+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hafaza Melekleri ile Kiramen Katibin meleklerinin görevi aynı mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hafaza Melekleri ile Kiramen Katibin meleklerinin görevi aynı mıdır?


 2. mslmn
  Hak din İslam'dır...

  Cevap: Hafaza Melekleri ile Kiramen Katibin meleklerinin görevi aynı mıdır?


  Reklam  Cevap: O insanın önünde ve ardında devamlı olarak nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah’ın emrinden ötürü, onu koruyup kollarlar...”(Rad, 13/11)

  mealindeki ayetten, söz konusu olan koruyucu meleklerin bu görevi, bütün insanlar için geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

  Ayette “koruyucu melekler” olarak tercüme edilebilen “muakkıbat” kelimesi, izleyenler, takip edenler anlamına gelir. Tefsircilerin beyan ettiklerine göre, ayette geçen “korurlar” manasına gelen “yahfezun” fiilinin işaret ettiği “hıfz/muhafaza” kavramı iki anlama gelir.

  Birincisi, insanların yaptığı işleri denetlemek, kontrol etmektir. Bu mana, “Üzerinizde hafîz / denetleyiciler vardır.”(İnfitar, 82/10) mealindeki ayetin manasıyla örtüşmektedir

  İkincisi, insanları tehlikelerden korumak, kollamaktır. Bu koruyup kollama işi, Allah’ın kullarına yaptığı büyük bir lutuftur. Yoksa insanın, -bir mikroptan bir depreme kadar, semavî ve arzî musibet ve tehlikeler gibi çepeçevre kendisini saran kötülüklerden korunması asla mümkün olmayacaktı. “Allah kullarına büyük lutuf sahibidir.”(Şura, 42/19) mealindeki ayetle örtüşmektedir.(bk. Taberî; Razî, İbn Kesir; İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

  İbn Kesir'in bildirdiğine göre, her insanın yanında dört koruyucu melek vardır. 24 saatte bunlar nöbet değiştirirler. Bunlardan iki tanesi, insanların sağında ve solunda olup amellerini yazarlar. Diğer ikisi ise, insanların önünden ve arkasından kendisini izleyen ve -Allah’ın izin verdiği yerlerde- onu değişik musibetlerden koruyan meleklerdir.(İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri).

  Alıntıdır.


 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  yazıcı melekler nelerdir

  “Değerli yazıcılar” anlamına gelen Kirâmen Katibîn insanların yanlarında bulunan ve onların yaptıkları işleri amel defterine yazmakla görevli bulunan melekler demektir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Hâlbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler ve çok değerli yazıcılar (kirâmen katibîn) vardır ki, onlar ne yaparsanız bilirler.” (İnfitâr, 82/11-12) Hafaza, rakîb-atîd melekleri de denilen bu meleklerin belirtilen yazma görevinden başka ahiret günü hesap sırasında yapılan işlere şahitlik edecekleri de ayetlerde bildirilmektedir: “Sûr’a da üflenmiştir. İşte bu tehdidin (gerçekleşmiş) günüdür. O gün herkes beraberinde sürücü ve şahit (iki) melek bulunduğu halde mahşere gelmiştir.” (Kaf, 50/20-21) Diğer taraftan İslam âlimleri söz konusu meleklerin yazma daha doğrusu kayda alma görevini nasıl yaptıkları konusunda kesin bir şey söylenemeyeceğini beyan etmişlerdir.


+ Yorum Gönder
hafaza melekleri,  kiramen katibin meleklerinin görevleri,  kiramen katibin ve hafaza meleklerinin görevleri,  hafaza melekleri görevleri,  kiramen katibin meleklerinin isimleri,  hafaza meleklerinin görevleri,  kiramen katibin