+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hacda Tıraş Olma Kefareti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hacda Tıraş Olma Kefareti


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Hacda Tıraş Olma Kefareti


  Reklam  Cevap: Hacda ihrama girip de bir mazeret (hastalık veya ba-şında bir rahatsızlık) sebebiyle vaktinden önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin ödemesi gereken kefârettir. Çünkü hac niyetiyle ihrama giren kimsenin ihram süresin-ce tıraş olması yasaktır. Bu yasağın ihlâli halinde ke-fâret olarak ya üç gün oruç tutmak, ya altı fakiri do-yurmak, ya da bir koyun kurban etmek gerekir.
  Konuyla ilgili olarak Kur’an’da şöyle bir açıklama yer alır: “... Sizden her kim hasta olursa, yahut başında bir eziyeti (yara) bulunur (da vaktinden önce tıraş o-lur)sa, ona oruç, sadaka veya kurban olmak üzere fidye ge-rekir...” (el-Bakara 2/196). Hz. Peygamber bu kefâretin üç gün oruç, altı fakiri doyurma veya bir koyunun kurban edilmesi suretiyle ödeneceğini açıklamıştır (Buhârî, “Muhsar”, 5-8). Üç gün orucun peş peşe tutulması şart değildir.

+ Yorum Gönder