Yaklasmakta olan bir kervanda bulunan atların baslarının ufukta
  41 Đbn Faris, VI, 42
  42 Ezheri, VI, 380; Cevheri, Sıhâhu’l-luga, tahk. Abdulgafur Attar, Daru’l-Đlmi li’l-Melayin, Beyrut: 1990, VI, 2533;
  Đbn Manzur, XV, 355,
  43 Đbn Faris, Mücmelü’l-luga, tahk. Abdulmuhsin Sultan, Muessesetu’r-Risale, Beyrut, 1984, III-IV, 90; Ezheri, VI,
  383; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısıı’l-Luga, VI, 42; Đbn Manzur, XV, 357; Zemahseri, Esâsu’l-Belâga, Kahire: el-
  Hey’etu’l-Mısriyyetu’l-‘Amme li’l-Kitab, 1985, II, 540; Zebidi, Tâcu’l-arus min cevâhiri’l-kâmus, Kahire: el-
  Matbaatu’l-Hayriyye, X, 409
  44 Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, 357
  18
  gorunmesi ile birlikte “efgَ + ادِى ا d ْ هَ َ a_َbَc ا ْ ” denir. Buradaki “ ادى d ه” kelimesi yaklasan
  kervandaki ilk boluğu ifade etmek icin kullanılmıstır.45
  Đmru’ul-Kays muallakasında surunun onunde bulunan grubu “ ت`% دِ` هَ ” kelimesi
  ile ifade etmistir. Đbn Manzur Lisan’ul-Arab isimli eserinde “ ت`% دَِ ` هَ ”kelimesi icin
  “surunun onunde bulunanlar” anlamını vermistir.46
  e%ijَ ^ ُ k+ ة mi _ َ _n ` هmُ o ا ِ dp qr تِ و دُوَ `% دِ`Y+ `t `u]َvَ + wn
  Atım bizi, dağılmalarına bile fırsat vermeden, geride kalanları da ondekilere
  yakın olan surunun ondekilerine (hadiyat) yetistirdi.47
  Bu beyitte “geride kalanlar” anlamına gelen (cevahir) kelimesi ile “surunun
  onundekiler” anlamına gelen “hadiyat” kelimesi arasındaki zıtlık iliskisi acıkca
  gorulmektedir.
  Lebid bin Rabia muallakasında surunun en onundeki hayvanı “$% دَِِ ` هَ” kelimesi
  ile ifade etmistir:
  `Yx ا ُ dc ار ِ d{z + ا $ُ % دَِ ` و ه a+َ|َ } ٌ َ $َ db.ْ x ٌ َ $fiِ o أم وَ ْ ƒَ _ْ.َn أَ
  (Devemi hızlı kosmada)bu disi yaban eseğine mi benzetsem, yoksa surunun
  basındaki (hadiye) erkek yaban okuzune guvenerek disilerle birlikte (otlamak uzere)
  geri kaldığında yavrusunu yırtıcı hayvana kaptırarak (bir oraya bir buraya) kosan
  yaban ineğine mi benzetsem?48
  45 Halil bin Ahmed, IV, 78; Đbn Faris, Mu‘cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 78; Ezheri, VI, 383; Cevheri, VI, 2534; Đbn
  Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 407
  46 Đbn Manzur, XV, 357
  47 Nurettin Ceviz, Kenan Demirayak, Nevzat Yanık, Yedi Askı, I. Baskı, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2004,
  s.39
  48 Ceviz, Demirayak, Yanık, s.78
  19
  “$% دَِ ` دِى- هَ ` هَ”∗kelimeleri aynı zamanda “boyun” anlamına gelir.49 Ezheri,
  kervandaki hayvanların bedenlerinde en onde bulunan organlarının boyunları olması
  sebebiyle ona bu ismin verildiğini soylemistir.50
  “$% دَِ ` هَ”∗kelimesi kisinin onunde bulunması ve ona yol gostermesi sebebiyle
  “baston” icin de kullanılmaktadır.51
  Topluluğa yol gostermek amacıyla topluluğun onunde yuruduğu icin
  Arapca’da “rehber” anlamında “ دِى ` هَ” kelimesi kullanılmaktadır.52
  Butun bu veriler ısığında diyebiliriz ki “ ى( ه” koku ve turevleri “bir seyin
  onunde olmak, onde bulunmak” anlamlarıyla iliskili manalara sahiptirler. Hayvanların
  boyunları onların en onde bulunan organları olması sebebiyle “$% دَِ ` دِى- هَ ` هَ” seklinde
  isimlendirilmistir. “Baston” ve “rehber” kisinin onunde bulunmakta ve ona yol
  gostermektedirler bu nedenle her iki kelime de “onde bulunma” anlamıyla bağlantılıdır.
  ∗Coğul formu “ ادى c ه” seklindedir.
  49 Halil bin Ahmed, IV, 78; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 42; Ezheri, VI, 383; Cevheri, VI, 2534;
  Zemahseri, II, 540; Đbn Manzur, XV, 357; Firuzabadi, el-Kâmus’ul-muhît, Beyrut: Muessesetu’l-Risale, 1986, I.
  Baskı, 1734; Zebidi, X, 407
  50 Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 407
  ∗Đbn Faris ve Zemahseri kelimeyi “$% د` ه” seklinde vermislerdir.
  51 Halil Bin Ahmed, IV, 78; Ezheri, VI, 383; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 42; Đbn Manzur, XV, 357;
  Zemahseri, II, 540; Zebidi, X, 408
  52 Halil bin Ahmed, IV, 78; Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 408
  20

  ALINTI AYŞE İÇÖZ TEZİ


 4. 13.Kasım.2011, 08:22
  2
  Üye  “HĐDAYET” KELĐMESĐNĐN KUR’AN’IN NÜZULÜNDEN ÖNCEKĐ
  ANLAMLARI
  “$% ا( هِ َ ” kelimesi “ ى(Y% ى- َ ( هَ َ ” fiilinden mastardır. Bu bolumde sozlukler ve
  cahiliye siirinden verdiğimiz cesitli ornekler vasıtasıyla “ ى( ه” koku ve turevlerinin
  Kuran’ın nuzulunden once hangi anlamlarda kullanıldığını ortaya koymaya calısacağız.
  Đbn Faris (o.395) Mu’cem’ul-Makayıs’ta “ ى( ه” kelimesinin iki farklı manayı ifade
  ettiğini belirtmistir. Bu iki manadan biri “yol gostermek icin one gecmek” diğeri ise
  “hediye sunmak”tır.41
  “$% ا( هِ َ ” kelimesi “ ى(ِ Yْ % ى- َ ( هَ َ ” fiilinin mastarıdır. “ ى( هَ َ ” fiili sozluklerde “yol
  gostermek, rehberlik etmek” anlamına gelmektedir.42 Đbn Faris Mucmelu’l-Luga isimli
  eserinde “ ى( هَ َ ” fiilinin asıl anlamının “ م(\ ]َ ^َ = one gecmek” olduğunu soylemistir.43
  Tehzibu’l-Luga’da Ezheri “$% دَِ ` هَ” kelimesi icin “her seyin ilki ve onde olanı”
  anlamını vermistir.44 Yaklasmakta olan bir kervanda bulunan atların baslarının ufukta
  41 Đbn Faris, VI, 42
  42 Ezheri, VI, 380; Cevheri, Sıhâhu’l-luga, tahk. Abdulgafur Attar, Daru’l-Đlmi li’l-Melayin, Beyrut: 1990, VI, 2533;
  Đbn Manzur, XV, 355,
  43 Đbn Faris, Mücmelü’l-luga, tahk. Abdulmuhsin Sultan, Muessesetu’r-Risale, Beyrut, 1984, III-IV, 90; Ezheri, VI,
  383; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısıı’l-Luga, VI, 42; Đbn Manzur, XV, 357; Zemahseri, Esâsu’l-Belâga, Kahire: el-
  Hey’etu’l-Mısriyyetu’l-‘Amme li’l-Kitab, 1985, II, 540; Zebidi, Tâcu’l-arus min cevâhiri’l-kâmus, Kahire: el-
  Matbaatu’l-Hayriyye, X, 409
  44 Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, 357
  18
  gorunmesi ile birlikte “efgَ + ادِى ا d ْ هَ َ a_َbَc ا ْ ” denir. Buradaki “ ادى d ه” kelimesi yaklasan
  kervandaki ilk boluğu ifade etmek icin kullanılmıstır.45
  Đmru’ul-Kays muallakasında surunun onunde bulunan grubu “ ت`% دِ` هَ ” kelimesi
  ile ifade etmistir. Đbn Manzur Lisan’ul-Arab isimli eserinde “ ت`% دَِ ` هَ ”kelimesi icin
  “surunun onunde bulunanlar” anlamını vermistir.46
  e%ijَ ^ ُ k+ ة mi _ َ _n ` هmُ o ا ِ dp qr تِ و دُوَ `% دِ`Y+ `t `u]َvَ + wn
  Atım bizi, dağılmalarına bile fırsat vermeden, geride kalanları da ondekilere
  yakın olan surunun ondekilerine (hadiyat) yetistirdi.47
  Bu beyitte “geride kalanlar” anlamına gelen (cevahir) kelimesi ile “surunun
  onundekiler” anlamına gelen “hadiyat” kelimesi arasındaki zıtlık iliskisi acıkca
  gorulmektedir.
  Lebid bin Rabia muallakasında surunun en onundeki hayvanı “$% دَِِ ` هَ” kelimesi
  ile ifade etmistir:
  `Yx ا ُ dc ار ِ d{z + ا $ُ % دَِ ` و ه a+َ|َ } ٌ َ $َ db.ْ x ٌ َ $fiِ o أم وَ ْ ƒَ _ْ.َn أَ
  (Devemi hızlı kosmada)bu disi yaban eseğine mi benzetsem, yoksa surunun
  basındaki (hadiye) erkek yaban okuzune guvenerek disilerle birlikte (otlamak uzere)
  geri kaldığında yavrusunu yırtıcı hayvana kaptırarak (bir oraya bir buraya) kosan
  yaban ineğine mi benzetsem?48
  45 Halil bin Ahmed, IV, 78; Đbn Faris, Mu‘cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 78; Ezheri, VI, 383; Cevheri, VI, 2534; Đbn
  Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 407
  46 Đbn Manzur, XV, 357
  47 Nurettin Ceviz, Kenan Demirayak, Nevzat Yanık, Yedi Askı, I. Baskı, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2004,
  s.39
  48 Ceviz, Demirayak, Yanık, s.78
  19
  “$% دَِ ` دِى- هَ ` هَ”∗kelimeleri aynı zamanda “boyun” anlamına gelir.49 Ezheri,
  kervandaki hayvanların bedenlerinde en onde bulunan organlarının boyunları olması
  sebebiyle ona bu ismin verildiğini soylemistir.50
  “$% دَِ ` هَ”∗kelimesi kisinin onunde bulunması ve ona yol gostermesi sebebiyle
  “baston” icin de kullanılmaktadır.51
  Topluluğa yol gostermek amacıyla topluluğun onunde yuruduğu icin
  Arapca’da “rehber” anlamında “ دِى ` هَ” kelimesi kullanılmaktadır.52
  Butun bu veriler ısığında diyebiliriz ki “ ى( ه” koku ve turevleri “bir seyin
  onunde olmak, onde bulunmak” anlamlarıyla iliskili manalara sahiptirler. Hayvanların
  boyunları onların en onde bulunan organları olması sebebiyle “$% دَِ ` دِى- هَ ` هَ” seklinde
  isimlendirilmistir. “Baston” ve “rehber” kisinin onunde bulunmakta ve ona yol
  gostermektedirler bu nedenle her iki kelime de “onde bulunma” anlamıyla bağlantılıdır.
  ∗Coğul formu “ ادى c ه” seklindedir.
  49 Halil bin Ahmed, IV, 78; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 42; Ezheri, VI, 383; Cevheri, VI, 2534;
  Zemahseri, II, 540; Đbn Manzur, XV, 357; Firuzabadi, el-Kâmus’ul-muhît, Beyrut: Muessesetu’l-Risale, 1986, I.
  Baskı, 1734; Zebidi, X, 407
  50 Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 407
  ∗Đbn Faris ve Zemahseri kelimeyi “$% د` ه” seklinde vermislerdir.
  51 Halil Bin Ahmed, IV, 78; Ezheri, VI, 383; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 42; Đbn Manzur, XV, 357;
  Zemahseri, II, 540; Zebidi, X, 408
  52 Halil bin Ahmed, IV, 78; Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 408
  20

  ALINTI AYŞE İÇÖZ TEZİ
+ Yorum Gönder