+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Doğuştan tek yumurtalı hayvan kurban olur mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Doğuştan tek yumurtalı hayvan kurban olur mu?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Doğuştan tek yumurtalı hayvan kurban olur mu?


  Reklam  Cevap: Çok Ayıp Sayılan Özürler Nelerdir?

  Çok ayıp sayılan özürlerin başlıcaları şunlardır:

  1 - İki gözü veya bir gözü kör.

  2 - Kesilecek yere yürümeye gücü yetmeyecek derecede topal.

  3 - Kulakları veya sadece bir kulağı kesik.

  4 - Tamamen dişsiz veya dişlerinin çoğu dökmüş.

  5 - Boynuzlarının ikisi veya biri kökünden kırılmış.

  6 - Kuyruğunun yarısı veya 3'te birinden fazlası kesilmiş.

  7 - Hayaları veya memelerinin uçları kopmuş.

  8 - Kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıf ve düşkün hayvan.

  9 - Doğuştan kulağı ve kuyruğu olmayan.

  10 - Zapt u rabt altına alınıp sürüye gönderilemeyecek kadar çok deli hayvan.

  11 - Pislik yiyen hayvan. Bunlar da usûlü üzere temizlenmedikçe kurban edilmeleri câiz olmaz.

  Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir?

  1 - Gözleri şaşı veya zayıf gören hayvan.

  2 - Bir ayağı topal, fakat diğer üçü ile aksayarak da olsa yürüyebilen hayvan.

  3 - Doğuştan boyunsuz veya boynuzu az kırılmış hayvan.

  4 - Kulakları delik ve yarık veya uçları sarkmış ve kesilmiş hayvan.

  5 - Dişlerinin bâzısı düşmüş hayvan.

  6 - Otlamasına mâni olmayacak derecede az deli hayvan.

  7 - Kuyruğunun veya hayalarının veya kulağının bir kısmı kesik (üçte ikiden fazlası var) hayvan.

  8 - Doğuştan küçük kulaklı hayvan.

  9 - Uyuz, fakat toplu hayvan.

  10 - Tenasül uzvu iptal edilmiş, yani, burulmuş hayvan...

  Kurban Edilecek Hayvanlar ve Vasıfları Nelerdir?

  Kurban şu üç cins hayvandan olur:

  1 - Koyun ve keçi.

  2 - Sığır. Mandalar da sığır cinsinden sayılır.

  3 - Deve.


 3. Misafir
  Tassaklari koparilarak enenen hayvanlar aza eksikliğinden dolayı dinimizde kurban olarak kabul edilmez

 4. Misafir
  Doğuştan veya sonradan tek yumurta olan hayvan kurban olurmu

+ Yorum Gönder
tek taşaklı koç kurban olurmu,  kurbanlık tek yumurtalı hayvan kurban olurmu,  tek taşak kurban,  tek yumurtalı hayvan kurban olur mu,  doğuştan kuyruğu olmayan hayvan kurban olurmu,  hayvanda tekdaşşak olan kurban olur mu,  tek yumurtali hayvan kurban olurmu