Konusunu Oylayın.: Araplar neye hidayet neye dalalet derlerdi?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Araplar neye hidayet neye dalalet derlerdi?
 1. 12.Kasım.2011, 16:38
  1
  Misafir

  Araplar neye hidayet neye dalalet derlerdi?


  Araplar neye hidayet neye dalalet derlerdi? Mumsema araplar neye hidayet neye dalalet derlerdi


 2. 12.Kasım.2011, 16:38
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  araplar neye hidayet neye dalalet derlerdi

 3. 13.Kasım.2011, 08:09
  2
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,808
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Araplar neye hidayet neye dalalet derlerdi?
  “HİDAYET” KELİMESİNİN KUR’AN’IN NÜZULÜNDEN ÖNCEKİ ANLAMLARI
  (Arap cahiliyesinde hidayet terimi)

  “$% ا( هِ َ ” kelimesi “ ى(Y% ى- َ ( هَ َ ” fiilinden mastardır Bu bolumde sozlukler ve
  cahiliye siirinden verdiğimiz cesitli ornekler vasıtasıyla “ ى( ه” koku ve turevlerinin
  Kuran’ın nuzulunden once hangi anlamlarda kullanıldığını ortaya koymaya calısacağız
  Đbn Faris (o395) Mu’cem’ul-Makayıs’ta “ ى( ه” kelimesinin iki farklı manayı ifade
  ettiğini belirtmistir Bu iki manadan biri “yol gostermek icin one gecmek” diğeri ise
  “hediye sunmak”tır41
  “$% ا( هِ َ ” kelimesi “ ى(ِ Yْ % ى- َ ( هَ َ ” fiilinin mastarıdır “ ى( هَ َ ” fiili sozluklerde “yol
  gostermek, rehberlik etmek” anlamına gelmektedir42 Đbn Faris Mucmelu’l-Luga isimli
  eserinde “ ى( هَ َ ” fiilinin asıl anlamının “ م(\ ]َ ^َ = one gecmek” olduğunu soylemistir43
  Tehzibu’l-Luga’da Ezheri “$% دَِ ` هَ” kelimesi icin “her seyin ilki ve onde olanı”
  anlamını vermistir44 Yaklasmakta olan bir kervanda bulunan atların baslarının ufukta
  41 Đbn Faris, VI, 42
  42 Ezheri, VI, 380; Cevheri, Sıhâhu’l-luga, tahk Abdulgafur Attar, Daru’l-Đlmi li’l-Melayin, Beyrut: 1990, VI, 2533;
  Đbn Manzur, XV, 355,
  43 Đbn Faris, Mücmelü’l-luga, tahk Abdulmuhsin Sultan, Muessesetu’r-Risale, Beyrut, 1984, III-IV, 90; Ezheri, VI,
  383; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısıı’l-Luga, VI, 42; Đbn Manzur, XV, 357; Zemahseri, Esâsu’l-Belâga, Kahire: el-
  Hey’etu’l-Mısriyyetu’l-‘Amme li’l-Kitab, 1985, II, 540; Zebidi, Tâcu’l-arus min cevâhiri’l-kâmus, Kahire: el-
  Matbaatu’l-Hayriyye, X, 409
  44 Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, 357
  18
  gorunmesi ile birlikte “efgَ + ادِى ا d ْ هَ َ a_َbَc ا ْ ” denir Buradaki “ ادى d ه” kelimesi yaklasan
  kervandaki ilk boluğu ifade etmek icin kullanılmıstır45
  Đmru’ul-Kays muallakasında surunun onunde bulunan grubu “ ت`% دِ` هَ ” kelimesi
  ile ifade etmistir Đbn Manzur Lisan’ul-Arab isimli eserinde “ ت`% دَِ ` هَ ”kelimesi icin
  “surunun onunde bulunanlar” anlamını vermistir46
  e%ijَ ^ ُ k+ ة mi _ َ _n ` هmُ o ا ِ dp qr تِ و دُوَ `% دِ`Y+ `t `u]َvَ + wn
  Atım bizi, dağılmalarına bile fırsat vermeden, geride kalanları da ondekilere
  yakın olan surunun ondekilerine (hadiyat) yetistirdi47
  Bu beyitte “geride kalanlar” anlamına gelen (cevahir) kelimesi ile “surunun
  onundekiler” anlamına gelen “hadiyat” kelimesi arasındaki zıtlık iliskisi acıkca
  gorulmektedir
  Lebid bin Rabia muallakasında surunun en onundeki hayvanı “$% دَِِ ` هَ” kelimesi
  ile ifade etmistir:
  `Yx ا ُ dc ار ِ d{z + ا $ُ % دَِ ` و ه a+َ|َ } ٌ َ $َ dbْ x ٌ َ $fiِ o أم وَ ْ ƒَ _َْn أَ
  (Devemi hızlı kosmada)bu disi yaban eseğine mi benzetsem, yoksa surunun
  basındaki (hadiye) erkek yaban okuzune guvenerek disilerle birlikte (otlamak uzere)
  geri kaldığında yavrusunu yırtıcı hayvana kaptırarak (bir oraya bir buraya) kosan
  yaban ineğine mi benzetsem?48
  45 Halil bin Ahmed, IV, 78; Đbn Faris, Mu‘cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 78; Ezheri, VI, 383; Cevheri, VI, 2534; Đbn
  Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 407
  46 Đbn Manzur, XV, 357
  47 Nurettin Ceviz, Kenan Demirayak, Nevzat Yanık, Yedi Askı, I Baskı, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2004,
  s39
  48 Ceviz, Demirayak, Yanık, s78
  19
  “$% دَِ ` دِى- هَ ` هَ”∗kelimeleri aynı zamanda “boyun” anlamına gelir49 Ezheri,
  kervandaki hayvanların bedenlerinde en onde bulunan organlarının boyunları olması
  sebebiyle ona bu ismin verildiğini soylemistir50
  “$% دَِ ` هَ”∗kelimesi kisinin onunde bulunması ve ona yol gostermesi sebebiyle
  “baston” icin de kullanılmaktadır51
  Topluluğa yol gostermek amacıyla topluluğun onunde yuruduğu icin
  Arapca’da “rehber” anlamında “ دِى ` هَ” kelimesi kullanılmaktadır52
  Butun bu veriler ısığında diyebiliriz ki “ ى( ه” koku ve turevleri “bir seyin
  onunde olmak, onde bulunmak” anlamlarıyla iliskili manalara sahiptirler Hayvanların
  boyunları onların en onde bulunan organları olması sebebiyle “$% دَِ ` دِى- هَ ` هَ” seklinde
  isimlendirilmistir “Baston” ve “rehber” kisinin onunde bulunmakta ve ona yol
  gostermektedirler bu nedenle her iki kelime de “onde bulunma” anlamıyla bağlantılıdır
  ∗Coğul formu “ ادى c ه” seklindedir
  49 Halil bin Ahmed, IV, 78; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 42; Ezheri, VI, 383; Cevheri, VI, 2534;
  Zemahseri, II, 540; Đbn Manzur, XV, 357; Firuzabadi, el-Kâmus’ul-muhît, Beyrut: Muessesetu’l-Risale, 1986, I
  Baskı, 1734; Zebidi, X, 407
  50 Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 407
  ∗Đbn Faris ve Zemahseri kelimeyi “$% د` ه” seklinde vermislerdir
  51 Halil Bin Ahmed, IV, 78; Ezheri, VI, 383; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 42; Đbn Manzur, XV, 357;
  Zemahseri, II, 540; Zebidi, X, 408
  52 Halil bin Ahmed, IV, 78; Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 408
  20

  ALINTI AYŞE İÇÖZ TEZİ
  -

  Alıntı
  İSLAMDA HİDÂYET

  İrşat etmek, doğru yolu göstermek, rehberlik yapmak. Zıddı; Saptırmak, yanıltmak, dalâlete düşürmektir. Hidâyet kelimesi (HDY) kökünden bir mastar olup terim olarak; küfür, şirk ve sapıklıklardan kurtularak, İslâm'ın aydınlık yoluna girmektir.

  Kişinin bâtıl yolu bırakıp, hidâyete yönelmesi Cenab-ı Hakk'ın dilemesi ve yardımı ile olur. Kur'ân-ı Kerîm'in çeşitli âyetlerinde hidâyet ve dalâletten söz edilmiştir!

  "Ey Muhammed de ki: Ey insanlar, size Rabbiniz tarafından bir hak geldi. Kim doğru yola giderse, kendi lehine doğru yola gitmiş olur. Kim de saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Ben üzerinize vekil değilim" (Yûnus, 10/108). "Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola sevk edecek, hiç bir kimse bulunmaz" (er-Ra'd, 13/33).

  "Biz, her Peygamberin karısına, böylece mücrimlerden bir düşman çıkarmışızdır. Yol gösterici ve yardımcı olarak sana Rabbin yeter" (el-Furkân, 25/31).

  İslâm'ın hidâyet yolunu gizleyip açıklamayanlar âyette şöyle uyarılır:

  "İndirdiğimiz delilleri ve hidâyeti, biz insanlara kitapta açıkladıktan sonra onları gizleyenlere, işte onlara, Allah lânet eder. Hem de bütün lânet edebilenler lânetler. Ancak tevbe edip kendilerini düzelten ve Allah'ın indirdiğini açıklayanlar müstesna. İşte onların tevbelerini kabul ederim. Ben, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edenim" (el-Bakara, 2/159, 160).

  Cenab-ı Hakk'ın bazı kimselere hidayeti nasip etmemesinin sebepleri âyetlerde şöyle açıklanır: "Yalancılık ve küfürde ısrar etme" (ez-Zümer, 39/3). "Âşırı yalancılık" (el-Mü'min, 40/28). "Zâlim ve fâsık olma" (el-Âhkâf, 46/10, es-Saf, 61/5,7; el-Cum'a, 62/5; el-Münâfıkûn, 63/6).

  Bir kimsenin, Allah dilemedikçe, Peygamber'in istemesiyle hidayete kavuşamayacağı ayetlerde şöyle ifade edilir: "Ey Muhammed şüphesiz sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah, dilediğini hidâyete erdirir. O, hidayete erecekleri çok iyi bilir" (el-Kasas, 28/56). "Onları hidâyete erdirmek sana düşmez. Allah dilediğini hidâyete erdirir" (el-Bakara, 2/272),

  "Sen ne kadar hırs göstersen de yine insanların çoğu inanmazlar" (Yûsuf, 12/103).

  Buhârî ve Müslim'in naklettiği bir hadise göre, yukarıdaki ilk ayet Allah Rasûlünün amcası Ebû Talib, Rasûlullah (s.a.s)'i korur, ona yardım eder, bu yüzden Hz. Peygamber onu tabiî bir sevgi ile severdi. Vefatına yakın, yanına gelerek şöyle demişti: "Ey amca, Allah katında kendisiyle senin lehinde şehadette bulunabileceğim bir kelimeyi; Allah'tan başka ilâh yoktur kelimesini söyle" Ancak, Ebû Talib, bu kelimeleri söyleyemedi (bkz. İbn Kesîr, el-Kasas 56. âyet tefsîrî). Vefatından sonra, Hz. Peygamber'in, onun hakkında istiğfarda bulunması üzerine hidayete ermeyenler için yapılacak duanın geri çevrileceği şu âyetle bildirilmiştir: "Ne Peygamberin ne de Mü'minlerin, cehennemlik oldukları belli olduktan sonra, yakın hısımları da olsa, müşrikler için af dilemeleri asla doğru olmaz" (et-Tevbe, 9/113).

  Sonuç olarak, bir kimse hidâyeti yüce Allah'tan istemeli ve bu hali ömür boyu korumak için, salih amel işlemelidir. Allahu Teâlâ, irade-i cüz'iyesini hak yola dönmek için kullanan ve iyi hal gösteren kimselere aydınlık yolu gösterir.

  Şâmil İA 4. 13.Kasım.2011, 08:09
  2
  Üye  “HİDAYET” KELİMESİNİN KUR’AN’IN NÜZULÜNDEN ÖNCEKİ ANLAMLARI
  (Arap cahiliyesinde hidayet terimi)

  “$% ا( هِ َ ” kelimesi “ ى(Y% ى- َ ( هَ َ ” fiilinden mastardır Bu bolumde sozlukler ve
  cahiliye siirinden verdiğimiz cesitli ornekler vasıtasıyla “ ى( ه” koku ve turevlerinin
  Kuran’ın nuzulunden once hangi anlamlarda kullanıldığını ortaya koymaya calısacağız
  Đbn Faris (o395) Mu’cem’ul-Makayıs’ta “ ى( ه” kelimesinin iki farklı manayı ifade
  ettiğini belirtmistir Bu iki manadan biri “yol gostermek icin one gecmek” diğeri ise
  “hediye sunmak”tır41
  “$% ا( هِ َ ” kelimesi “ ى(ِ Yْ % ى- َ ( هَ َ ” fiilinin mastarıdır “ ى( هَ َ ” fiili sozluklerde “yol
  gostermek, rehberlik etmek” anlamına gelmektedir42 Đbn Faris Mucmelu’l-Luga isimli
  eserinde “ ى( هَ َ ” fiilinin asıl anlamının “ م(\ ]َ ^َ = one gecmek” olduğunu soylemistir43
  Tehzibu’l-Luga’da Ezheri “$% دَِ ` هَ” kelimesi icin “her seyin ilki ve onde olanı”
  anlamını vermistir44 Yaklasmakta olan bir kervanda bulunan atların baslarının ufukta
  41 Đbn Faris, VI, 42
  42 Ezheri, VI, 380; Cevheri, Sıhâhu’l-luga, tahk Abdulgafur Attar, Daru’l-Đlmi li’l-Melayin, Beyrut: 1990, VI, 2533;
  Đbn Manzur, XV, 355,
  43 Đbn Faris, Mücmelü’l-luga, tahk Abdulmuhsin Sultan, Muessesetu’r-Risale, Beyrut, 1984, III-IV, 90; Ezheri, VI,
  383; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısıı’l-Luga, VI, 42; Đbn Manzur, XV, 357; Zemahseri, Esâsu’l-Belâga, Kahire: el-
  Hey’etu’l-Mısriyyetu’l-‘Amme li’l-Kitab, 1985, II, 540; Zebidi, Tâcu’l-arus min cevâhiri’l-kâmus, Kahire: el-
  Matbaatu’l-Hayriyye, X, 409
  44 Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, 357
  18
  gorunmesi ile birlikte “efgَ + ادِى ا d ْ هَ َ a_َbَc ا ْ ” denir Buradaki “ ادى d ه” kelimesi yaklasan
  kervandaki ilk boluğu ifade etmek icin kullanılmıstır45
  Đmru’ul-Kays muallakasında surunun onunde bulunan grubu “ ت`% دِ` هَ ” kelimesi
  ile ifade etmistir Đbn Manzur Lisan’ul-Arab isimli eserinde “ ت`% دَِ ` هَ ”kelimesi icin
  “surunun onunde bulunanlar” anlamını vermistir46
  e%ijَ ^ ُ k+ ة mi _ َ _n ` هmُ o ا ِ dp qr تِ و دُوَ `% دِ`Y+ `t `u]َvَ + wn
  Atım bizi, dağılmalarına bile fırsat vermeden, geride kalanları da ondekilere
  yakın olan surunun ondekilerine (hadiyat) yetistirdi47
  Bu beyitte “geride kalanlar” anlamına gelen (cevahir) kelimesi ile “surunun
  onundekiler” anlamına gelen “hadiyat” kelimesi arasındaki zıtlık iliskisi acıkca
  gorulmektedir
  Lebid bin Rabia muallakasında surunun en onundeki hayvanı “$% دَِِ ` هَ” kelimesi
  ile ifade etmistir:
  `Yx ا ُ dc ار ِ d{z + ا $ُ % دَِ ` و ه a+َ|َ } ٌ َ $َ dbْ x ٌ َ $fiِ o أم وَ ْ ƒَ _َْn أَ
  (Devemi hızlı kosmada)bu disi yaban eseğine mi benzetsem, yoksa surunun
  basındaki (hadiye) erkek yaban okuzune guvenerek disilerle birlikte (otlamak uzere)
  geri kaldığında yavrusunu yırtıcı hayvana kaptırarak (bir oraya bir buraya) kosan
  yaban ineğine mi benzetsem?48
  45 Halil bin Ahmed, IV, 78; Đbn Faris, Mu‘cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 78; Ezheri, VI, 383; Cevheri, VI, 2534; Đbn
  Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 407
  46 Đbn Manzur, XV, 357
  47 Nurettin Ceviz, Kenan Demirayak, Nevzat Yanık, Yedi Askı, I Baskı, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2004,
  s39
  48 Ceviz, Demirayak, Yanık, s78
  19
  “$% دَِ ` دِى- هَ ` هَ”∗kelimeleri aynı zamanda “boyun” anlamına gelir49 Ezheri,
  kervandaki hayvanların bedenlerinde en onde bulunan organlarının boyunları olması
  sebebiyle ona bu ismin verildiğini soylemistir50
  “$% دَِ ` هَ”∗kelimesi kisinin onunde bulunması ve ona yol gostermesi sebebiyle
  “baston” icin de kullanılmaktadır51
  Topluluğa yol gostermek amacıyla topluluğun onunde yuruduğu icin
  Arapca’da “rehber” anlamında “ دِى ` هَ” kelimesi kullanılmaktadır52
  Butun bu veriler ısığında diyebiliriz ki “ ى( ه” koku ve turevleri “bir seyin
  onunde olmak, onde bulunmak” anlamlarıyla iliskili manalara sahiptirler Hayvanların
  boyunları onların en onde bulunan organları olması sebebiyle “$% دَِ ` دِى- هَ ` هَ” seklinde
  isimlendirilmistir “Baston” ve “rehber” kisinin onunde bulunmakta ve ona yol
  gostermektedirler bu nedenle her iki kelime de “onde bulunma” anlamıyla bağlantılıdır
  ∗Coğul formu “ ادى c ه” seklindedir
  49 Halil bin Ahmed, IV, 78; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 42; Ezheri, VI, 383; Cevheri, VI, 2534;
  Zemahseri, II, 540; Đbn Manzur, XV, 357; Firuzabadi, el-Kâmus’ul-muhît, Beyrut: Muessesetu’l-Risale, 1986, I
  Baskı, 1734; Zebidi, X, 407
  50 Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 407
  ∗Đbn Faris ve Zemahseri kelimeyi “$% د` ه” seklinde vermislerdir
  51 Halil Bin Ahmed, IV, 78; Ezheri, VI, 383; Đbn Faris, Mu’cemu’l-Makayısı’l-Luga, VI, 42; Đbn Manzur, XV, 357;
  Zemahseri, II, 540; Zebidi, X, 408
  52 Halil bin Ahmed, IV, 78; Ezheri, VI, 383; Đbn Manzur, XV, 357; Zebidi, X, 408
  20

  ALINTI AYŞE İÇÖZ TEZİ
  -

  Alıntı
  İSLAMDA HİDÂYET

  İrşat etmek, doğru yolu göstermek, rehberlik yapmak. Zıddı; Saptırmak, yanıltmak, dalâlete düşürmektir. Hidâyet kelimesi (HDY) kökünden bir mastar olup terim olarak; küfür, şirk ve sapıklıklardan kurtularak, İslâm'ın aydınlık yoluna girmektir.

  Kişinin bâtıl yolu bırakıp, hidâyete yönelmesi Cenab-ı Hakk'ın dilemesi ve yardımı ile olur. Kur'ân-ı Kerîm'in çeşitli âyetlerinde hidâyet ve dalâletten söz edilmiştir!

  "Ey Muhammed de ki: Ey insanlar, size Rabbiniz tarafından bir hak geldi. Kim doğru yola giderse, kendi lehine doğru yola gitmiş olur. Kim de saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Ben üzerinize vekil değilim" (Yûnus, 10/108). "Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola sevk edecek, hiç bir kimse bulunmaz" (er-Ra'd, 13/33).

  "Biz, her Peygamberin karısına, böylece mücrimlerden bir düşman çıkarmışızdır. Yol gösterici ve yardımcı olarak sana Rabbin yeter" (el-Furkân, 25/31).

  İslâm'ın hidâyet yolunu gizleyip açıklamayanlar âyette şöyle uyarılır:

  "İndirdiğimiz delilleri ve hidâyeti, biz insanlara kitapta açıkladıktan sonra onları gizleyenlere, işte onlara, Allah lânet eder. Hem de bütün lânet edebilenler lânetler. Ancak tevbe edip kendilerini düzelten ve Allah'ın indirdiğini açıklayanlar müstesna. İşte onların tevbelerini kabul ederim. Ben, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edenim" (el-Bakara, 2/159, 160).

  Cenab-ı Hakk'ın bazı kimselere hidayeti nasip etmemesinin sebepleri âyetlerde şöyle açıklanır: "Yalancılık ve küfürde ısrar etme" (ez-Zümer, 39/3). "Âşırı yalancılık" (el-Mü'min, 40/28). "Zâlim ve fâsık olma" (el-Âhkâf, 46/10, es-Saf, 61/5,7; el-Cum'a, 62/5; el-Münâfıkûn, 63/6).

  Bir kimsenin, Allah dilemedikçe, Peygamber'in istemesiyle hidayete kavuşamayacağı ayetlerde şöyle ifade edilir: "Ey Muhammed şüphesiz sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah, dilediğini hidâyete erdirir. O, hidayete erecekleri çok iyi bilir" (el-Kasas, 28/56). "Onları hidâyete erdirmek sana düşmez. Allah dilediğini hidâyete erdirir" (el-Bakara, 2/272),

  "Sen ne kadar hırs göstersen de yine insanların çoğu inanmazlar" (Yûsuf, 12/103).

  Buhârî ve Müslim'in naklettiği bir hadise göre, yukarıdaki ilk ayet Allah Rasûlünün amcası Ebû Talib, Rasûlullah (s.a.s)'i korur, ona yardım eder, bu yüzden Hz. Peygamber onu tabiî bir sevgi ile severdi. Vefatına yakın, yanına gelerek şöyle demişti: "Ey amca, Allah katında kendisiyle senin lehinde şehadette bulunabileceğim bir kelimeyi; Allah'tan başka ilâh yoktur kelimesini söyle" Ancak, Ebû Talib, bu kelimeleri söyleyemedi (bkz. İbn Kesîr, el-Kasas 56. âyet tefsîrî). Vefatından sonra, Hz. Peygamber'in, onun hakkında istiğfarda bulunması üzerine hidayete ermeyenler için yapılacak duanın geri çevrileceği şu âyetle bildirilmiştir: "Ne Peygamberin ne de Mü'minlerin, cehennemlik oldukları belli olduktan sonra, yakın hısımları da olsa, müşrikler için af dilemeleri asla doğru olmaz" (et-Tevbe, 9/113).

  Sonuç olarak, bir kimse hidâyeti yüce Allah'tan istemeli ve bu hali ömür boyu korumak için, salih amel işlemelidir. Allahu Teâlâ, irade-i cüz'iyesini hak yola dönmek için kullanan ve iyi hal gösteren kimselere aydınlık yolu gösterir.

  Şâmil İA

+ Yorum Gönder